Na co chorują pomidory - bakteryjne i grzybowe choroby pomidorów

PODosłonami.pl

AGROSIMEX
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Na co chorują pomidory – wyniki badań w Klinice Chorób Roślin

Klinika Chorób Roślin w Poznaniu prowadzi badania diagnostyczne patogenów roślin: wirusów, bakterii, fitoplazm oraz grzybów i organizmów grzybopodobnych. Podczas Konferencji Ochrony Roślin – 61 Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin pracownicy Kliniki przedstawili wyniki prowadzonych w tej placówce badań komercyjnych. Do KChR trafiają próbki roślin dostarczane przez ogrodników z całej Polski. Okazuje się, że najczęściej badanym warzywem jest pomidor. Na co chorują pomidory – poniżej podsumowanie dotyczące bakterii i grzybów patogenicznych oraz organizmów grzybopodobnych identyfikowanych w minionych latach na roślinach pomidora trafiających do Kliniki.

Plantacja pomidorów zaatakowana przez rak bakteryjny

Plantacja pomidorów zaatakowana przez Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis - sprawcę raka bakteryjnego (fot. A. Wize)

Bakterie powodujące choroby pomidora

Prezentowany podczas Konferencji Ochrony Roślin poster opracowany przez zespół, w którego skład weszli mgr Weronika Zenelt, dr Krzysztof Krawczyk i prof. Natasza Borodynko-Filas, przybliżał wyniki badań na obecność bakterii materiału dostarczanego do KChR w latach 2013-2019.

W porażonych roślinach pomidora najczęściej identyfikowaną bakterią był sprawca raka bakteryjnego pomidora – Clavibacter michiganensis. Druga pod względem częstotliwości występowania w badanych próbach była bakteria Pseudomonas syringae, powodująca bakteryjną cętkowatość pomidora, następnie Pseudomonas viridilivida, Pectobacterium carotorovorum (dawniej Erwinia carotorovora), powodująca tzw. czarną nóżkę pomidora, Rhiozbium radiobacter (sprawca choroby szalonych korzeni) oraz Pantonea agglomerans (bakteria mająca wielu żywicieli). Identyfikowano również bakterie endofityczne, nie wywołujące chorób, a często korzystnie wpływające na rośliny.

Grzybowe choroby pomidora – badania 2018-2020

„Różnorodność grzybów patogenicznych zidentyfikowanych w badanych próbach roślin dostarczanych do Kliniki Chorób Roślin w latach 2018-2020” to temat posteru przygotowanego na Konferencję Ochrony Roślin przez dr Katarzynę Sadowską, dr inż. Sylwię Stępniewską-Jarosz, mgr Natalię Łukaszewską-Skrzypniak, mgr Weronikę Zenelt oraz prof. dr hab. Nataszę Borodynko-Filas.

W materiale roślinnym przesyłanym do KChR do badania pod kątem obecności grzybów chorobotwórczych w 2018-2020 przeważały próbki warzyw, badano także gatunki rolnicze, rośliny jagodowe i ozdobne, również gatunki szkółkarskie. Wśród 274 zbadanych w tym czasie prób 26% stanowiły rośliny pomidora (następne w kolejności były truskawki – 9% i ogórki – 5%).

We wszystkich badanych próbach najczęściej identyfikowano porażenia przez grzyby z rodzaju Fusarium spp., głównie Fusarium oxysporum, sprawcę m.in. fuzaryjnego więdnięcia pomidora. Badane rośliny pomidora często były zainfekowane także przez patogeny z rodzaju Alternaria spp. (m.in. Alternaria alternata), Botrytis cinerea (sprawca szarej pleśni), Cladosporium sp. (do tego rodzaju zaliczany jest m.in. C. fulvum – sprawca brunatnej plamistości liści pomidora), Phytophthora sp. (zaliczana do organizmów grzybopodobnych, jeden z patogenów powodujących zgorzel siewek pomidora, sprawca zgnilizny pierścieniowej pomidora, do rodzaju Phytophthora należy także sprawca zarazy ziemniaka na pomidorze – P. infestans), Pythium sp. (organizm grzybopodobny powodujący zgorzele siewek i gnicie korzeni pomidora), Verticillium sp. (wertycylioza pomidora) oraz Phoma sp. (powodująca zgorzele) Często rośliny były porażone przez kilka patogenów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Konferencje TSW 2021 Online

Jeszcze miesiąc temu organizatorzy targów TSW byli przekonani, że imprezę tę będzie można zorganizować w tradycyjnej formule. Niestety z powodu nasilenia się epidemii covid-19 i związanych z tym restrykcji nie będzie to możliwe. Wszyscy [...]

FLORENSIS_Dianthus
ICL promocja Peters
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
Top Plants
Bayer_Fitter_29cAdvertisement
Syngenta bratki
HortiWizja_najnowszy odcinek 36
HortiAdNet