uprawa precyzyjna, oparta na wynikach pomiarów podłoża

PODosłonami.pl

Gardenia
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Uprawa precyzyjna, oparta na danych liczbowych

Już od ponad 50 lat firma Grodan dba o uprawy szklarniowe, dostarczając ogrodnikom nowoczesne podłoża z wełny. W ten sposób realizuje ideę Uprawy Precyzyjnej. Równocześnie z produkcją mat i kostek uprawowych – obecnie mamy na rynku już trzecią generację podłoży, pod symbolem NG2.0 – firma Grodan tworzy narzędzia służące do monitorowania środowiska korzeniowego i opracowuje strategie nawadniania dla poszczególnych typów podłoży, gatunków i faz produkcji – tzw. zalecenia 6-fazowego modelu w produkcji szklarniowej.

Platforma e-Gro uławia ocenę przebiegu wilgotności i zasolenia podłoża w oparciu o warunki świetlne.

Platforma e-Gro uławia ocenę przebiegu wilgotności i zasolenia podłoża w oparciu o warunki świetlne.

Stosowany przez lata i ceniony WCMetr – miernik wilgotności, zasolenia i temperatury podłoża – został zastąpiony przez nowoczesne urządzenie GroSens, dostępne w formie HandHeld tzw. miernik ręczny wyposażony w jeden sensor oraz MultiSensor stale monitorujący strefę korzeniową. Modułowa budowa urządzenia sprawia, że pewne elementy można swobodnie wymieniać między zestawami HandHeld i MultiSensor.

GroSens MultiSensor

Kilka istotnych cech stanowi o roli i znaczeniu systemu GroSens. Możliwość analizowania w czasie rzeczywistym tego, co dzieje się w podłożu stwarza ogromne możliwości sterowania warunkami w strefie korzeniowej i rozwojem roślin. W systemie GroSens MultiSensor pracuje kilka sensorów równocześnie, które co 3 minuty dokonują pomiaru WC, EC i Temperatury. Analizując przebieg zasolenia w ciągu doby, możemy w każdym momencie stwierdzić czy aktualna strategia nawadniania pozwala na utrzymanie stabilnego EC. Stała ocena wilgotności podłoża informuje ogrodnika o dostępności wody dla uprawy i wpływie na wzrost i rozwój roślin. Bardzo istotne i unikatowe jest to, że sensory dokonują pomiarów wewnątrz strefy korzeniowej. Na jakość pomiarów wpływać będzie intensywność pracy systemu korzeniowego, liczba roślin posadzonych na macie, rodzaj i typ podłoża itp.  To sprawia, że trudno jest porównywać wyniki otrzymane z GroSens z innymi urządzeniami stosowanymi w szklarniach. Różnice w sposobie wykonywania pomiarów oraz zaawansowanie technologiczne urządzenia gwarantujące wysoką dokładność pomiarów, wyklucza w praktyce porównywanie wyników uzyskanych z innych przyrządów, które wykorzystują odmienne technologie i sposoby pomiarów.

Przewidywany przez e-Gro spadek wilgotności podłoża w istotny sposób ułatwia ustalenie czasu ostatniego podlewania

Przewidywany przez e-Gro spadek wilgotności podłoża w istotny sposób ułatwia ustalenie czasu ostatniego podlewania

GroSens, przede wszystkim MultiSensor, prezentuje pomiary w formie liczbowej i graficznej. W codziennym użytkowaniu jest ważne odpowiednie dostosowanie skali wykresu, w jakiej odczytujemy pomiary. Użytkownik ma pełną swobodę w tym zakresie, jednak gdy skala dla WC będzie ustawiona ze zbyt dużą dokładnością np. 50-60% to okaże się, że wykresy będą zbyt dynamiczne.  Z kolei, kiedy ustawimy szeroki zakres w przedziale np. 0-100% to wykresy będą zbyt „płaskie”. GroSens daje możliwość personalizacji ustawień, tak aby wyniki były czytelne i dopasowane do potrzeb użytkownika.

Platforma e-Gro

System GroSens oraz 6. fazowy model uprawy stanowią ważne elementy platformy e-Gro, która integruje najważniejsze elementy produkcji szklarniowej i wspiera ogrodników w podejmowaniu decyzji uprawowych i produkcyjnych www.grodan.pl/e-gro/. Z platformą e-Gro wyposażoną w oprogramowanie AI (artificial intelligence), analiza wyników GroSens Multisensor staje się prostsza i szybsza.

Platforma e-Gro uławia ocenę przebiegu wilgotności i zasolenia podłoża w oparciu o warunki świetlne.

Platforma e-Gro uławia ocenę przebiegu wilgotności i zasolenia podłoża w oparciu o warunki świetlne.

Oznaczenie np. momentu rozpoczęcia i zakończenia nawadniania pozwala precyzyjnie określić efektywność strategii nawadniania. e-Gro na bieżąco oblicza i podaje wartość spadku wilgotności w podłożu od ostatniego cyklu nawodnieniowego, jak również ΔWC – nocnego spadku wilgotności. Dzięki zaawansowanym metodom obliczeniowym ogrodnik na przykład wie, jaka będzie przewidywana wielkość spadku WC, co pomoże mu precyzyjniej określić moment zakończenia nawadniania.

Firma Grodan jest zawsze blisko ogrodnika i chce go wspomagać w osiąganiu wysokich wyników produkcyjnych. Nieustannie stara się tworzyć najlepsze i najnowocześniejsze rozwiązania dla produkcji szklarniowej, głównie dotyczące strategii nawadniania i zarządzania warunkami w strefie korzeniowej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
HortiAdNet