PODosłonami.pl

Cultilene 2019
Agro-Sorb
Yara od 11 01 2019

Nowe trendy w szklarniowej uprawie pomidorów

Konferencję pod takim tytułem podczas targów TSW 2014 zorganizowała firma Cultilene. Odbyła się ona w międzynarodowym gronie. Uczestniczyli w niej nie tylko polscy ogrodnicy z różnych rejonów uprawy, ale także zaproszeni przez organizatorów goście z Europy Zachodniej i zza naszej wschodniej granicy. Skoro mowa była o nowych trendach w produkcji szklarniowej nie mogło zabraknąć również wykładowców z Holandii. Portal podoslonami.pl był merytorycznym partnerem konferencji.

Uczestnicy konferencji "Nowe trendy w produkcji pomidorów szklarniowych"

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się wykład dr Annelies Justé, reprezentującej firmę DCM Nederland, która omówiła możliwości tzw. krzyżowej ochrony plantacji pomidorów przed stratami spowodowanymi przez wirus mozaiki pepino, uzyskanej poprzez szczepienie roślin osłabionymi szczepami wirusa, zawartymi w szczepionce PMV®-01. Kolejnym z bardzo aktualnych i budzących duże zainteresowanie tematów były możliwości wykorzystania szkła dyfuzyjnego Albarino do pokrywania szklarni oraz zwiększone możliwości produkcji warzyw pod takim szkłem – w warunkach światła rozproszonego – mówił o tym Henri Beekers z firmy Cultilene. Podczas tego bloku wykładów mówiono także o roli światła w procesach fotosyntezy i fotomorfogenezy oraz o nowych możliwościach wpływania na wzrost i rozwój roślin uzyskanym m.in. dzięki wykorzystaniu diod emitujących światło (LED), a także o uprawie w warunkach światła rozproszonego – te zagadnienia przedstawiło dr Krzysztof Tokarz z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Prezentację na temat nowej technologii gradient, wykorzystywanej podczas procesu produkcji mat wełny mineralnej Exact Plus, omówił Paweł Bonarek w firmy Cultilene.

Na zakończenie tej części konferencji wystąpił Maciej Mularski – prezes Stowarzyszenia Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami. Omówił dotychczasowe działania tej młodej, mającej nieco ponad rok, organizacji. Do tej pory m.in. udało się zrealizować grupowe zakupy środków produkcji, m.in. energii elektrycznej i miału węglowego. Wśród kolejnych, ważnych celów, jakie stawia sobie SPPiOpO jest m.in. promocja krajowych pomidorów i ogórków.

Odrębna konferencja poświęcona była uprawie warzyw w tunelach foliowych. W tym bloku wykładów ogrodnicy mogli wysłuchać m.in. prezentacji Wojciecha Juńczyka z firmy Syngenta, który przedstawił m.in. porównanie przychodów uzyskiwanych z produkcji pomidorów w szklarniach i w tunelach. Zwracał uwagę, że biorąc pod uwagę wysokość zaangażowanego kapitału i stopę zwrotu, uprawa w tunelach przedstawia się korzystniej, niż wymagająca bardzo wysokich nakładów uprawa szklarniowa. Aby jednak uzyskiwać dobre wyniki trzeba prowadzić uprawę na bardzo wysokim poziomie i oferować produkt wysokiej jakości. W uprawie tunelowej prowadzonej w glebie możliwości uzyskiwania dobrego plonu i zabezpieczenia roślin przed chorobami odglebowymi oraz poprawy ich kondycji uzyskać można m.in. poprzez szczepienie odmian pomidorów na podkładkach. W doświadczeniach prowadzonych w uprawie pomidorów Boderine F1 w Bielsku Podlaskim z roślin szczepionych uzyskano o 20% wyższy plon niż z tej samej odmiany rosnącej na własnych korzeniach. Natomiast Wojciech Wojcieszek z firmy Yara mówił o tym, jak zapewnić rentowność uprawy warzyw w tunelach foliowych. Na dobrą jakość plonu pracuje się już od etapu produkcji rozsady, ważne jest także właściwe, oparte na wynikach analizy przygotowanie stanowiska uprawy i zapewnienie odpowiedniego poziomu składników pokarmowych – wprowadzonych przed uprawą, a następnie dozowanych pogłównie w czasie wegetacji. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest fertygacja, prowadzona na podstawie wyników analizy wody.

Dr Agnieszka Stępowska z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach omówiła wyniki doświadczeń nad działaniem stymulatorów wzrostu i rozwoju w uprawie papryki i sałaty. Na temat chorób papryki i możliwości zapobiegania im i ich zwalczania mówił doc. dr hab. Czesław Ślusarski, również z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Prof. Józef Robak, reprezentujący tę samą placówkę naukową, omówił natomiast zagadnienia związane z obowiązującą od początku tego roku integrowaną ochroną warzyw w uprawach pod osłonami. Ciekawy temat poruszyła dr Magdalena Szczech (także ze skierniewickiego instytutu). Przedstawiał ona wyniki badań nad skażeniami mikrobiologicznymi w uprawie warzyw konwencjonalnej i ekologicznej, prowadzonej z wykorzystaniem nawozów naturalnych – w tego typu produkcji ryzyko mikrobiologicznego skażenia plonu jest większe, aby ją ograniczyć konieczne jest przestrzeganie zasad prawidłowego kompostowania używanych kompostów i nawozów naturalnych oraz przestrzegania bezpiecznych terminów ich stosowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

HortiAdNet