PODosłonami.pl

De Ruiter - pomidory
Yara

Paprykowe dni otwarte

Pepper Caffe – pod takim hasłem 11 sierpnia spotkanie poświęcone prezentacji odmian papryki zorganizowała firma Monsanto. Po raz kolejny pokazano je w gospodarstwie Moniki i Kazimierza Małków w Woli Grabowskiej.

Spotkanie organizowane w zagłębiu produkcji papryki w nieogrzewanych tunelach foliowych, było nie tylko okazją do poznania oferty odmian papryki oferowanych przez Monsanto, ale również przekazania wiedzy dotyczącej nowoczesnej uprawy papryki. Krzysztof Grzyb z firmy Drew Seeds (autoryzowany dystrybutor nasion Monsanto) zwracał uwagę na zmiany jakie należy wprowadzić w technologii uprawy tego warzywa w nieogrzewanych tunelach. Konieczne jest przede wszystkim poprawienie techniki nawadniania i nawożenia, wprowadzenie fertygacji jako podstawowej metody nawożenia pogłównego, oraz metod które pozwolą na ograniczenie występowania chorób odglebowych. Dobrym rozwiązaniem może być, jego zdaniem, systematyczne (co 7-10 dni) wprowadzanie do gleby bakterii Bacillus subtilis (w postaci preparatu Fito Garden Max), dzięki któremu w dużym stopniu można ograniczyć występowanie chorób powodujących uwiądy roślin.

  Wśród prezentowanych odmian papryki przedstawiciele Monsanto zwracali przede wszystkim uwagę na te o wysokim potencjale plonotwórczym: czerwonoowocowe Pedrosas F1, Aifos F1 i Velero F1, żółtoowocową Tallante F1 oraz Orange Glory F1 o owocach wybarwiających się na kolor pomarańczowy. W tym roku dostępne będą już w sprzedaży nasiona nowej odmiany Velero F1, którą cechuje się mocnym systemem korzeniowym i dobrym zawiązywaniem owoców, nawet w trudnych warunkach. Owoce tej odmiany mają wyjątkowo ładną ciemnoczerwoną barwę i grubą skórkę. Henryk Zając z firmy Reheza przypomniał też odmianę Shanghai F1, która w grupie żółtych papryk pozostaje nadal jest niezawodną w uprawie, cenioną za dobre zawiązywanie owoców w różnych warunkach uprawowych.

  Barbara Głaczkowska i Bartosz Ciemięcki z firmy Azelis, mówiąc o właściwym przygotowaniu gleby pod uprawę papryki, zachęcali do stosowania nawozu Perlka, który oprócz tego że jest źródłem azotu dla roślin również ma działanie fitosanitarne (ogranicza rozwój patogenów glebowych oraz nasion chwastów). Nawóz ten powinno się stosować przed sadzeniem – przy dawce 100 kg/ha sadzanie można rozpocząć po co najmniej 7 dniach, gdy natomiast stosuje się 300 kg/ha, trzeba odczekać 3 tygodnie. Sposobem na poprawę kondycji roślin, zwłaszcza gdy są narażone na działanie niekorzystnych dla nich czynników (niska, wysoka temperatura, nadmiar lub brak wody) może być stosowanie preparatów aminokwasowych, do których należy Aminosl. Zawiera on 56% aminokwasów pochodzenia zwierzęcego oraz 9% organicznego azotu. Produkt ten może być stosowany jako biostymulator pobudzający rośliny do lepszego wzrostu oraz jako czynnik poprawiający działanie innych preparatów (środków ochrony roślin lub nawozów dolistnych). Ciekawym produktem dla producentów papryki jest też Lebosol Calcium Forte, który oprócz wapnia zawiera cynk i mangan. Przede wszystkim pozwala on dobrze zaopatrzyć owoce w wapń i ograniczyć występowanie suchej zgnilizny wierzchołków owoców. 

Program Ochrony Roślin
HortiAdNet