PODosłonami.pl

Floramite 2 Arysta
Agro-Sorb
Yara od 11 01 2019

Odmiany, podłoża, nawożenie…

… a także sterowanie klimatem i ochrona biologiczna. Tak szeroki zakres tematów omawiano w Białej Panieńskiej, gdzie 20 lipca z inicjatywy firm De Ruiter, Grodan, Prayon, Bioline oraz Konexim zorganizowano seminarium dla producentów pomidorów szklarniowych z rejonu kaliskiego. Głównymi tematami były wyjątkowy smak pomidorów malinowych i właściwości podkładek do szczepienia pomidorów.

Anna Wojciechowska (De Ruiter) i Kurt Verhelst (Prayon) podczas wykladu w Białej Panieńskiej

Anna Wojciechowska (De Ruiter) i Kurt Verhelst (Prayon) podczas wykładu w Białej Panieńskiej

Pomidory malinowe

Już od kilku lat na naszym rynku karierę robią pomidory malinowe. Zaczęło się od wprowadzenia odmiany Tomimaru Muchoo marki De Ruiter, która do tej pory dominuje w swoim segmencie. Wynika to z wysokich walorów smakowych owoców tego pomidora. Aby nie bazować tylko na ogólnym przekonaniu dotyczącym smaku firma zleciła niezależny test konsumencki pomidorów malinowych. Jak informowała dr Marta Repelewicz-Szybkowska z firmy De Ruiter w wyniku tego badania jako najsmaczniejszy został wskazany właśnie wspomniany wyżej pomidor z ich oferty.

Dr Marta Repelewcicz-Szybkowska omówiła wyniki badania smaku pomidorów malinowych

Dr Marta Repelewicz-Szybkowska omówiła wyniki badania smaku pomidorów malinowych

Firma poszerza portfolio odmian, również malinowych. W tym roku dołączył do niego pomidor Fujimaru (DRTG3093), polecany do uprawy w wysokich szklarniach, o silnych tendencjach wegetatywnych (wymagający generatywnego prowadzenia) i – co bardzo ważne – odporny na mączniaka prawdziwego, o owocach kalibru BBB i BB, nie mających skłonności do powstawania żółtych przebarwień, ma też większą niż standard tolerancję na suchą zgniliznę wierzchołków owoców.

Podkładki pomidora

Dr Katarzyna Tykarska-Duchovska przypomniała ofertę odmian podkładek pomidorów – m.in. najpopularniejszą Maxifort. Od niedawna polecana jest również podkładka – DR01041TX. Jak informowała rośliny zaszczepione na niej mają wyjątkowo wysoki wigor, silne pędy i wierzchołki roślin oraz dłuższe blaszki liściowe. Podkładkę tę polecano m.in. do szczepienia odmiany Tomimaru Muchoo.

Podłoża uprawowe nowej generacji

O nowych rozwiązaniach z firmy Grodan mówił Mieczysław Banach. Jak przekazał firma w tym roku w zakładzie produkcyjnym w Polsce wprowadza technologię nowej generacji – NG 2.0. Maty wełny kamiennej produkowane w tej technologii mają zapewniać lepsze rozprowadzenie wody w całej objętości niż dotychczasowe podłoża i stwarzać warunki do bardzo dobrego rozwoju korzeni wewnątrz mat. Jak stwierdził technologia ta pozwala zrobić kolejny krok w stronę ogrodnictwa precyzyjnego.

Dr Krzysztof Fatel z firmy Grodan przedstawił charakterystykę mat uprawowych GT Master o wysokości 10 cm i szerokości 15 cm (zamiast najpopularniejszej wysokości 7,5 cm i szerokości 20 cm). Jak określił maty te są najbardziej udanym dzieckiem technologii NG 2.0, w krajach Beneluxu już 75% pomidorów jest uprawianych właśnie w tych matach. Ich zaletą jest m.in. mniejsza powierzchnia styku z rynną uprawową i możliwość lepszego ułożenia mat na rynnach uprawowych (rynny mają zwykle 20 cm szerokości). Przy takich wymiarach mat uzyskuje się optymalne proporcje pożywki i powietrza w podłożu, mata ta „wybacza” więcej błędów niż starsze typy podłoża (bardzo trudno ją „zalać” przez nadmierne podlewanie), nawadnianie roślin rosnących w wysokich matach ma być łatwiejsze. Obecnie maty 10 centymetrowe są wykorzystywane w 15 gospodarstwach, w wielu są także w testach.

Nawożenie z użyciem polifosforanów

Wykład Kurta Verhelsta z firmy Prayon dotyczył nawożenia polifosforanami w uprawach bezglebowych. Zwracał uwagę na możliwość użycia tych związków do wprowadzania do pożywki składników łatwo wytrącających się – takich jak np. żelazo. Związki te, według przekazanych przez niego informacji mogą zastąpić chelaty, w doświadczeniach po zastosowaniu polifosforanów w programie nawożenia w roślinach odnotowano wyższe zawartości żelaza oraz innych badanych pierwiastków – cynku manganu, miedzi, a także wapnia. Przykładowo przy wprowadzeniu do pożywki nawozu polifosforanowego – MicroNutriFe uzyskano znaczne ograniczenie występowania suchej zgnilizny wierzchołków owoców pomidora. Inne korzyści wynikające ze stosowania polifosforanów to utrzymywanie drożności instalacji nawadniających, ponieważ zapobiegają powstawaniu osadów. Mają także działanie dezynfekcyjne – według informacji przekazanych przez wykładowcę, jest ono silniejsze niż działanie promieni UV. Jak informował specjalista, najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy wspomniany nawóz polifosforanowy wprowadza się do pożywki w odrębnym zbiorniku (do najczęściej używanego układu zbiorników A i B trzeba dodać trzeci zbiornik – C), firma oferuje również agrotechniczne wsparcie dla ogrodników przechodzących na taki system nawożenia.

Ochrona biologiczna

Ochrona biologiczna była tematem wystąpienia Sylwii Domańskiej z firmy Bioline. Omówiła biologię i szkodliwość skośnika pomidorowego (Tuta absoluta) oraz metody zapobiegania jego inwazji i zwalczania z wykorzystaniem metod biologicznych, poinformowała także, że chemiczne środki nie są w 100% skuteczne w walce z tym szkodnikiem. Firma proponuje wykorzystanie pułapek feromonowych do monitorowania obecności i wyłapywania szkodnika (wyłapywane są osobniki męskie). Do zwalczania polecała wykorzystanie dziubałeczka mączlikowego (Macrolophus pygmaeus) oraz od niedawna oferowanego do tego celu kruszynka – Trichogramma achaeae. Błonkówka ta, najbardziej aktywna jest w zakresie 15-32ºC, a optimum dla niej wynosi 23-25ºC, warunki panujące w uprawie pomidora są więc dla niej korzystne.

Sylwia Domańska z firmy Bioline omówiła szkodliwość skośnika pomidorowego (Tuta ansoluta) i możliwości jego zwalczania

Sylwia Domańska z firmy Bioline omówiła szkodliwość skośnika pomidorowego (Tuta absoluta) i możliwości jego zwalczania

Sterowanie warunkami w szklarni

O rozwiązaniach w dziedzinie sterowania klimatem i zarządzania uprawą mówili Fouad Ababou z firmy Hoogendoorn oraz Sławomir Kozłowski – właściciel firmy Konexim. Przekazali główne założenia uprawy nowej generacji, opierające się na równowadze dotyczącej rośliny – tworzenia i zagospodarowania asymilatów, a także równowadze energetycznej oraz wodnej. Firma oferuje rozwiązania ułatwiające monitorowanie stanu roślin i realizowanie założonej strategii uprawy – np. system Plant Voice (czujnik temperatury rośliny wraz z odpowiednim oprogramowaniem).

Rozwiązania z firmy Hoodengoorn omówił Sławomir Kozłowski (Konexim)

Rozwiązania z firmy Hoogendoorn omówił Sławomir Kozłowski (Konexim)

Jak wyjaśniał S. Kozłowski ważne jest m.in. mierzenie temperatury wierzchołka roślin i nie dopuszczanie do jej nadmiernego wzrostu. Zapobiegać mu można przez zaciąganie kurtyn lub włączenie systemu zraszaczy, co pozwala obniżyć temperaturę i podnieść wilgotność powietrza – w warunkach klimatycznych panujących w Polsce system ten powinien się bardzo dobrze sprawdzić. To tylko jedne z rozwiązań omawianych przez specjalistę. We wprowadzeniu ich w życie pomocny może być serwis edukacyjny oferowany przez firmę – Hoogendoorn AcadeMe, w ramach którego będą prowadzone webinaria (czyli wirtualne szkolenia) dla klientów. Inne rozwiązanie proponowane producentom warzyw szklarniowych to system kontroli pracy z zarządzania nią – Work It.

Wykłady w Białej Panieńskiej odbywały się w scenerii... malinowej

Wykłady w Białej Panieńskiej odbywały się w scenerii… malinowej

Hazera przejmuje w Polsce dystrybucję nasion HM.Clause

Hazera Poland, polski oddział firmy należącej do Grupy Limagrain, zamierza poszerzyć ofertę wysokiej jakości nasion warzyw. Nowy plan działań w Polsce obejmuje wzmocnienie współpracy wewnątrz międzynarodowego koncernu – dział nasion warzyw Grupy Limagrain (LVS) jest [...]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

HortiAdNet