PODosłonami.pl

Cultilene 2
Mularski 3
Yara

Nowe narzędzie wspomagające zarządzanie uprawą

Wśród nowinek technicznych bieżącego roku duże zainteresowanie polskich ogrodników wzbudziła Trutina firmy Gremon Systems. Trutina to urządzenie pomiarowe (zestaw czujników i rejestrator) oraz aplikacja internetowa, która przetwarza pozyskane dane a następnie przedstawia je np. w sposób graficzny.

Produkt występuje w kilku wariantach, dla różnych typów upraw: Trutina Hydro – dla upraw hydroponicznych, Trutina Soli – dla upraw w glebie, Trutina Platform – dla upraw pojemnikowych. Jest także Trutina Light – wyposażona w piranometr (czujnik promieniowania świetlnego) i Trutina Hybrid – współpracująca z komputerem klimatycznym. Podstawą działania omawianego systemu jest pomiar masy. W przypadku upraw hydroponicznych pomiary dokonywane są co 5 sekund, z dokładnością do 1 g. W zestawie znajdują się czujniki o maksymalnej zdolności ważenia: do 10 kg – stosowane do pomiaru masy rośliny, do 25 kg – do pomiaru masy rośliny lub monitorowania dawek pożywki, a także do 100 kg – do pomiaru łącznej masy rośliny, podłoża i rynny. Pomiary standardowo prowadzone są na czterech roślinach. János Lóczi – jeden z 4 udziałowców Gremon Systems – uważa, że to w zupełności wystarczy, aby wnioskować o wpływie warunków uprawy na produktywność roślin. Pozyskane dane liczbowe przy pomocy łącza internetowego trafiają do aplikacji, w której poddane zostają analizie matematycznej, a wyniki przedstawiane są w formie panelu informacyjnego lub wykresów. Użytkownik może przeglądać pozyskane i przetworzone informacje w komputerze lub smartfonie już w dwie minuty po pomiarze. On sam decyduje, jakie wykresy zestawi ze sobą na jednej planszy, co ułatwia analizowanie informacji pod różnym kątem. Jak mówili przedstawiciele firmy na spotkaniu z polskimi ogrodnikami na wykresach – poza zmianami masy rynny i rośliny – można śledzić m.in. przebieg transpiracji, zmiany biomasy, wielkość dawek pożywki, częstotliwość jej podawania, wielkość przelewu, zawartości wody w podłożu, czy radiację. Podkreślali, że na ich podstawie można precyzyjniej zarządzać fertygacją oraz wzrostem i rozwojem roślin.

Szereg praktycznych wskazówek przekazał Antonio Alba Rodriquez, hiszpański doradca i specjalista Gremon Systems, który prowadzi uprawy pomidorów w oparciu o system Trutina i strategię nawadniania Gremon. Jego zdaniem ukierunkowanie wzrostu i rozwoju rośliny w stronę bardziej wegetatywną lub generatywną możliwe jest za pomocą sterowania klimatem w szklarni, strategią nawadniania, czy regulowaniem wartości EC w macie. Na przykładzie uprawy pomidora typu cherry wskazał zależność pomiędzy transpiracją a biomasą. Na wykresach  pokazał najpierw jak ograniczenie transpiracji sprzyjało wzrostowi biomasy rośliny, a następnie – wykorzystując opcję dodania kolejnych wykresów do planszy – pokazał jak zmiany w fertygacji ograniczyły analizowaną wcześniej transpirację.

Wyniki pomiarów i niektórych kalkulacji matematycznych, w tym bilans energetyczny rośliny przedstawiane są nie w postaci wykresów, ale w formie raportu. Na spotkaniu z polskimi producentami János Lóczi poinformował, że bilans ten powinien być dodatni. Jego zdaniem ujemny bilans energetyczny jest wynikiem zbyt późnego podania ostatniej dawki pożywki. Dane prezentowane w raporcie mają m.in. służyć do wyznaczenia czasu ostatniego podlewania. Specjaliści z Gremon Systems zdają sobie sprawę z różnic genetycznych występujących nawet pomiędzy odmianami tego samego gatunku, a także z tego, że uprawy szklarniowe prowadzone są w różnych strefach klimatycznych. Podkreślają więc, że Trutina to produkt, który cały czas jest rozwijany.

Tunele w gospodarstwie Stanisława Stabrawy z Leszczyny

Malinowe z Leszczyny

Stanisław Stabrawa z miejscowości Leszczyna w Małopolsce zajmuje się ogrodnictwem już od 34 lat, odkąd przejął gospodarstwo po rodzicach. Wraz z żoną Elżbietą mieszka w trudnym do budowy obiektów, podgórskim terenie. Uprawę prowadzi w tunelach [...]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

BASF
Program Ochrony Roślin
HortiAdNet