PODosłonami.pl

Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Brightina nie dała się wyprzedzić

W drugiej połowie marca już na dobre zaczęły się zbiory odmiany Brightina z nasadzeń z końca grudnia. W tym, kolejnym już sezonie uprawy tej odmiany na polskim rynku, Brightina potwierdziła swoją wczesność i szybkie tempo rozwoju gron. Owoce Brightiny przeważnie zaczęły dojrzewać w okresie pomiędzy rozwojem 7 i 8 grona, co dla odmian z segmentu pomidora mięsistego, jest bardzo dobrym wynikiem. W zależności od upraw i utrzymywanej temperatury (częste problemy z dogrzaniem upraw) pierwsze owoce dojrzewały po mniej więcej 70-75 dniach od zawiązania. ARTYKUŁ REKLAMOWY

Owoce odmiany Brightina są regularnie żebrowane, przy czym te z pierwszych gron są przeważnie mocniej żebrowane, szczególnie jeśli wystąpiły problemy z dogrzaniem szklarni. To początkowe, silne żebrowanie nie zniekształca owoców, w kartonie wyrównane i regularne owoce tej odmiany prezentują się bardzo dobrze (fot.1, 2). Atrakcyjności dodaje im ładna szypułka osadzona w zagłębieniu, kolor, a przede wszystkim połysk.

Zachować tempo i równowagę wzrostu roślin

W wielu materiałach firmy Syngenta, dotyczących odmiany Brightina pisaliśmy, że podstawą uzyskania wysokich plonów jest zachowanie wigoru oraz szybkiego tempa wzrostu roślin. Brightina w dobrze prowadzonej uprawie potrafi wytworzyć nawet o trzy grona więcej niż inne odmiany wielkoowocowe. Warunkiem jest tylko odpowiednie prowadzenie, unikanie przeciążenia roślin i stresów po wejściu w okres owocowania. Jednym z podstawowych zabiegów jest regulowanie gron, najlepiej przez cały sezon, do 4 owoców (fot. 3). Niektórzy producenci wyrobili sobie opinię, że jest to odmiana, która sama się reguluje i co jakiś czas wytwarza grona np. z trzema zawiązkami i dlatego następnych gron producenci nie regulują, nawet jeśli kwiatów jest 5–6. Nasze, już niemal 3 letnie doświadczenie z tą odmianą pokazuje, że regulacja gron do 4 owoców powinna być obowiązkowa jeśli chcemy uzyskać wysoki plon z tej odmiany.

Bardzo ważnym aspektem dobrej uprawy odmiany Brightina jest wyrównanie pędów w łanie, szczególnie jeśli w sezonie wyprowadzamy dodatkowe pędy. Musimy wtedy zadbać ,aby siłą wzrostu wyrównały się one z pędami głównymi. Dlatego należy właściwie i starannie przeprowadzić wyprowadzanie dodatkowego pędu. Na nowym pędzie zaleca się też usunięcie pierwszego grona w celu jego wzmocnienia. Jeśli Państwo wypuściliście już dodatkowe pędy, a ich jakość i siła wzrostu nie jest zadowalająca, to nadal można usunąć jedno z kolejnych, wytwarzanych gron – dotyczy to nie tylko dodatkowych pędów, ale ogólnie słabych roślin w łanie. Na wyrównanie wierzchołków w łanie szczególną uwagę należy zwrócić przy opuszczaniu roślin.

Dla utrzymania równowagi wzrostu roślin odmiany Brightina duży wpływ ma też systematyczna i prawidłowa pielęgnacja. Zostawianie i usuwanie już dużych przyrostów bocznych będzie osłabiało wigor roślin. W przypadku Brightiny zaleca się stosowanie klipsów przez cały sezon, gdyż okręcanie sznurkiem jest działaniem osłabiającym siłę wzrostu roślin.

Odmiana Brightina ma charakterystyczny otwarty pokrój, w porównaniu z większością odmian wielkoowocowych jej liście są krótsze, o mniejszej powierzchni. Dlatego latem oraz późną wiosną należy zwrócić uwagę na odpowiednią liczbę liści na roślinie. Ważne jest, abyśmy usuwanie liści wykonywali bardzo regularnie i systematycznie, najlepiej co tydzień, usuwając 3 liście (po wejściu w okres owocowania).

Uwagi dotyczące dalszej uprawy odmiany Brightina

Dla roślin posadzonych pod koniec grudnia i na początku stycznia w kwietniu przypada czas zbiorów pierwszych gron. W okresie tym rośliny stopniowo odciążają się, zmniejszając liczbę gron. Dobrze, aby pierwsze grona dojrzewały równomiernie i dynamicznie – tak by roślina odciążyła się jak najszybciej. Aby to osiągnąć, nie zapominajmy o minimalnej temperaturze rur grzewczych w godzinach od 4:00 do przynajmniej 11:00 (45°C). Duże znaczenie ma też dogrzewanie dojrzewających owoców przez system wegetacyjny. Jak najszybsze zmniejszenie liczby gron i owoców na roślinie w tym okresie, umożliwi nam lepsze, efektywniejsze sterowanie roślinami – w zależności od ich kondycji. Będziemy mogli zwiększyć tempo wzrostu i rozwoju jeśli rośliny są mocne lub poprawić siłę wzrostu jeśli są już słabe. Punktem wyjścia jest oczywiście, jak zawsze, ocena kondycji uprawy, w tym celu patrzymy na wierzchołek.

W większości odwiedzonych przeze mnie upraw odmiany Brightina, które w marcu weszły w okres owocowania, wierzchołki są jeszcze dość mocne. Łodygi 25 cm od wierzchołka jeszcze utrzymują dobrą grubość (0,9 – 1,1 cm). Tak, jak na zdjęciu nr. 4, grono kwitnie dość „głęboko”. Często w tym sezonie obserwuję sterczące pierwsze kwiatki w gronach – dotyczy to wszystkich odmian, nie tylko Brightiny. Jest to oznaka, że w okresie tworzenia i rozwoju tego grona zadziałał jakiś czynnik wegetatywny. Generalnie, takie grona jak na zdjęciu nr. 4, wymagają odpowiednio szybkiego nałożenia łuczku, co zapobiegnie późniejszemu załamaniu się grona.

Gdy tylko rośliny są jeszcze dość mocne, to po pierwszych zbiorach można pokusić się o zwiększenie tempa wzrostu i rozwoju roślin przez podniesienie nieco średniej temperatury dobowej. Kwiecień to też dobry okres na odbudowanie wigoru, jeśli wcześniej mocno przeciążyliśmy rośliny i widzimy po jakości wierzchołka, że mocno osłabły. Pogoda w kwietniu przeważnie umożliwia pełną kontrolę nad klimatem w szklarni, a co za tym idzie, również kontrolę nad wzrostem roślin.

Obserwujmy rośliny często, oceniając ich kondycję i dobrze wykorzystajmy nadchodzący okres.

Wojciech Juńczyk,
Tomato Academy, Syngenta

HortiAdNet