PODosłonami.pl

Cultilene pod naglowkiem - nowy
Agro-Sorb
Yara

Polski producent nawozów podpisał Kodeks Postępowania EBIC

Firma Intermag wprowadziła Kodeks Postępowania EBIC (Europejska Stowarzyszenie Producentów Biostymulatorów) dotyczący wprowadzania do obrotu biostymulatorów.

Nowy, kształtujący się obecnie obraz sektora biostymulatorów, wykorzystywanych w uprawach, powoduje często zamieszanie związane z naturą i oddziaływaniem tych preparatów na rośliny, spotęgowany przez różnice w definicjach krajowych oraz w podejściu do regulacji formalnych.

Aby poprawić klarowność definicji biostymulatorów na rynku Europejskie Stowarzyszenie Producentów Biostymulatorów (EBIC) opracowało Kodeks Postępowania, które promuje transparentność i dobre praktyki w zakresie informowania rolników i ogrodników o dodatkowych korzyściach wynikających ze stosowania biostymulatorów. Kodeks Postępowania został jednogłośnie przyjęty przez członków Zgromadzenia Ogólnego EBIC w czerwcu 2013 roku.

Przez podpisanie Kodeksu Postępowania EBIC, firma Intermag zobowiązuje się do działania zgodnego ze standardami etycznymi w biznesie, a zwłaszcza:

• Respektowania w całości stosownego prawa i regulacji na danym rynku;
• Rozwijania bezpiecznych i skutecznych produktów o naukowo uzasadnionym działaniu;
• Współpracy z odpowiednimi władzami w celu zapewnienia uczciwej konkurencji i ochrony konsumentów;
• Dostarczania odpowiednich informacji użytkownikom końcowym w celu podejmowania przez nich świadomych decyzji.

Kodeks Postępowania jest zbieżny z projektowanymi nowymi regulacjami UE, które wejdą w życie prawdopodobnie w latach 2016-2017. Intermag zobowiązał się do stworzenia indywidualnego harmonogramu wdrożenia Kodeksu Postępowania. Dzieląc się najlepszymi praktykami i doświadczeniami wśród członków EBIC będziemy wzajemnie uczyć się i rozwijać.

HortiAdNet