Basamid - odkażanie gleby w uprawach pod osłonami

PODosłonami.pl

De Ruiter baner 2
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Gleba wolna od patogenów, szkodników i nasion chwastów

Odkażanie pozwala usunąć z gleby szkodliwe grzyby i organizmy grzybopodobne, a także niektóre gatunki bakterii oraz wirusy. Zabieg preparatem Basamid przeznaczony jest zarówno do gruntów rolnych, jak i do podłoży stosowanych w uprawach pod osłonami. Basamid to środek przeznaczony do kompleksowego odkażania (fumigacji). Poza wspomnianymi powyżej patogenami niszczy także nasiona chwastów jedno- i dwuliściennych oraz bytujące w glebie różne stadia rozwojowe szkodników, np. nicieni wolno żyjących, mątwików korzeniowych, drutowców czy pędraków. W związku z tym, że działanie preparatu w pewnym stopniu zależy od warunków środowiska glebowego, aby w pełni wykorzystać wszystkie zalety Basamidu oraz zminimalizować ryzyko obniżenia skuteczności zabiegu fumigacji, należy spełnić określone warunki podczas jego stosowania.

Przeznaczenie preparatu Basamid

Basamid to znany i ceniony na rynku preparat do odkażania, zwalczający liczne patogeny glebowe, które przeżywają i rozwijają się na resztkach martwych części roślin, pozostałych w podłożu po poprzednich uprawach. Im dłużej dany gatunek rośliny występuje na tym samym obszarze, tym bardziej zwiększa się populacja szkodliwych organizmów, a jej powtórne zmniejszenie wymaga 2-3-letniej przerwy w tej uprawie. Prawidłowość ta dotyczy gruntów polowych, różnych podłoży do produkcji rozsady, jak również podłoży w uprawach pod osłonami, narażonych na częstsze zakażenia z powodu intensywności prowadzonej produkcji.

Jak przeprowadzić odkażanie gleby?

Wolne od patogenów podłoże – czy to w uprawie polowej, czy tunelowej – jest punktem wyjścia do zapewnienia dobrej kondycji roślin. Gwarancją prawidłowego i skutecznego zabiegu odkażającego jest przestrzeganie zaleceń producenta. Glebę można odkażać jesienią – w październiku lub wczesną wiosną – pod koniec marca i na początku kwietnia. Przed użyciem preparatu należy dokładnie usunąć wszelkie resztki roślin uprawnych i chwasty. Basamid stosuje się tylko na silnie wilgotną glebę (około 75% pojemności wodnej – po użyciu środka należy obficie podlać odkażany obszar), a temperatura gruntu/podłoża podczas zabiegu i kilka dni po nim musi wynosić przynajmniej 8°C na głębokości 10 cm (co można zapewnić poprzez szczelne przykrycie go folią na 2-3 tygodnie). Pełną skuteczność zapewnia dokładne wymieszanie granulatu z glebą: na głębokości przynajmniej 20 cm (zwalczanie grzybów powodujących zgorzele siewek, a także nicieni i owadów żyjących w glebie) lub na głębokości przynajmniej 30 cm (zwalczanie grzybów glebowych wywołujących choroby korzeni, szyjki korzeniowej, grzybów powodujących więdnięcie roślin, jak również jednoczesne zwalczanie drutowców, pędraków i innych szkodników znajdujących się w glebie). Takie postępowanie umożliwi optymalne działanie preparatu Basamid oraz skuteczne wyeliminowanie patogenów nawet na 3 lata. Gleba powinna być odkażana co kilka lat, szczególnie w przypadku intensywnej produkcji roślin na tym samym podłożu. Warto pamiętać, aby na krótko przed zastosowaniem Basamidu ani bezpośrednio po nim nie nawozić gleby obornikiem ani nie używać torfu i wapna palonego. Po zabiegu wielokrotne przekopywanie gruntu/podłoża przyspiesza ulatnianie się preparatu. Przed rozpoczęciem uprawy roślin zalecane jest sprawdzenie zawartości pozostałości preparatu w odkażonej glebie poprzez tzw. test rzeżuchowy, czyli porównanie wysiewu jej nasion do próbki gleby po zabiegu i do próbki ziemi niepotraktowanej preparatem Basamid.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dzień Pomidora w miejscowości Wijewo

9 września br w Gospodarstwie Ogrodniczym pana Piotra Johna w miejscowości Wijewo odbyło się spotkanie poświęcone odmianom i ochronie pomidora w uprawie w tunelach foliowych. Organizatorami wydarzenia były firmy Hazera Poland, Koppert oraz Sativex. Zaprezentowano [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
Syngenta pelargonia
HortiAdNet