PODosłonami.pl

Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Zmiany w przepisach unijnych dotyczących ochrony roślin

Międzynarodowy obrót materiałem roślinnym oraz postępujące zmiany klimatyczne pozostawiają duże ryzyko rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych. W najbliższym czasie zostaną zakończone prace nad nowymi przepisami w UE określającymi ramowe zasady sprawowania nadzoru fitosanitarnego. W czasie tegorocznej Sesji IOR dr Krzysztof Kubiak (Zastępca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w MRiRW) omówił zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony roślin .

Dr Krzysztof Kubiak - Zastępca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w MRiRW - omówił zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony roślin

Decyzję o zmianie przepisów na szczeblu unijnym

podjęto ze względu na wzrost ryzyka fitosanitarnego związanego z pojawianiem się nowych agrofagów, które wcześniej nie występowały w UE lub były notowane tylko w niektórych krajach członkowskich – informował prelegent. Organizmy szkodliwe mogą być rozprzestrzenianie nie tylko wraz z importowanym towarem, ale także poprzez ruch turystyczny, w postaci „żywych pamiątek” przywiezionych z wakacji. Przykładem jest groźna bakteria Xylella fastidiosa, która została zawleczona do Europy, a obecnie  we Włoszech i w niektórych rejonach Francji, wywołuje ogromne straty na plantacjach oliwek. Ze względu na szerokie spektrum żywicieli bakteria jest groźna dla innych gatunków roślin sadowniczych i ozdobnych. Wzrost ryzyka fitosanitarnego związany jest ze zmianą klimatu, a co za tym idzie zagrożeniem ze strony nowych agrofagów dotychczas niewystępujących w danej strefie klimatycznej.

W obecnych przepisach unijnych z zakresu zdrowia roślin zidentyfikowano następujące problemy:

– brak dostatecznej ochrony przed introdukcją organizmów szkodliwych z państw trzecich,

– brak dostatecznej harmonizacji systemu wydawania świadectw fitosanitarnych, potwierdzających zdrowotność roślin,

– konieczność rewizji koncepcji stref chronionych,

– brak dostatecznej spójności pomiędzy przepisami z zakresu zdrowia roślin, a  materiałem rozmnożeniowym,

– niejasny status obcych gatunków inwazyjnych.

Do tej pory kwestie fitosanitarne były regulowane przez Dyrektywę Rady Europejskiej 2000/29/WE. Dyrektywy, co do zasady, zawierają ogólne cele do jakich państwo powinno dążyć i wymagają implementacji do prawa krajowego. Nowe zmiany w przepisach ochrony roślin będą regulowane poprzez Rozporządzenia – akty prawne Unii Europejskiej i Rady publikowane w dzienniku ustaw – które będzie określało wspólne dla wszystkich krajów członkowskich, przepisy w sprawie kontroli urzędowych w obszarze łańcucha żywnościowego. W opinii K. Kubiaka zapewni to większą harmonizację działań.

Nowe przepisy….

przewidują wzmocnienie reżimu fitosanitarnego. Jak informował dr. K. Kubiak po zmianach część poprzednich przepisów zostaje zachowana- nadal będzie obowiązywała lista towarów, których import do UE jest zabroniony oraz lista towarów, które muszą być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne tzw. paszporty roślin. Będzie obowiązywała także lista agrofagów kwarantannowych, które polegają bezwzględnemu zwalczaniu na terenie UE oraz lista agrofagów niekwarantannowych, które mają znaczenie dla jakości materiału siewnego.

Nowe przepisy wprowadzają dodatkowe mechanizmy i narzędzia, które polepszają bezpieczeństwo fitosanitarne na terenie UE, co pozwala na zmianę obecnego systemu na bardziej prewencyjny. Towary będą poddawane wstępnej i pełnej analizie ryzyka zagrożenia. Komisja została zobligowana jest do stworzenia list towarów, które na podstawie „wstępnej analizy ryzyka” zostaną uznane za „potencjalnie stwarzające ryzyko fitosanitarne”, a do czasu zakończenia pełnej oceny udokumentowanej badaniami naukowymi, nie będą mogły być importowane do UE.

Wszystkie towary importowane do UE muszą być zaopatrzone w paszport roślin, z wyjątkiem tych, które nie stanowią zagrożenia fitosanitarnego na podstawie „wstępnej analizy ryzyka”. Wszystkie towary eksportowane będą musiały zostać podane kontroli przez odpowiednie służby, które potwierdzą, że są wolne od organizmów kwarantannowych z listy UE oraz od wszelkich innych organizmów szkodliwych. We wszystkich krajach członkowskich zostanie ujednolicony wzór paszportu roślin (w języku angielskim). Świadectwo fitosanitarne jest drukiem ścisłego zarachowania, dzięki czemu można prześledzić drogę jaką przebył określony towar.

Często marginalizowanym problemem jest przywożenie do kraju egzotycznych roślin z różnych część świata przez turystów.  Nowe przepisy przewidują działania na rzecz poprawy świadomości społecznej o zagrożeniach fitosanitarnych. Rośliny przeznaczone do sadzenia będą musiały być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne. W miejscach gdzie odbywa się ruch pasażerski (porty lotnicze i morskie) będą udostępniane informacje o zagrożeniach związanych z przewożeniem towarów w bagażu podróżnym. Takie informacje powinny się znaleźć także na stronach podmiotów zajmujących się sprzedażą wysyłkową roślin.

W rozporządzeniu zostały także zmienione zasady ustalania nowych stref chronionych, ujednolicono przepisy o obrocie drewnianym materiałem opakowaniowym.

Prace nad nowym rozporządzeniem są już na ukończeniu – informował prelegent.

 

Pierwiosnki z grupy Finish/Eblo F1

Kwiaty od ogrodników dla medyków

W czasie epidemii wszyscy jesteśmy coraz bardziej zmęczeni wprowadzonymi ograniczeniami, mającymi zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2. Zmiany w naszym życiu codziennym, głównie w swobodnym poruszaniu się, oraz ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej są bardzo uciążliwe. [...]

2 komentarze do Zmiany w przepisach unijnych dotyczących ochrony roślin

  1. Pingback: Bakterie kwarantannowe cz.I - uprawa, rozsada, nawożenie pomidorów, ogórków, papryki i innych warzyw - Pod Osłonami

  2. Pingback: Nieprawidłowości w stosowaniu środków ochrony roślin - uprawa, rozsada, nawożenie pomidorów, ogórków, papryki i innych warzyw - Pod Osłonami

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

HortiAdNet