2015 - Pod Osłonami

PODosłonami.pl

Archiwum roczne rok: 2015

Joanna Krause

Fundacja im. Joanny Krause

Fundację im. Joanny Krause ustanowił w tym roku Wiesław Szczepiński – spadkobierca uczonej, fundator, który pełni jednocześnie rolę Prezesa Zarządu Fundacji. Intencją fundacji jest nagradzanie tych następców dr inż. Joanny Krause, którzy przyczynią się do [...]

HortiAdNetHortiAdNet