Odkażanie gleby preparatem Basamid, zabieg usuwający patogeny glebowe

PODosłonami.pl

Hezera 2 grudzien
Agro-Sorb 2020

Gleba wolna od patogenów, szkodników i nasion chwastów

Gleba powinna być odkażana co kilka lat, szczególnie w przypadku intensywnej produkcji roślin na tym samym podłożu. Odkażanie pozwala usunąć z gleby szkodliwe grzyby i organizmy grzybopodobne, a także niektóre gatunki bakterii i wirusy. Zabieg preparatem Basamid można wykonać zarówno na gruntach rolnych, jak i podłożach stosowanych w uprawach pod osłonami. Basamid to środek przeznaczony do kompleksowego odkażania (fumigacji), poza wspomnianymi powyżej patogenami niszczy także nasiona chwastów jedno- i dwuliściennych oraz bytujące w glebie różne stadia rozwojowe szkodników, np. nicieni wolno żyjących, mątwików korzeniowych, drutowców czy pędraków. W związku z tym, że działanie preparatu w pewnym stopniu zależy od warunków środowiska glebowego by w pełni wykorzystać wszystkie zalety Basamidu oraz zminimalizować ryzyko obniżenia skuteczności zabiegu fumigacji, należy spełnić określone warunki podczas jego stosowania.

Przykrywanie gleby po zastosowaniu preparatu Basamid.

Przykrywanie gleby po zastosowaniu preparatu Basamid.

Basamid to znany i ceniony na rynku preparat do odkażania, zwalczający liczne patogeny glebowe, które przeżywają i rozwijają się na resztkach martwych części roślin, pozostałych w podłożu po poprzednich uprawach. Im dłużej dany gatunek rośliny występuje na tym samym obszarze, tym bardziej zwiększa się populacja szkodliwych organizmów, a jej powtórne zmniejszenie wymaga 2-3-letniej przerwy w tej uprawie. Prawidłowość ta dotyczy gruntów polowych, różnych podłoży do produkcji rozsady, jak również podłoży do uprawy pod osłonami, narażonych na częstsze zakażenia z powodu intensywności prowadzonej produkcji.

Wolne od patogenów podłoże – czy to w uprawie polowej, czy tunelowej – jest punktem wyjścia do zapewnienia roślinom dobrej kondycji. Gwarancją prawidłowego i skutecznego zabiegu odkażającego jest przestrzeganie zaleceń producenta. Glebę można odkażać jesienią – w październiku lub wczesną wiosną – pod koniec marca i na początku kwietnia. Przed użyciem preparatu należy dokładnie usunąć wszelkie resztki roślin uprawnych i chwasty. Basamid stosuje się tylko na silnie wilgotną glebę (około 75%  pojemności wodnej – po użyciu środka należy obficie podlać odkażany obszar), a temperatura gruntu/podłoża podczas zabiegu i kilka dni po nim musi wynosić przynajmniej 8°C na głębokości 10 cm (co można zapewnić poprzez szczelne przykrycie go folią na 2-3 tygodnie).

Pełną skuteczność zapewnia dokładne wymieszanie granulatu z glebą: na głębokość przynajmniej 20 cm (do zwalczania grzybów powodujących zgorzel siewek, a także nicieni i owadów żyjących w glebie) lub na głębokość przynajmniej 30 cm (do zwalczania grzybów glebowych wywołujących choroby korzeni, szyjki korzeniowej, grzybów powodujących więdnięcie roślin, jak również do jednoczesnego zwalczania drutowców, pędraków i innych szkodników znajdujących się w glebie). Takie postępowanie umożliwi optymalne działanie preparatu Basamid oraz skuteczne wyeliminowanie patogenów nawet na 3 lata. Warto pamiętać, aby na krótko przed zastosowaniem Basamidu ani bezpośrednio po nim nie powinno się nawozić gleby obornikiem ani nie używać torfu i wapna palonego. Po zabiegu wielokrotne przekopywanie gruntu/podłoża przyspiesza ulatnianie się preparatu. Przed rozpoczęciem uprawy roślin zalecane jest sprawdzenie zawartości pozostałości preparatu w odkażonej glebie poprzez tzw. test rzeżuchowy, czyli porównanie wschodów rzeżuchy wysianej w próbkę gleby po zabiegu i w próbkę gleby nietraktowanej preparatem Basamid.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
Syngenta Poinsettia_33
HortiAdNet