PODosłonami.pl

Agro-Sorb
Yara

Tendencje na światowym rynku warzyw

Na światowej mapie warzyw widoczne są trendy obserwowane na globalnych, kluczowych rynkach. Przykładowo wzrost znaczenia upraw pod osłonami czy upraw wertykalnych oraz warzyw pochodzących z upraw ekologicznych.

Globalny rynek warzywniczy to nadal w większości rynek lokalny. Tylko 5% warzyw jest sprzedawanych za granicę, ale odsetek ten wzrasta. Łatwy dostęp do rynku ma ogromne znaczenie dla krajów, które są nastawione na eksport warzyw produkowanych na ich terytorium. Należą do nich  m.in., Meksyk, Hiszpania i Holandia. W ciągu ostatniej dekady Meksyk zwiększał swoją obecność i znaczenie na rynku północnoamerykańskim, a wewnętrzny handel UE rozwijał się.

Rynek świeżych warzyw rośnie, kurczy się rynek warzyw w puszkach 

Szacuje się, że 70% wyprodukowanych na całym świecie warzyw jest sprzedawanych w całości i w postaci świeżej. Ten rynek nieustannie się powiększa, zwłaszcza poza Stanami Zjednoczonymi i UE. Przetwarzanie i obróbka warzyw (mrożenie, konserwacja czy suszenie) są dobrymi sposobami pozwalającymi na zmniejszenie ilości marnotrawionego jedzenia, ale światowa konsumpcja przetworzonych (puszkowanych) warzyw w ciągu ostatnich 10 lat spadła. Jednocześnie w tym samym czasie popyt na warzywa mrożone spadał co roku o mniej więcej 1%.

Trendy sprzyjają warzywom, które cieszą się popularnością  w mediach społecznościowych, a to z powodu ich pozytywnego wpływu na zdrowie lub wizualnej atrakcyjności. Przykładem niech będą wszelkiego rodzaju (gotowe) sałatki czy słodkie bataty. W ostatnich 4 latach import batatów do UE (głównie z USA) wzrósł trzykrotnie.

Warzywa bio najbardziej popularne w tzw. „zdrowych” krajach

Jedzenie z oznaczeniem „bio” cieszy się coraz większą popularnością na całym świecie. Udział warzyw i owoców „bio” w rynku (łączna sprzedaż swieżych warzyw i owoców) wynosi więcej niż 10 % w tzw. krajach zdrowych, do których zalicza się m.in. Szwajcarię, Szwecję, Austrię i Danię.

W Stanach Zjednoczonych ten odsetek wynosi obecnie 9% i szybko rośnie. Okazuje się, że wysokość zarobków nie jest jedynym czynnikiem determinującym zakup warzyw z upraw ekologicznych. W Holandii, gdzie dochód na osobę kształtuje się na podobnym poziomie jak w Szwecji czy Austrii, udział warzyw bio wynosi zaledwie 5%. Niejasne są tego powody, ale wydaje się, że taka sytuacja jest wynikiem decyzji podejmowanych przez supermarkety w zakresie kategorii, ceny, dostępności i jakości oferowanych warzyw. Niewątpliwie wpływ na tę sytuację mają także czynniki kulturowe.

Znaczenie umów o wolnym handlu

Ponieważ większość świeżych warzyw szybko się psuje, to bardzo istotny w przypadku handlu nimi jest szybki i prosty dostęp do rynku. W Ameryce Łacińskiej i Afryce warzywa są sprzedawane przede wszystkim i głównie regionalnie. Warunki (klimat, dostępność wody), koszty produkcji, kurs wymiany oraz umowy handlowe – kształtują trendy na rynku warzywniczym. Zakłócenia w ramach umów handlowych z NAFTA czy UE (np. Brexit) będą mieć negatywny wpływ na handel warzywami. W ostatniej dekadzie Meksyk zwiększył swoją i tak dobrą pozycję jako „ogród warzywny” Ameryki Północnej. Hiszpania i Holandia to kluczowi eksporterzy warzyw z UE. Maroko stało się także dobrze zapowiadającym się i ważnym dostawcą warzyw na rynki UE.

Nowe rynki importowe

Istotną zmianą na rynku warzywniczym jest pojawienie się nowych krajów, które są zainteresowane  zwiększeniem importu warzyw. Dotychczas warzywa były importowane przede wszystkim do  Ameryki Północnej, Europy zachodniej i Japonii.  Ale powoli do tych obszarów dołączały Indie, Chiny i Zjednoczone Emiraty Arabskie, które stopniowo zwiększały odsetek importowanych warzyw.Także na rynku rosyjskim, mimo sankcji wprowadzonych na import warzyw z UE, USA i wielu innych krajów w roku 2014, mogliśmy obserwować tendencję wzrostową. W tej chwili do Rosji swoje warzywa wysyłają następujące kraje: Białoruś, Maroko, Chiny, Armenia i Azerbejdżan.

Wzrost kontrolowanej produkcji warzyw pod osłonami

Na całym świecie obserwować można zapotrzebowanie na warzywa, które są dostępne przez okrągły rok, a także produkowane w sposób bezpieczny i zrównoważony z punktu widzenia zużycia surowców. W związku z powyższym obserwujemy nieprzerwanie wzrost ilości warzyw w szklarniach i uprawach wertykalnych. Powierzchnię upraw pod osłonami szacuje się na 500 000 hektarów, z czego 40 000 to uprawy pod szkłem. Obecnie obserwujemy wzrost upraw wertykalnych w wielu miejscach na świecie, przede wszystkim na półkuli północnej, tj. tam, gdzie konsumpcja jest większa.

Uprawy wertykalne pozwalają na uprawę warzyw (głównie liściowych) w kontrolowanych warunkach i przy wykorzystaniu sztucznego światła. Tego typu uprawa wiąże się z dużymi inwestycjami i wysokimi kosztami zużycia energii elektrycznej, a więc nadal trudno jest prowadzić rentowną uprawę tego typu, mimo, że konsumenci są gotowi płacić więcej za warzywa, które urosły w niewielkiej odległości od ich domu.

Raport Rabobank w wersji oryginalnej można przeczytać tu: https://research.rabobank.com/far/en/sectors/regional-food-agri/world_vegetable_map_2018.html

 

Goście podczas uroczystego otwarcia Centrum Doświadczalnego De Ruiter w Bleiswijk w Holandii

Uroczyste otwarcie Centrum Doświadczalnego w Bleiswijk

W marcu uroczyście otwarto Centrum Doświadczalne firmy De Ruiter w Bleiswijk w Holandii. Demonstracyjne szklarnie wyposażone są w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. W szklarni znajduje się ponad 300 odmian, uprawianych z doświetlaniem lub bez. To zaplecze [...]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Florensis -praca
HortiAdNet