PODosłonami.pl

Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

45-lat Wydziału Ogrodniczego w Krakowie

Jubileusz 45-lecia Wydziału Ogrodniczego na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie obywał się w dniach 11 i 12 września. W jego trakcie zorganizowano Ogólnopolską Ogrodniczą Konferencję Naukową pt. „Ziemia Roślina Człowiek”, której organizatorami były Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych oraz Wydział Ogrodniczy UR w Krakowie.

Połączenie jubileuszu 45-lecia Wydziału Ogrodniczego z Ogólnopolską Konferencją Naukową było doskonałą okazją nie tylko do zapoznania się z osiągnięciami i pracami realizowanymi na Wydziale Ogrodniczym UR w Krakowie, ale szerszego poznania najnowszych badań i doświadczeń realizowanych w polskich ośrodkach naukowych. W trakcie trzech paneli konferencyjnych oraz sesji posterowych zaprezentowano zagadnienia m.in. z zakresu uprawy warzyw pod osłonami.

Konferencje otworzył, dziekan Wydziału Ogrodniczego na UR w Krakowie, prof. dr hab. Stanisław Mazur, który przedstawił historię oraz ofertę dydaktyczną uczelni. Osoby decydujące się na naukę na Wydziale Ogrodniczym mogą podjąć studia w trybie stacjonarnym i lub zaocznym na studiach I stopnia (inżynierskich z następującymi specjalnościami: Ogrodnictwo z marketingiem, Sztuka Ogrodowa, Agroekologia i ochrona roślin, Bioinżynieria oraz Rośliny zielarskie i prozdrowotne), II stopnia (magisterskich z następującymi specjalnościami: Rośliny warzywne, Rośliny ozdobne, Sadownictwo, Sztuka Ogrodowa, Agroekologia i ochrona roślin, Bioinżynieria oraz Rośliny zielarskie i prozdrowotne), III stopnia (doktoranckich) i podyplomowych (Tereny Zieleni i Florystyka). Władze uczelni starają się także cały czas wprowadzać nowe specjalizacje i kierunki oraz wprowadzać takie modyfikacje w programach edukacyjnych aby uatrakcyjniać studia na Wydziale Ogrodniczym i dopasowywać ofertę kształcenia do zamieniających się potrzeb rynku pracy. Dziekan S. Mazur, poinformował także o rozpoczynanej współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze (Słowacja) oraz Uniwersytetem im. Grzegorza Mendla w Brnie (Czechy), studenci kierunków magisterskich będą mogli wybrać jeden z tych trzech ośrodków naukowych. Każda z placówek ma wybitne osiągnięcia w innej dziedzinie nauk ogrodniczych, a ich połączenie powinno dać wymierne korzyści dla studentów pragnących doskonalić się zawodowo. Jubileusz to również okazja do refleksji i zastanowienia się nad tym, w jakim kierunku powinno zmierzać ogrodnictwo, zarówno naukowo jak i dydaktycznie. W nauce polskiej nastąpiły ogromne zmiany zwłaszcza dotyczące zasad finansowania, które zostało oparte na systemie grantowym. Dynamiczny rozwój nauk przyrodniczych zaciera granice pomiędzy badaniami biologicznymi i rolniczymi. Pierwszeństwo w finansowaniu maja zespoły interdyscyplinarne, co wymusza ich tworzenie. Tworzeniu nowych specjalności czy kierunków musi towarzyszyć zmiana treści programów nauczania, aby nie były to tylko zmiany pozorne. Pamiętajmy, że naturalną konsekwencją takiego stanu jest drastyczne obniżanie poziomu kształcenia – problem chyba wszystkich uczelni wyższych. Być może jest to wynik zbyt radykalnych zmian w obszarze szkolnictwa wyższego, gdzie zbyt szybko przeniesiono wzorce zachodnie bez odniesienia do poziomu ekonomicznego? – mówił prof. S. Mazur.

Osoby kształcące się na Wydziale Ogrodniczym w Krakowie mają do dyspozycji nowoczesne szklarnie oraz polowe stacje doświadczalne. Uczelnia pomaga z zdobyciu praktyki w dobrych gospodarstwach w kraju i zagranicą. Stale zwiększa się także wymiana studentów wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erazmus.

O tym, że jubileusz 45-lecia Wydziału Ogrodnictwa zbiega się z jubileuszem 60-lecia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie mówił z kolei prof. dr hab. Włodzimierz Sady, rektor tej uczelni. Jak informował prof. W. Sady, historia nauk rolniczych w Krakowie sięga XVIII wieku. W 1776 roku w Krakowie ks. Hugo Kołłątaj zaproponował w memoriale „O wprowadzeniu dalszych nauk do Akademii Krakowskiej” wprowadzenie do projektu reform Szkoły Głównej Koronnej postulat utworzenia Katedry Rolnictwa. Powołana dopiero w 1806 roku Katedra istniała bardzo krótko, bo tylko do roku 1809. Dopiero w 1890 roku przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego powstało 3-letnie Studium Rolnicze.

Wracając do historii Wydziału Ogrodniczego profesor Sady wspomniał, że pierwszym jego dziekanem został późniejszy wieloletni Rektor Akademii Rolniczej w Krakowie prof. dr hab. Tadeusz Wojtaszek. Dzięki jego staraniom, w latach 1973-1976, Wydział Ogrodniczy uzyskał nowoczesną bazę dydaktyczną i badawczą, w postaci budynku dydaktycznego, szklarni (powierzchnia 0,8 ha), przechowalni, domów studenckich oraz działającego prężnie do dziś centrum kultury. Na jego cześć w tym roku zostanie odsłonięty w Krakowie pomnik prof. T. Wojtaszka, a uroczystości z tym związane odbędą miały miejsce 18 października.

Ważną część konferencji stanowiły wystąpienia towarzyszące pierwszej części konferencji będące swego rodzaju wprowadzeniem do odbywających się obrad w sekcjach tematycznych. Czytelników portalu ‚Pod Osłonami’ szczególnie powinien zainteresować temat omówiony przez prof. Andrzeja Komosę z UP w Poznaniu pt. „Wszystko co jest w roślinie, pierwej znajdowało się w ziemi lub powietrzu” oraz prof. Stanisława Rożka z UR w Krakowie pt. „Profilaktyka jodowa w Polsce i na świecie po rekomendacji WHO dotyczącej ograniczenia spożywania soli”. Prof. A. Komosa w swoim wystąpieniu przypomniał twórców nawożenia i ich wkład w dzisiejsze zagadnienia dotyczące uprawy roślin w wodzie lub pożywce stanowiącej środowiska wzrostu korzeni. Duży postęp w tworzeniu pożywek zaznaczył się po opublikowaniu w 1933 roku składu pożywek przez Hoaglanda i Snydera oraz Arnona (1938 r.). Dały one początek powszechnie stosowanej do dziś pożywki Hoaglanda i Arnona. Szczytowym osiągnięciem upraw hydroponicznych jest opracowanie żywienia roślin w zamkniętych systemach fertygacji z recyrkulacją pożywki. Jak informował prof. Komosa, wprowadzenie tego rozwiązania jest coraz częściej wprowadzane w wielu polskich nowocześnie zarządzanych uprawach szklarniowych. Bardzo duże możliwości uprawy roślin jego zdaniem stwarza aeroponika. Według definicji Międzynarodowego Towarzystwa do Upraw Bezglebowych (ISSC) jest to system uprawy, w którym korzenie znajdują się w środowisku powietrznym, wysyconym – w sposób ciągły lub przerywany – rozdrobnioną pożywką w formie mgły lub w aerozolu. Jak informował prof. Komosa, w tej uprawie jako jedynej spośród obecnie znanych uprawa, nie zachodzi w środowisku korzeniowym antagonizm między powietrzem, a wodą. Zapewnienie optymalnych warunków wzrostu zapewnia także właściwy rozwój systemu korzeniowego, a także części nadziemnej uprawianych roślin. System ten jest już na tyle dokładnie opracowany, że może być z powodzeniem wprowadzany na skalę produkcyjną. Umożliwia on oszczędności sięgające 50% ilości zużywanych nawozów w stosunku do innych metod uprawy roślin w podłożach inertnych, do których obecnie zalicza się wełnę mineralną, gąbkę poliuretanową, keramzyt, perlit, żwir czy piasek.

Wyniki badań związanych z modnym ostatnio kierunkiem jakim jest biofortyfikacja roślin przedstawił prof. Stanisław Rożek. Do realizacji tego kilkuletniego programu badań z możliwością dostarczenia roślinom jodu skłoniła potrzeba dostarczania w sposób masowy konsumentom żywności, która będzie zapewniała dostatek jodu. Jego dostarczanie może okazać się ważne przy coraz silniejszym ograniczaniu spożywania soli, która okazuje się bardzo szkodliwa dla organizmu ludzi, będąc przyczyną powstawania wielu chorób cywilizacyjnych. Niestety Polska cały czas należy do europejskich liderów jeśli chodzi o zużycie soli na jednego mieszkańca na dzień. Na podstawie wyników doświadczeń z dokarmianiem poprzez nawożenie ziemniaków oraz sałaty (doglebowe jodkiem potasu lub dolistne jodanem potasu) spowodowało, że rośliny te mogą być traktowane jako wartościowy produkt wzbogacający dietę człowieka w jod. Bofirtyfikacji jodem poddano również marchew, ale uzyskane tutaj wyniki nie były już tak obiecujące jak z dwoma wymienionymi wcześniej gatunkami.

HortiAdNet