Yara od 11 01 2019
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To event minęło.

VI Naukowa Konferencja „Nowe patogeny i choroby roślin”

Kwiecień 16 @ 09:30 - 16:00

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach i Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne serdecznie zapraszają na konferencję pt. Nowe Patogeny i choroby roślin, dotyczącą ochrony roślin przed nowymi czynnikami chorobotwórczymi.

Program konferencji:

09.30 – 10.00 Rejestracja
10.00 – 10.15 Otwarcie Konferencji

dr hab. Dorota Konopacka, prof. IO – p.o. Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa

prof. dr hab. Leszek Orlikowski – Przewodniczący Sekcji „Nowe Patogeny i Choroby Roślin

prof. dr hab. Małgorzata Mańka – Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego

Sesja I – WIRUSY
Przewodnicząca: dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO (Instytut Ogrodnictwa)
10.15 – 10.30 Allium porrum – roślina żywicielska wirusa D czosnku
mgr inż. Elżbieta Dąbrowska, prof. dr hab. Elżbieta Paduch-Cichal, Sylwia
Koczkodaj
10.30 – 10.45 ‘Candidatus Phytoplasma ulmi’ – nowy patogen kwarantannowy zagrażający wiązom w Polsce
dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO, mgr Klaudia Krajciczek, mgr Anna Pałka

Sesja II – BAKTERIE
Przewodnicząca: dr hab. Joanna Puławska, prof. IO (Instytut Ogrodnictwa)
10.45 – 11.00 Klebsiella spp. – nowy czynnik etiologiczny bakteryjnej zgnilizny cebuli w Polsce
dr Monika Kałużna, mgr Liwia Małczak
11.00 – 11.15 Wybrane zagadnienia z badań nad zarazą ogniową (Erwinia amylovora)
prof. dr hab. Piotr Sobiczewski
11.15 – 11.30 Bakterie powodujące włosowatość korzeni warzyw pod osłonami w Polsce
dr hab. Joanna Puławska, prof. IO, prof. dr hab. Leszek Orlikowski

Sesja III – GRZYBY I ORGANIZMY GRZYBOPODOBNE
Przewodnicząca: dr hab. Ewa Zalewska, prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
11.30 – 11.45 Pierwsze doniesienie o występowaniu gatunków Phytophthora spp. w glebie z zamierających drzewostanów liściastych na zachodzie Ukrainy
dr. Iryna Matsiakh, dr. Volodymyr Kramarets, dr. Michelle Cleary

11.45 – 12.00 Plasmopara muralis Thines jako nowy sprawca mączniaka rzekomego
winobluszczu trójklapowego (Parthenocissus tricuspidata Siebold et. Zucc.) w Polsce
mgr Izabela Frydrych, dr hab. Ewa Mirzwa-Mróz, prof. dr hab. Czesław
Zamorski, mgr Wojciech Kukuła, inż. Karol Kuźma, dr Marcin Wit, mgr Emilia
Jabłońska, prof. dr hab. Wojciech Wakuliński, prof. dr hab. Elżbieta Paduch-
Cichal
12.00 – 12.30 Przerwa i wspólne zdjęcie uczestników Konferencji
12.30 – 12.45 Różnorodność gatunkowa grzybów zasiedlających rośliny kminku zwyczajnego (Carum carvi L.) oraz zróżnicowanie morfologiczno-genetyczne Septoria carvi Syd.
dr hab. Ewa Zalewska, prof. UP, dr hab. Ewa Król, prof. UP
12.45 – 13.00 Oddziaływanie systemu uprawy pszenicy (monokultura, integrowany, konwencjonalny) na przeżywalność w glebie zarodników Cephalosporium gramineum
prof. dr hab. Stefan Martyniuk

Sesja IV – BIOLOGICZNA OCHRONA
Przewodniczący: prof. dr hab. Stefan Martyniuk (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB)
13.00 – 13.15 Mikoryza roślin w praktyce
inż. Włodzimierz Szałański
13.15 – 13.30 Inne spojrzenie na Trichoderma
dr Magdalena Szczech
13.30 – 13.45 Egzoplimery patogenicznych i niepatogenicznych grzybów Ascomycota (Fusarium, Trichoderma, Penicillium) jako potencjalne elicytory odporności pszenicy (Triticum aestivum L)
mgr Artur Nowak, dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS, dr Ewa Ozimek,
dr hab. Małgorzata Majewska, mgr Renata Tyśkiewicz, mgr Anna Słomka
13.45 – 14.00 Wpływ zmian klimatu na mikroorganizmy w uprawach roślin
dr Beata Kowalska, dr Magdalena Szczech
14.00 – 14.15 Możliwości wykorzystania środków zawierających aminokwasy w ochronie roślin przed patogenami
prof. dr hab. Adam Wojdyła, mgr inż. Agnieszka Czajka
14.15 – 14.30 Najnowsze trendy w fitopatologii prezentowane na Kongresie w Bostonie
prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka

14.30 Obiad

15.00 – 16.00 Sesja V – SESJA POSTEROWA
Przewodniczący: prof. dr hab. Adam Wojdyła (Instytut Ogrodnictwa)

WIRUSY
1. Allium caeruleum, Allium fistulosum i Allium vineale – nowe źródło allexiwirusów w Polsce
prof. dr hab. Elżbieta Paduch-Cichal, prof. dr hab. Marek S. Szyndel, mgr inż. Natalia
Krupa, mgr inż. Elżbieta Dąbrowska
2. Pierwsze wykrycie afidorodnego wirusa żółtaczki dyniowatych (Cucurbit aphid-borne yellows virus, CABYV) w uprawach cukinii w Polsce
dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska, mgr inż. Daria Budzyńska, dr Natalia Rymelska,
dr Aleksandra Zarzyńska-Nowak, dr hab. Natasza Borodynko-Filas
3. Pierwsze wykrycie wirusa łagodnej pstrości papryki (Pepper mild mottle virus, PMMoV) w Polsce
dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska, mgr inż. Daria Budzyńska, dr Aleksandra Zarzyńska-Nowak
4. Wirus pstrości kupkówki (Cockfoot mottle virus, CfMV) – nowy patogen zbóż i traw w Polsce
dr Katarzyna Trzmiel
BAKTERIE
5. Bakterie pektynolityczne wyizolowane z chorych roślin chryzantemy
dr Monika Kałużna, dr Jacek Nowak, mgr Liwia Małczak
6. Nowy patogen bakteryjny (Xanthomonas sp.) na borówce wysokiej
dr Monika Kałużna
7. Wpływ wody użytej do nawodnienia okrywy na rozwój chorób bakteryjnych pieczarki
dr inż. Joanna Szumigaj-Tarnowska, dr inż. Piotr Szafranek, mgr inż. Zbigniew Uliński
8. Zróżnicowanie genetyczne izolatów bakterii Ralstonia solanacearum wykrytych w badaniach urzędowych na terenie kraju
mgr Anna Kołodziejska, mgr Joanna Guenter
GRZYBY I ORGANIZMY GRZYBOPODOBNE
9. Alternaria alternata (Fr.) Keissl. jako nowy patogen jagody kamczackiej w Polsce
mgr Izabela Frydrych, dr hab. Ewa Mirzwa-Mróz, mgr Wojciech Kukuła, dr Marcin Wit, prof. dr hab. Wojciech Wakuliński
10. Alternaria burnsii – nowy patogen izolowany z ziarniaków pszenicy orkisz
dr inż. Sylwia Stępniewska-Jarosz, mgr inż. Weronika Zenelt, dr Katarzyna Sadowska,
mgr Natalia Łukaszewska-Skrzypniak, mgr inż. Maria Karolina Drymer

11. Czy Phomopsis sp. może stać się nowym zagrożeniem dla drzew orzecha włoskiego (Juglans regia L.)?
dr hab. Ewa Moliszewska, dr Małgorzata Nabrdalik
12. Detekcja Armillaria cepistipes Velen. na Populus tremula
dr Marta Damszel, prof. dr hab. Tomasz Paweł Kurowski, dr inż. Sebastian Przemieniecki, inż. Katarzyna Dyczewska
13. Grzyby strzępkowe w powietrzu atmosferycznym przechowalni warzyw jako źródło infekcji dla marchwi (Daucus carota L.)
mgr inż. Joanna Micek, prof. dr hab. Maria Kowalik
14. Grzyby zagrażające cykorii korzeniowej (Cichorium intybus L. var. sativum BISCH.)
dr hab. Elżbieta Patkowska, prof. UP, dr hab. Elżbieta Mielniczuk, dr hab. Agnieszka Jamiołkowska, prof. UP
15. Grzyby zasiedlające materiał siewny wybranych gatunków roślin z rodziny Brassicaceae
dr hab. Elżbieta Mielniczuk, dr hab. Elżbieta Patkowska, prof. UP, dr hab. Agnieszka Jamiołkowska, prof. UP, inż. Grzegorz Paluch
16. Odporność genotypów Brassica na Plasmodiophora brasicae
mgr Agnieszka Czajka, mgr Monika Markiewicz, dr Beata Kowalska, dr hab. Urszula Smolińska
17. Phytophthora plurivora – nowy patogen w uprawie papryki
dr Magdalena Ptaszek, dr Anna Jarecka-Boncela, mgr inż. Marcin Oleszczak, dr Beata Komorowska, inż. Jan Wcisło
18. Skuteczność wybranych fungicydów w ograniczeniu rozwoju Trichoderma aggressivum
i Cladobotryum mycophillum w okrywie i podłożu pieczarkowym
dr inż. Joanna Szumigaj-Tarnowska, dr inż. Piotr Szafranek, dr hab. Wiesław Hreczuch, dr hab. Arkadiusz Chruściel
19. Wpływ metod zwalczania omacnicy prosowianki na zawartość mikotoksyn fuzaryjnych w ziarnie kukurydzy
dr inż. Roman Warzecha, dr Piotr Ochodzki, mgr inż. Monika Żurek
20. Wpływ olejków eterycznych na wzrost kwarantannowego patogena sosny Gibberella circinata
dr Katarzyna Sadowska, mgr inż. Natalia Łukaszewska-Skrzypniak, Dr inż. Sylwia Stępniewska-Jarosz, mgr inż. Weronika Zenelt, mgr inż. Maria Drymer
21. Wpływ wybranych preparatów na zbiorowiska grzybów izolowanych z chorych korzeni pietruszki
dr hab. Jacek Nawrocki, prof. dr hab. Halina Kurzawińska, mgr inż. Marcelina Machura

22. Występowanie grzybów patogenicznych na roślinach wierzby purpurowej (Salix purpurea) oraz wierzby wiciowej (Salix winimalis)
dr inż. Adam Okorski, dr hab. Agnieszka Pszczółkowska, prof. UWM, dr inż. Paweł Sulima, dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM
23. Występowanie patogenów grzybowych czosnku pospolitego (Allium sativum L.) na małopolskich plantacjach
dr hab. Jacek Nawrocki, prof. dr hab. Stanisław Mazur, mgr inż. Anna Pogodzińska
OCHRONA BIOLOGICZNA I INNE
24. Ochrona rabarbaru w uprawie ekologicznej
dr Anna Jarecka-Boncela, mgr Agnieszka Czajka, dr Beata Komorowska, prof. dr hab. Adam Wojdyła, dr Magdalena Ptaszek
25. Piriformospora indica – możliwości wykorzystania w produkcji różanecznika
dr Aleksandra Trzewik, Lucyna Ogórek, prof. dr hab. Teresa Orlikowska
26. Urzędowe badania zdrowia roślin na potrzeby spełnienia wymagań fitosanitarnych nowych rynków zbytu polskich produktów roślinnych
dr Grażyna Szkuta, dr Janina Butrymowicz
27. Wpływ wyciągów roślinnych na ograniczenie rozwoju patogenów w uprawie ekologicznej cebuli
dr Anna Jarecka-Boncela, mgr Agnieszka Czajka, dr Beata Komorowska, dr Magdalena Ptaszek
28. Znaczenie mikoryz w poprawie zdrowotności i plonowania roślin szkółkarskich i sadowniczych
dr Andrzej Księżniak

Szczegóły

Data:
Kwiecień 16
Czas:
09:30 - 16:00
Wydarzenie Tagi:
, ,

Organizator

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Miejsce

Instytut Ogrodnictwa
ul. Pomologiczna 18 Skierniewice Polska + Google Map