Floramite 240 SC - skuteczna ochrona roślin przed przędziorkami

PODosłonami.pl

De Ruiter baner 2
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Ochrona przed przędziorkami w szklarniach i tunelach

Przędziorki są jednymi z bardziej uciążliwych roztoczy występujących w różnych uprawach w naszym kraju. Porażają rośliny uprawiane zarówno pod osłonami, jak również te uprawiane na otwartej przestrzeni. Niezmiernie istotne w ochronie przed przędziorkami jest przede wszystkim niedopuszczenie do powstania wysokiej presji szkodnika.

Przędziorki występujące w uprawach

Najczęściej spotykane gatunki to przędziorek owocowiec i przędziorek chmielowiec, rzadziej rubinowiec owocowiec. W ostatnich latach, przede wszystkim szkodliwość przędziorka chmielowca nabiera na znaczeniu i praktycznie we wszystkich uprawach dominuje właśnie ten gatunek. Ten polifagiczny, szkodliwy roztocz może porażać ponad 300 różnych roślin uprawnych i dziko rosnących, w naszym kraju jest to najczęściej truskawka, malina, ogórek, pomidor, papryka oraz drzewa owocowe.

Zapobieganie uodpornieniu się przędziorków na środki ochrony

Niezmiernie istotne w ochronie przed przędziorkami jest niedopuszczenie do powstania wysokiej presji szkodnika, co wymaga częstych lustracji i zwalczania na czas. Przędziorki są grupą szkodników, w której często dochodzi do powstania ras odpornych, co prowadzi do spadku skuteczności nadużywanych historycznie preparatów, np. z grupy METI (fenpiroksymat, fenazachina). Stosowanie skutecznych substancji aktywnych, rotacja preparatów oraz wprowadzanie nowych substancji jest gwarancją sukcesu i pozwala skutecznie chronić uprawy przed przędziorkami. Jedną z najskuteczniejszych substancji dostępnych na rynku jest bifenazat, zawarty w środku Floramite 240 SC.  Pozytywne informacje od producentów, którzy zwalczali przędziorka tym środkiem, potwierdzają bardzo wysoką skuteczność zabiegu. Preparat Floramite 240 SC zwalcza stadia ruchome przędziorków, czyli larwy i osobniki dorosłe oraz ogranicza rozwój jaj. Szeroka rejestracja preparatu pozwala na zastosowanie go na plantacjach uprawianych w gruncie i pod osłonami ogórków i truskawek, w uprawach pod osłonami pomidorów, oberżyny, papryki oraz róż i chryzantem.

Środek bezpieczny dla organizmów pożytecznych

Floramite 240 SC jest bezpieczny dla organizmów pożytecznych w tym dla jaj, larw i postaci dorosłych większości roztoczy drapieżnych z rodziny dobroczynkowatych (Phytoseiidae) – dobroczynka wciornastkowatego (Amblyseius = Neoseiulus cucumeris), Amblyseius = Typhlodromips swirskii, wciornastka kalifornijskiego (Ambylyseius = Neoseilus californicus) i Ambylydromalus = Typhlodromalus limonicus – na które albo nie ma ujemnego wpływu albo ogranicza ich liczebność najwyżej o 25%. Floramite 240 SC nie ma żadnego ujemnego wpływu na pasożytnicze błonkówki – ośca mączlikowego (Eretmocerus eremicus), drapieżne pluskwiaki – dziubałeczka wielożernego (Orius laevigatus), czy larwy złotooka pospolitego i wielu innych. Jest również całkowicie bezpieczny w stosunku do nicieni entomopatogenicznych, np. Steinernema feltiae.
W przypadku dobroczynka szklarniowego, zaleca się jego introdukcję nie wcześniej niż 1 tydzień po zabiegu preparatem Floramite 240 SC. Istotny jest również bardzo krótki okres karencji, który w przypadku tego środka wynosi zaledwie jeden dzień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Technologia „Zero pozostałości” – ochrona przed chorobami

Zwalczanie chorób w technologii „Zero pozostałości” oparte jest przede wszystkim o produkty biologiczne. Zabiegi należy wykonywać prewencyjnie, przed wystąpieniem chorób. Dzięki temu rośliny będą odporniejsze na atak patogenów. W trakcie warsztatów Berry Tech 2021 w [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
Syngenta pelargonia
HortiAdNet