PODosłonami.pl

De Ruiter - pomidory
Yara

Dwa lata pod szkłem dyfuzyjnym

Zajmując się badaniami z zakresu fizjologii roślin z dużym zainteresowaniem śledzę nowinki technologiczne, które opuszczają laboratoria badawcze i zaczynają funkcjonować w produkcji. Informacje, jakie można znaleźć w publikacjach naukowych i prasie fachowej, dotyczące zastosowania szkła dyfuzyjnego w produkcji ogrodniczej, pochodzą z krajów o innym położeniu geograficznym, w których inny niż w Polsce jest kąt padania światła i klimat. Dlatego z dużym zainteresowaniem przyglądam się produkcji pomidorów w południowo-wschodniej Polsce, prowadzonej w szklarni pokrytej takim właśnie szkłem. Dzięki uprzejmości Damiana i Pawła Chrzanów, właścicieli gospodarstwa ogrodniczego z Głuchowa, miałam możliwość już drugi rok obserwować uprawę pomidorów w szklarniach pokrytych szkłem dyfuzyjnym i tradycyjnym.

Zwiększone zagęszczenie

W pierwszych dniach stycznia 2014 roku na połowie powierzchni wspomnianego obiektu (1,25 ha) została posadzona odmiana Admiro F1, a na drugiej Merlice F1.zagęszczenie roślin w szklarni ze szkłem dyfuzyjnym zostało zwiększone o 1/3 w stosunku do tego, w jakim prowadzono uprawę w 2013 r. (3,6 szt./m2) i wyniosło w przypadku obu odmian 4,8 szt./m2. W szklarni pokrytej szkłem tradycyjnym podobnie jak w roku poprzednim ostateczne zagęszczenie pędów ustalono na 3,2 szt./m2. W tym obiekcie dominowała odmiana Admiro F1, a Merlice F1 posadzona została testowo, tylko w jednym rzędzie.

Różnice morfologiczne

Porównując wygląd roślin w obydwu szklarniach zauważyć można, że zarówno Admiro F1, jak i Merlice F1 wytwarzają krótsze międzywęźla rosnąc w warunkach światła rozproszonego. Różnica ta mieści się w przedziale 1-3cm. Taka obserwacja świadczy o większej ilości światła w uprawie, gdyż właśnie światło hamuje wzrost wydłużeniowy pędów. Właściciele szklarni mówią, że natężenie napromieniowania, mierzone w W/m2, pod szkłem dyfuzyjnym jest o około 8-10% większe niż w sąsiedniej szklarni. Inaczej wyglądają także liście roślin uprawianych pod szkłem dyfuzyjnym. Są zdecydowanie grubsze. Pan Paweł opisuje je jako bardziej skórzaste. Pan Damian zwraca natomiast uwagę, że przy takim samym poziomie nawożenia ich barwa jest ciemniejsza. Nie obserwuje się natomiast różnic w ich długości.

Różna intensywność procesów

Omówiona wyżej budowa liści roślin uprawianych pod szkłem dyfuzyjnym sprzyja ograniczeniu transpiracji i zwiększeniu intensywności fotosyntezy. O zmniejszeniu strat wody świadczy mniejsza ilość zużywanej pożywki. Pomimo zwiększenia zagęszczenia roślin o 50%, ilość pożywki zużywana w szklarni „dyfuzyjnej” jest tylko o 30-40% większa niż w tradycyjnej. Ograniczeniu intensywności transpiracji sprzyja również niższa o 2-3°C temperatura powietrza panująca w szklarni pokrytej szkłem dyfuzyjnym. Obniżenie temperatury powoduje ponadto wzrost wilgotności powietrza, co dodatkowo spowalnia utratę wody. Niższa temperatura powietrza, zwłaszcza w bardzo słoneczne dni, sprzyja zwiększeniu wydajności fotosyntezy i ograniczeniu intensywności fotooddychania.

Większe plonowanie

Pozytywny wpływ uprawy w warunkach światła rozproszonego na wyżej wymienione procesy fizjologiczne bezpośrednio przekłada się na wielkość i jakość plonu pomidorów. Pokrycie dachu szkłem dyfuzyjnym procentuje nie tylko w czasie bardzo słonecznej pogody. W dni pochmurne ilość światła docierająca do roślin pod szkłem dyfuzyjnym również jest większa niż w szklarni tradycyjnej. Wszelkie zabiegi pozwalające zmniejszyć ilości czynników stresowych, na jakie narażone są rośliny, skutkują zwiększeniem ich produktywności – czyli wysokim i równomiernym plonowaniem.

brinkman_dyfuse 97x71mm

Jest to fragment artykułu „Dwa lata pod szkłem dyfuzyjnym”, który ukazał się w nowym numerze czasopisma Pod Osłonami 1/2015.

 

1 komentarz do “Dwa lata pod szkłem dyfuzyjnym

  1. Pingback: Prezentacja odmian pomidora w szklarni ze szkła dyfuzyjnego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Program Ochrony Roślin
HortiAdNet