PODosłonami.pl

Agro-Sorb
Yara

Produkcja pomidorów w Holandii

Uczestnicy kwietniowego wyjazdu producentów odmiany Merlice F1 do Holandii, zorganizowanego przez przedstawicieli marki De Ruiter, mieli okazję odwiedzić m.in. centrum demonstracyjne Tomato World. W tym ośrodku można poznać historię rozwoju upraw pomidora oraz zobaczyć różnorodność obecnie uprawianych odmian tego gatunku. Dla naszej grupy wykład na temat holenderskiego rynku pomidora przygotowali Jack Endhoven i Duco De Ruiter, reprezentujący tę markę.

Grupa polskich producentów w centrum Tomato World

Szklarniowe uprawy pomidora w Holandii zaczęły się rozwijać w rejonie Westland. Znajduje się w nim około 600 ha szklarniowych upraw tego gatunku. Jak informowali przedstawiciele De Ruitera, w tym areale około 55% udział mają odmiany tej marki, natomiast wśród podkładek pomidora (wszystkie tamtejsze uprawy tych warzyw są szczepione) należy do niej zdecydowana większość rynku – około 95%. Nasi przewodnicy po holenderskim „świecie pomidorów” przekazali również, że główna część holenderskich upraw (około 90%) w pierwszym tygodniu po posadzeniu jest traktowana szczepionkami zabezpieczającymi przed negatywnymi skutkami infekcji przez wirus mozaiki pepino (PepMV). Podkreślano, że zabiegów takich nie można wykonywać w firmach rozsadowych, przeprowadza się je dopiero u finalnego odbiorcy. Holenderscy ogrodnicy używają przede wszystkim szczepionki rodzimej, a około 20% upraw jest traktowane szczepionką belgijską.

W rejonie Westland zlokalizowane są szklarnie demonstracyjne firm z branży ogrodniczej, również Tomato Experience Centre, w którym na powierzchni około 6 tys. m2 testowane jest około 300 odmian marki De Ruiter oraz innych firm. Ważony jest plon i oceniane są parametry jakościowe, m.in. mierzony jest stopień Brix. Sprawdza się również dobór podkładek dla odmian. Centrum dysponuje też danymi dotyczącymi odmian konkurencji.

Bieżąca sytuacja

Jack Endhoven zwracał uwagę, że bieżący sezon w Holandii nie był typowy – jak na tamtejsze warunki wiosna była początkowo dosyć ciemna, a poprawa pogody nastąpiła w drugiej połowie marca.

Kolejnym zagadnieniem, które poruszył wykładowca, było kształtowanie się w ostatnich latach sytuacji na rynku pomidorów gronowych (wyjazd został zorganizowany dla producentów odmiany Merlice F1). Sprzedaż „gron” z holenderskich szklarni rozpoczęła się w tym sezonie w grudniu, a ceny osiągnęły wysoki poziom pod koniec tego miesiąca, co miało związek z niekorzystną wówczas, deszczową pogodą w Hiszpanii i mniejszymi dostawami hiszpańskich pomidorów na rynki europejskie. Kolejny wzrost cen nastąpił na początku bieżącego roku, gdy hiszpańskie plantacje ucierpiały z powodu opadów śniegu.

Plony, koszty

Około 600 ha holenderskich upraw pomidorów jest doświetlane – do czasu naszej wizyty (11 kwietnia) średni plon z nich wyniósł około 25 kg z m2; pod względem finansowym producenci dobrze oceniali początek tego sezonu.

W ciągu całego sezonu plon pomidorów gronowych w holenderskich szklarniach to około 65-70 kg/m2, a w uprawach doświetlanych około 100 kg/m2. W ubiegłym roku średnia ich cena wynosiła mniej więcej 0,6 euro/kg, co daje przychód ok. 42 euro/m2. Aby jednak go osiągnąć, trzeba ponieść wysokie koszty – w tamtejszych szklarniach wynoszą one przeciętnie 40 euro/m2 i składają się na to koszty: pracy – około 10 euro/m2, energii – 10 euro/m2, kredytów i prowadzenia firmy – 10 euro/m2, inne – związane z zakupem środków produkcji i opakowań wyceniono łącznie również na 10 euro/m2. W efekcie, przy założonej wysokości plonów i poziomie kosztów, dochód z uprawy pomidorów wynosi przeciętnie około 2 euro/m2. Finalny wynik finansowy zależy jednak w każdym przypadku od przebiegu pogody, szczególnych rozwiązań w danej uprawie, kondycji roślin itp.

Doświetlanie

Jak wyjaśniali holenderscy organizatorzy spotkania, w ostatnich latach w kraju tulipanów ceny energii spadały (z tego m.in. wynika zwiększenie powierzchni doświetlanych upraw pomidorów). Obecnie 32% holenderskich i belgijskich upraw pomidorów jest doświetlane i, jak podawali przedstawiciele De Ruitera z Holandii, powierzchnia takiej produkcji co roku wzrasta. Specjaliści spodziewają się, że w 2020 roku tamtejsze uprawy doświetlanych pomidorów stanowić będą około 45% powierzchni produkcji tych warzyw w szklarniach. Wszystkie nowo budowane obiekty są wyposażane w lampy do doświetlania asymilacyjnego, przy czym wykorzystywane są przede wszystkim wysokociśnieniowe lampy sodowe.

Segmenty rynku, tendencje

W ostatnich latach w Holandii powierzchnia uprawy wszystkich warzyw w szklarniach wynosi około 3,5 tys. ha, z czego około połowy, bo 1700 ha, zajmują pomidory. Niektóre źródła podają łączny areał pomidorów dla Holandii i Belgii – wówczas wynosi on 2200 ha. Jak przedstawia się to w podziale na poszczególne typy pomidorów? Jak przekazali specjaliści z Holandii, w tej ostatniej liczbie już około 25-procentowy udział mają pomidory gronowe, które zajmują 615 ha; odmiany o średnich owocach (około 120 g) rosną na mniej więcej 300 ha; pomidory o owocach 100-gramowych zajmują 220 ha; mięsiste wielkoowocowe (typ Torero F1) uprawiane są na ok. 90 ha; śliwkokształtne 100-gramowe – na 80 ha; koktajlowe – na ok. 240 ha; odmiany drobnoowocowe – typu cherry zbierane w całych gronach uprawia się na 175 ha; pomidory określane jako specialites (do tej grupy zalicza się odmiany o owocach nietypowych – żółtych, pomarańczowych, „czekoladowych”, „miniśliwki”, typu San Marzano itp.) są coraz ważniejszą grupą i cieszą się uznaniem konsumentów – łącznie zajmują już około 400 ha.

Inne zagadnienie, na które zwracano uwagę, to zmniejszająca się liczba gospodarstw w Holandii, również tych zajmujących się uprawą warzyw szklarniowych. Uprawa taka jest prowadzona tam w mniej więcej 700 gospodarstwach, należących do 12 dużych organizacji producentów, poprzez które funkcjonują na rynku. Średnia wielkość holenderskiego gospodarstwa szklarniowego wynosi obecnie około 5 hektarów. Jest ich mniej niż przed laty, są za to coraz bardziej wyspecjalizowane.

Mimo że holenderscy ogrodnicy są dobrze zorganizowani i na rynku reprezentowani przez silne grupy producentów, to również dla nich jest problemem zjawisko koncentracji sieci handlowych. Według danych przekazanych przez specjalistów z Holandii, w Europie jest obecnie mniej więcej 10 tys. producentów pomidorów, którzy dostarczają swoje produkty do około 200 dużych firm handlowych, przy czym 15 największych z nich – sieci supermarketów – obejmuje już 86% europejskiego rynku tego warzywa w Europie.

 

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie „Pod Osłonami” 4/2017, które można nabyć/zaprenumerować w wydawnictwie Hortpress.

Papryka jednolicie wybarwiona zdecydowanie lepiej się prezentuje

Równomierne wybarwianie owoców papryki i pomidora

Jednym z ważnych czynników przyciągających klientów i wpływającym na efektywną sprzedaż pomidorów czy papryki jest jednolita barwa owoców. W dużym stopniu jest ona związana z doborem odpowiedniej odmiany, wykazującej przydatność do uprawy w danych warunkach [...]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ZtZ 2018
HortiAdNet