PODosłonami.pl

Arysta - Loteria
Agro-Sorb
Yara- Agrotech

Koncentracja produkcji i specjalizacja

Od wielu lat następują zmiany w produkcji warzyw pod osłonami, jednym z postępujących procesów jest koncentracja produkcji. Jak w ostatnich latach przedstawiają się dane statystyczne dotyczące tej gałęzi produkcji ogrodniczej w Polsce?

Według opracowań GUS-u w 2016 r liczba gospodarstw zajmujących się uprawą warzyw pod osłonami wynosiła 9220, w tym zdecydowanie przeważały gospodarstwa, duże – o powierzchni powyżej 1 hektara – było ich 8122. Zdecydowana większość „osłonowych” gospodarstw zajmowała się wyłącznie uprawą warzyw, tylko 206 producentów deklarowało prowadzenie również działalności pozarolniczej. Następuje więc wyraźna specjalizacja i koncentracja produkcji. Dla porównania – według danych z 2010 r. uprawa warzyw pod osłonami prowadzona była w 12463 gospodarstwach.

Na taką samą tendencję wskazują dane na temat wielkości gospodarstw – ogólna powierzchnia uprawy warzyw pod osłonami wynosi obecnie 4800 ha (w 2010 r było to 4891 ha), z tego tylko 314 ha znajduje się w małych gospodarstwach, o powierzchni do 1 ha, a 4486 – w gospodarstwach, w których uprawy prowadzone są na powierzchniach powyżej 1 ha.

Początek kwitnienia tulipanów w uprawie tunelowej

Mały może lepiej – tulipany w handlu masowym i drobnym

Od dłuższego czasu widoczny jest bardzo wyraźny udział sieci supermarketów w sprzedaży roślin ozdobnych – doniczkowych i ciętych. Szczególny wzrost podaży ma zawsze miejsce przed ważnymi okazjami, takimi jak Dzień Babci i Dzień Dziadka- wówczas [...]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

HortiAdNet