PODosłonami.pl

Agro-Sorb
Yara

Skośnik pomidorowy (Tuta absoluta) – monitoring i biologiczne zwalczanie

Skośnik pomidorowy ma zdolność do szybkiego rozwoju dzięki występującym w szklarni bardzo korzystnym warunkom, szybko tworząc populację larw w różnym wieku i nakładające się na siebie generacje. Innymi słowy populacja szybko staje się niezsynchronizowana, przez co trudno jest uzyskać wysoką skuteczność podczas jednego zabiegu insektycydem i podczas stosowania jednej metody ochrony.

Pułapka feromonowa do odławiania motyli skośnika pomidorowego

Pułapka feromonowa do odławiania motyli skośnika pomidorowego

Skośnik pomidorowy może atakować różne rośliny z rodziny psiankowatych (bakłażan, ziemniaki, papryka) lub chwasty (ślaz, bieluń, psianka czarna). Szkodnik ten może również atakować fasolę, jednak nie jest ona przez niego preferowana.

W uprawie pomidorów w polu (w celach przetwórczych lub przeznaczonych na mniej wymagające rynki detaliczne) nie stosuje się skutecznych i drogich środków ochrony, co może wpływać na występowanie szkodnika w tych uprawach w okresie letnim, a zdarza się, że są one zlokalizowane w sąsiedztwie obiektów szklarniowych. Problemem w polowej uprawie pomidora jest lekceważenie skośnika pomidorowego i jego możliwości rozwoju oraz błędna identyfikacja. Tuta absoluta  bardzo często mylona jest z miniarkami. Konsekwencją tego są złe decyzje dotyczące ochrony. W wczesne wykrycie zagrożenia jest możliwe dzięki zastosowaniu pułapek feromonowych do monitorowania, a na ograniczenie populacji znaczny wpływ mają zabiegi fitosanitarne prowadzone jeszcze przed rozpoczęciem produkcji w szklarni. Warto również dokładnie sprawdzić jakość i czystość rozsady.

Monitoring skośnika pomidorowego na wczesnym etapie uprawy

Do tego celu stosuje się pułapki feromonowe (np. DetltaSTOP), która pozwalają obserwować populację Tuta absoluta. Pułapki przywabiają tylko osobniki męskie skośnika pomidorowego. Inne używane są do odławiania szkodnika. Pułapki do masowego odławiania nie powinny być stosowane w tym samym czasie, co pułapki feromonowe. Najczęściej stosuje się 4 pułapki do monitorowania na 1 ha, powinny być one umieszczone na stałej wysokości w szklarni (1,5 – 2 m od gruntu). Zawartość pułapek należy sprawdzać co tydzień lub częściej.

Osobniki dorosłe skośnika pomidorowego odłowione w pułapce feromonowej

Osobniki dorosłe skośnika pomidorowego odłowione w pułapce feromonowej

Pułapki feromonowe należy umieścić w szklarni zaraz po wystawieniu roślin na miejsce stałe, wtedy, gdy nie są jeszcze widoczne uszkodzenia na roślinach – tzn. jeszcze przed występowaniem larw Tuta absoluta. Zabiegi opryskiwania roślin należy zacząć, gdy występuje niskie do średniego zagrożenia. W tym okresie do zabiegów stosuje się preparaty zawierające Bacillus thuringensis var. kurstaki – np. LEPINOX® PLUS.

Zabiegi przy użyciu LEPINOX® PLUS nie są niebezpieczne dla pożytecznych owadów, często introdukowanych do szklarni. Natomiast substancje aktywne zawarte w konwencjonalnych preparatach mogą negatywnie wpływać na niektóre organizmy pożyteczne – dlatego insektycydy zawierające te substancje mogą być stosowane zanim do uprawy zostaną wprowadzone organizmy pożyteczne.

Zwalczanie skośnika pomidorowego

Masowe odławiane osobników dorosłych skośnika z wykorzystaniem lepowych pułapek feromonowych oraz feromonowych pułapek wodnych, w celu zabicia zwabionych samców nie są wystarczająco skuteczne w przypadku dużego nasilenia Tuta absoluta, ponieważ samice nie są odławiane, a pozostałe osobniki męskie mogą zapładniać wiele samic. Zastosowanie w takich przypadkach, pułapek świetlnych w połączeniu z feromonami jest bardziej efektywne.

Zwalczanie biologiczne. Introdukcja naturalnych wrogów może w dużym stopniu ograniczać populację skośnika pomidorowego. Drapieżniki z rodziny tasznikowatych (Macrolophus pygmaeus oraz M. caliginosus) aplikuje się jeszcze przed pojawieniem się szkodnika, ponieważ stosunkowo długo rozbudowują one swoją populację. Kruszynek (Trichogramma achaeae, preparat TrochoCap TA) jest pasożytem jaj skośnika i powinien być aplikowany w czasie obserwowania lotu szkodnika, ze względu na szybki rozwój skośnika oraz niewyrównaną jego populację kruszynka aplikować trzeba zaraz przed lub bezpośrednio po pojawieniu się pierwszych motyli w uprawie.

Preparat LEPINOX® PLUS przy zastosowaniu wrogów naturalnych jest bardzo dobrym uzupełnieniem metody biologicznej lub samodzielną metodą – z uwagi na brak niekorzystnego oddziaływania na pożyteczne entomofagi oraz brak karencji. Preparat działa na gąsienice, zabieg należy powtarzać co 7-10 dni ze względu na bardzo zróżnicowaną rozwojowo populację szkodnika (jednoczesne występowanie kilku form rozwojowych). Bakterie zawarte w preparacie LEPINOX® PLUS w przewodzie pokarmowym gąsienic produkują krystaliczne białka. Gąsienice po spożyciu preparatu od razu przestają żerować, a giną po około 3 dniach.

Po zastosowaniu preparatu w plonie nie ma żadnych pozostałości, jest on bezpieczny dla organizmów pożytecznych oraz zapylaczy. Jest dozwolony do użycia w uprawach ekologicznych.

Do skutecznej ochrony przed szkodnikiem konieczne jest dokładne pokrycie powierzchni roślin podczas opryskiwania przy zastosowaniu odpowiedniej ilości cieczy i dodaniu do niej adiuwantów (np. WETCITTM). Nowe przyrosty roślin są bardzo atrakcyjnym miejscem dla samic szkodnika do składania jaj, a żerujące larwy preferują młode liście i pędy. Dlatego ważne jest aby zabieg powtarzać co około 7-10 dni, by substancja aktywna znajdowała się na roślinie już w chwili wychodzenia młodych gąsienic z jaj.

Goście podczas uroczystego otwarcia Centrum Doświadczalnego De Ruiter w Bleiswijk w Holandii

Uroczyste otwarcie Centrum Doświadczalnego w Bleiswijk

W marcu uroczyście otwarto Centrum Doświadczalne firmy De Ruiter w Bleiswijk w Holandii. Demonstracyjne szklarnie wyposażone są w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. W szklarni znajduje się ponad 300 odmian, uprawianych z doświetlaniem lub bez. To zaplecze [...]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Florensis -praca
HortiAdNet