MyCoten Mix - nawóz o spowalnianym uwalnianiu azotu

PODosłonami.pl

GRODAN_2
ENZA_3

MyCoteN Mix – innowacyjne nawożenie warzyw korzeniowych i porów

Na plantacji warzyw prowadzonej przez pana Krzysztofa Nowaka w Małopolsce w ciągu 2 poprzednich lat testowany był nawóz MyCoten Mix. Ogrodnik w rozmowie z Grzegorzem Peszką z firmy Haifa mówi o swoich obserwacjach z uprawy selerów i porów, w których produkcji pan Krzysztof specjalizuje się od wielu lat. Od niedawna uprawia także marchew i część jej plantacji także była nawożona w nowej technologii. Okazuje się, że zastosowanie nawozu o spowolnionym uwalnianiu azotu bardzo dobrze sprawdziło się w minionym sezonie, w którym niejednokrotnie zdarzał się ulewne deszcze. Mimo tak niekorzystnej pogody nie dochodziło do strat azotu w wyniku wymywania. Równomierne zaopatrzenie roślin w składniki mineralne przełożyło się na dobry wigor roślin i zwiększony plon w stosunku do stanowisk nawożonych tradycyjnie.

Czytaj dalej...

Azot mocznikowy w polimerowej otoczce

Pozytywne właściwości nawozu MyCoteN Mix wynikają z tego, że zawarty w nim azot w formie mocznikowej jest zabezpieczony polimerową otoczką, co zabezpiecza go przed wymywaniem podczas ulewnych opadów. Ponadto pierwiastek ten przy temperaturze wynoszącej co najmniej 6°C jest uwalniany równomiernie, zapewnia to stałe zaopatrzenie roślin w azot.

Na plantacji pana Krzysztofa użyto głównie nawozu MyCoteN Mix NPK 10+10+20+4Mg, o zawartości: N – 10%, w tym 6% w formie otoczkowanego mocznika (CoteN 6%), 10% P2O5, 20% K2O oraz 4% MgO –  wszystkie w dobrze przyswajalnych formach. Nawóz wprowadzono w połowie marca, w dawce 1 t/ha.

Efekty nawożenia z wykorzystaniem MyCoten Mix

Całą dawkę nawozu MyCoteN Mix podaje się wiec jednorazowo, przed rozpoczęciem uprawy, podczas jednego przejazdu. Daje to oszczędność zużycia paliwa oraz przekłada się na mniejsze nakłady pracy na nawożenie.

Pogoda w ubiegłym roku niezbyt sprzyjała uprawie, kilkukrotnie wystąpił ulewny deszcz, mimo tego warzywa dobrze dorastały i plon był zadowalający. Zbiory marchwi i selerów udało się rozpocząć po połowie lipca. Z obserwacji pana Krzysztofa wynika, że tam, gdzie zastosowano MyCoteN Mix na początku uprawy nie było widać wyraźnego efektu nowego sposobu nawożenia, za to w późniejszym okresie rośliny, którym zaaplikowano MyCoteN Mix rozwijały się dobrze i miały lepszy wigor w stosunku do tych, nawożonych tradycyjnie. Dzięki temu uzyskano wyższy plon – szczególnie było to wyraźne w przypadku selerów, zwyżka plonu wyniosła około 20-25%. U marchwi plon był wyższy o około 20%. Kolejne gatunki, w których uprawie warto zdaniem pana Krzysztofa zastosować nową technologię nawożenia, to pory i pietruszka, a z roślin rolniczych – kukurydza.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Katarzyna i Szczepan Korfanty

Pomidory malinowe, śliwkowe, cherry i inne z okolicy Bieszczad

W Grabownicy Starzeńskiej na Pogórzu Dynowskim, skąd już niedaleko w Bieszczady, znajdują się najdalej na południowy-wschód Polski wysunięte gospodarstwa szklarniowe specjalizujące się w uprawie pomidorów. Działalnością tą zajmują się Danuta i Lesław Korfanty oraz ich [...]

Florensis_Dianthus
HortiAdNet