Doświetlanie asymilacyjne, wpływ jakości światła naprodukcję pomidorów

PODosłonami.pl

Seminis Britanos 2

Wpływ jakości światła uzupełniającego na produkcję pomidorów

Przez ponad wiek pomidory mogły być uprawiane tylko podczas ciepłych miesięcy, od maja do października. Wraz z wprowadzeniem i szybkim postępem rolnictwa w warunkach kontrolowanego klimatu ogrodnicy mają bezprecedensową zdolność do zaspokojenia większego zapotrzebowania na różne uprawy, o każdej porze roku i w każdym regionie. Starsze systemy oświetleniowe, takie jak wysokociśnieniowe lampy sodowe (HPS), były powszechne we wczesnych latach w ogrodnictwie szklarniowym, ostatecznie okazały się bardziej kosztochłonne, z ograniczonymi możliwościami rozwoju i niefunkcjonalne w porównaniu z nowymi technologiami oświetlenia, koncentrującymi się na LED-ach. Obecnie, gdy rynek coraz bardziej zmierza w kierunku przyjęcia diod LED, ogrodnicy mają kolejną okazję do wykorzystania i optymalizacji doświetlania, aby nie tylko osiągnąć większą wydajność, ale także uzyskać jeszcze większe przychody poprzez wdrażanie strategii, które charakteryzują się unikatowym składem widmowym i wysoką intensywnością.

Czytaj dalej...
Uprawa pomidorów z doświetlaniem asymilacyjnym z firmy Fluence

Uprawa pomidorów z doświetlaniem asymilacyjnym (moduły LED Fluence, odmiana Merlice)

Aby uprawiać pomidory najwyższej jakości ogrodnicy i producenci muszą rozumieć naukę i powiązania światła i życia. Firma Fluence współpracuje bezpośrednio z ogrodnikami i naukowcami z całego świata, aby określić i zoptymalizować projekt obiektu, kontrolę środowiska, reakcję roślin i inne czynniki, które składają się na kompleksową strategię uprawy różnych gatunków. W ciągu ostatnich trzech lat firma Fluence przeprowadziła badania odmian pomidora we współpracy z cenionym Uniwersytetem Wageningen i zaobserwowała praktyczne zastosowania oraz uzyskała ważne rezultaty we współpracy z Great Northern Hydroponics – jednym z głównych producentów pomidorów w Ameryce Północnej.

Badanie wpływu jakości światła na produkcję pomidorów

We wspólnych badaniach firmy Fluence i Uniwersyteu Wageningen (Wageningen University and Research – WUR) naukowcy pod kierownictwem Leo Marcelisa i Ep Heuvelinka – przeprowadzili jednoczesne próby o wysokiej wierności z lampami LED o czterech różnych spektrach światła, użytymi do doświetlania różnych odmian pomidora. W badaniu poszukiwano odpowiedzi na pytanie często zadawane przez producentów pomidorów na całym świecie: Jaki wpływ na produkcję pomidorów mają różne widma światła uzupełniającego.

W badaniach WUR oceniano różnice w plonie, morfologii, rozwoju i jakości pomidorów odmiany Merlice, uprawianej z doświetlaniem przy czterech jakościach światła – od szerokiego spektrum ze stosunkowo niską frakcją światła czerwonego i dalekiej czerwieni do wąskopasmowego widma czerwonego i niebieskiego.

Naukowcy zmierzyli plon, masę poszczególnych owoców i wartości Brix dla każdej próby. Pomidory Merlice zdecydowanie preferowały bardziej zrównoważone, szerokie spektrum światła: naukowcy odnotowali 14% wzrost plonu i o 13% większą masę owoców w porównaniu z roślinami uprawianymi w czerwonym i niebieskim świetle. Naukowcy odkryli również, że plony, masa owoców i wartości Brix zmniejszały się proporcjonalnie wraz z wprowadzaniem do widma większego udziału fal czerwonych i dalekich.

Badanie to pokazuje, że diody LED są wyjątkowe pod względem zdolności do wzmacniania kluczowych długości fal światła, co wywołuje silne reakcje roślin pomidora. Po odizolowaniu i kontrolowaniu czynników zewnętrznych, w ścisłych badaniach wykazano, że wyłącznie poprzez optymalizację spektralną u niektórych odmian pomidora można uzyskać do 14 procent wzrost plonu ogólnego przy szerokim spektrum światła w porównaniu do doświetlania z ponad 90 procentowym udziałem światła czerwonego (R9B).

Badania firmy Fluence

W szklarni Great Northern Hydroponics w Kanadzie projektanci oświetlenia firmy Fluence, badacze i eksperci w dziedzinie ogrodnictwa współpracowali z dyrektorem generalnym Guido van het Hofem, który od dwóch dekad uprawia 10 odmian pomidorów w celu ustalenia, czy diody LED mogą zoptymalizować roczną produkcję w gospodarstwie o więcej niż 9000 ton pomidorów.

Szklarnie w Great Northern Hydroponics zajmują powierzchnię ponad 28 hektarów i zapewniają  optymalne warunki wzrostu dzięki zaawansowanemu systemowi kontroli klimatu, a także ochronie biologicznej, zapobiegającej inwazji szkodników. Technologia LED firmy Fluence stała się centralnym elementem modernizacji obiektu Great Northern Hydroponics, zastępując wysokociśnieniowe lampy sodowe na ponad czterech hektarach szklarni, aby poprawić całoroczną produkcję pomidorów, zwiększyć spójność upraw, zmniejszyć ogólne koszty operacyjne i udoskonalić strategię oświetleniową z uwzględnieniem światła o szerokim spektrum.

W swoim dążeniu do określenia optymalnej strategii spektralnej dla uprawy pomidorów gronowych van het Hof kierował różnymi testami z wysokociśnieniowymi oprawami sodowymi oraz z technologią LED z firmy Fluence. Odnotował znaczące zalety technologii LED o szerokim spektrum, odnotowując wzrost produkcji owoców w porównaniu z monochromatycznym doświetlaniem LED, a także znaczne oszczędności energii w porównaniu z wysokoprężnym doświetlaniem sodowym. Rzeczywiście, modernizacja diod LED serii Fluence VYPR spowodowała zmniejszenie zużycia energii o 3,6 miliona kilowatogodzin rocznie i 10-procentowy wzrost plonu owoców.

– Technologia LED okazuje się być lepsza we wszystkich kategoriach – powiedział van het Hof. – Nasze rośliny rozwijają się w świetle o szerokim spektrum, koszty operacyjne spadają, a nasz personel bardziej lubi pracować przy białym świetle niż przy „ostrzejszym”, bardziej czerwonym świetle. Jest to korzystne dla wszystkich”.

Firma Fluence kontynuuje współpracę z czołowymi naukowcami, badaczami i ogrodnikami, aby tworzyć oparte na nauce rozwiązania dla producentów i ich obiektów na całym świecie.

O Fluence firmy OSRAM

Fluence Bioengineering, Inc., to spółka zależna należąca w całości do firmy OSRAM, tworzy wydajne i energooszczędne rozwiązania oświetleniowe LED do komercyjnej produkcji roślinnej i do zastosowań badawczych. Fluence jest wiodącym dostawcą oświetlenia LED na światowym rynku konopi indyjskich i jest zaangażowana w umożliwienie bardziej wydajnej produkcji roślinnej z najlepszymi na świecie farmami wertykalnymi i ogrodnikami prowadzącymi uprawy w szklarniach. Siedziba główna firmy Fluence znajduje się w Austin w Teksasie, a centrala EMEA w Rotterdamie w Holandii. Aby uzyskać więcej informacji o Fluence, odwiedź stronę: https://fluence-led.com/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Florensis_Dianthus
BIOCONT
Syngenta Poinsettia_33
HortiAdNet