Zalety fertygacji z wykorzystaniem nawozów Ultrasol® Standard

PODosłonami.pl

DeRuiter_ToBRFVDeRuiter_ToBRFV

Zalety fertygacji z wykorzystaniem nawozów Ultrasol® Standard w Polsce

Polska jest ważnym producentem owoców i warzyw. Udział przeznaczonych pod ich uprawę gruntów, nawadnianych i poddawanych fertygacji, stale rośnie. Tym samym produkcja może być bardziej efektywna dzięki lepszemu zaopatrzeniu w wodę i składniki odżywcze. Jest to ważne, ponieważ większość obszarów w Polsce jest zaklasyfikowana jako powierzchnia bez optymalnej podaży wody.

Czytaj dalej...

Zalety fertygacji

Zaletą dostarczania składników odżywczych wraz z wodą, w formie fertygacji, jest większa kontrola nad ich prawidłową równowagą w pożywce i jej zasoleniem (EC), co  zapewnia optymalne przyswajanie przez korzenie. Systemy wykorzystywane do fertygacji (kroplujące, zraszające) umożliwiają także uzyskanie większej precyzji w zachowaniu wilgotności i doprowadzeniu składników odżywczych do wilgotnej strefy wokół korzeni, przez które są one następnie wchłaniane. Pozwala to na zminimalizowanie strat zarówno wody, jak i składników odżywczych, a zatem na wzrost efektywności zabiegów.

Fertygacja w uprawach hydroponicznych

W fertygacji hydroponicznej równowaga roztworu składników odżywczych jest zapewniona każdego dnia, przy czym praktycznie nie dochodzi do buforowania składników odżywczych w stosowanych podłożach. Przygotowanie roztworu składników odżywczych w hydroponice często odbywa się poprzez komponowanie roztworów z różnych zbiorników, sporządzonych z wykorzystaniem dużej ilości nawozów pojedynczych. W warunkach upraw szklarniowych zorganizowanie i przygotowanie mieszaniny składników odżywczych w zbiornikach jest prowadzone bardzo precyzyjnie.

Fertygacja z wykorzystaniem zbilansowanych nawozów NPK

W przypadku fertygacji upraw prowadzonych w glebie  często wygodniej i bardziej bezpiecznie jest użyć zbilansowanych nawozów  NPK odpowiadających wymogom upraw na różnych etapach wzrostu. Wówczas precyzyjne przygotowanie roztworu składników odżywczych – odpowiedniego do upraw, ich fazy wzrostu, rezerw wodnych i glebowych oraz innych warunków – w celu zapewnienia dostępności każdego składnika odżywczego w odpowiednim czasie i w odpowiednich proporcjach może odbywać się poprzez dostosowanie ilości i łączenie mniejszej ilości nawozów.

Zbilansowane nawozy  Ultrasol® NPK pomagają poprawić przyswajanie wody i składników odżywczych we wrażliwych na zasolenie produkcjach owoców i warzyw, a tym samym przyczyniają się do optymalizacji jakości i plonów.

Jakość i skład NPK używanych do fertygacji gleby określa bilans i zasolenie, a tym samym efektywność przyswajania. Uwzględniając najlepsze zasady jakości i składu, SQM – globalny lider w zakresie specjalistycznego nawożenia roślin – stworzył gamę nawozów premium NPK do fertygacji: seria Ultrasol® Standard.

Seria Ultrasol® Standard…

… zapewnia zróżnicowany bilans azotu (N), fosforu (P), potasu (K), magnezu (Mg), siarki (S) łącznie z pierwiastkami śladowymi. Umożliwia to wybranie nawozu potrzebnego na określonym etapie dla określonych upraw, w określonych warunkach. Generalnie Ultrasol Initial jest przeznaczony do nawożenia roślin w fazie wytwarzania i rozwoju korzeni, Ultrasol Development – na etapie rozwoju wegetatywnego, a Ultrasol Production zapewnia odpowiedni bilans składników dla fazy generatywnej. Nawozy Ultrasol® NPK nie dostarczają wapnia, ponieważ  nie jest on kompatybilny ze składnikami wprowadzającymi P i S, dlatego wapń powinien zostać  dostarczany w nawozie Ultrasol® Calcium (azotan wapnia).

Seria Ultrasol® Standard bazuje na azotanie potasu (KNO3) jako źródle potasu. Pozwala to nie tylko na stworzenie prawidłowego bilansu N azotanowego do N amonowego, ale też oznacza, że K i N są w pełni przyswajalne, bez dostarczania chlorków i bez dostarczania nadmiaru siarczanów. Jest to kluczowe dla zapewnienia odpowiedniej równowagi składników odżywczych, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad zasoleniem (EC).

Odpowiednie nawożenie wpływa na jakość plonu

Dane naukowe i doświadczenie praktyczne pokazują, że wiele z tych aspektów jakości znajdzie odzwierciedlenie w wielkości zbiorów i  jakości upraw.

Jako przykład warto rozważyć ograniczenie suchej zgnilizny wierzchołków owoców (blossom end rot, BER) u pomidorów i papryki uprawianych pod  osłonami. Prawidłowy bilans azotu z przewagą N azotanowego nad N amonowym w serii Ultrasol® Standard pozwala na bardziej synergistyczne przyswajanie Ca, co – szczególnie na etapie zawiązywania owoców – umożliwi zapobieganie BER. Ta sama zasada umożliwi ograniczenie obumierania brzegów liści kapusty i zapewni lepszą jakość miąższu ogórków.

Innym przykładem jest poprawa zbiorów i jakości owoców jagodowych, ponieważ prawidłowa równowaga zapewniona przez serię Ultrasol® Standard ma związek ze zmniejszeniem nadmiaru, a tym samym poprawą kontroli nad EC w roztworze składników odżywczych. Ponieważ większość upraw owoców jagodowych jest wrażliwa na zasolenie, ten aspekt jakości będzie mieć odzwierciedlenie w lepszym przyswajaniu składników odżywczych, niezbędnym dla produkcji i jej jakości.

Lepsze przyswajanie kationów ma odzwierciedlenie w zbiorach: wyobraźmy sobie wpływ lepszego poziomu Mg na fotosyntezę oraz lepszy transport substancji asymilowanych dzięki poprawie poziomu K. Okres trwałości jest również dłuższy, gdyż dobre synergistyczne przyswajanie K i Ca ma korzystny wpływ na jakość owoców jagodowych. Jest to efekt ogólny dotyczący nie tylko owoców jagodowych, ale także innych owoców i warzyw.

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami i rekomendacjami zapraszamy do kontaktu z lokalnym przedstawicielem SQM bądź lokalnym dystrybutorem produktów Ultrasol®.

1 komentarz do “Zalety fertygacji z wykorzystaniem nawozów Ultrasol® Standard w Polsce

  1. Rolnik
    / Odpowiedź

    Obornik lub gnojówka, na jesieni zaorana daje plony, jest odporne na wszystko, rośnie wydajnie i ekologicznie ziemniak 🥔 burak kapusta itd

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pompy dozujące w fertygacji – kluczowe aspekty wyboru

Fertygacja, czyli podawanie nawozów wraz z wodą podczas nawadniania, jest niezwykle istotnym procesem w uprawach ogrodniczych. Aby zagwarantować optymalne warunki dla roślin, konieczne jest dokładne i skuteczne dozowanie pożywki nawozowej. W tym kontekście kluczową rolę [...]

HortiNet_wyszukiwarka
HortiAdNetHortiAdNet