PODosłonami.pl

Cultilene8
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Dlaczego podłoża uprawowe z wełny kamiennej są jednosezonowe?

W Polsce już od ponad trzydziestu lat wykorzystujemy w uprawie warzyw szklarniowych podłoża z wełny skalnej. Najważniejszą jej cechą jest inertność. Podłoża inertne wykazują obojętność lub bierność chemiczną, są pozbawione składników mineralnych i nie stwarzają warunków do rozwoju patogenów w środowisku korzeniowym (J. Nowak, Hasło Ogrodnicze 2015 nr 12, s. 12-15). W podłożu z wełny skalnej mamy również wyjątkowo korzystne dla roślin warunki wodno-powietrzne. To wszystko decyduje o tym, że mineralne żywienie roślin oraz ich podlewanie może być precyzyjnie dopasowane do bieżących potrzeb roślin. Dzięki temu uzyskujemy wyższe i wcześniejsze zbiory, przy jednocześnie mniejszym zużyciu wody i nawozów.

Podłoże z wełny skalnej to doskonałe środowisko do rozwoju sytemu korzeniowego roślin

Podłoże z wełny skalnej to bardzo dobre środowisko do rozwoju sytemu korzeniowego roślin

Nowe, sterylne podłoże

Surowiec, z którego powstaje podłoże oraz technologia produkcji – temperatura powyżej 1000oC w trakcie topienia bazaltu i 500oC w kolejnych fazach produkcji, powodują, że maty i kostki są sterylne. Daje to pewność ogrodnikom, że ryzyko wystąpienia chorób odglebowych, przy zachowaniu podstawowych zasad uprawy, jest praktycznie bliskie zeru.

Maty uprawowe w drugim sezonie – problemy z sorpcją

Jeżeli zdarzy się, że mata wykorzystywana jest przez dwa lub więcej sezonów, obecność korzeni i innej materii biologicznej powoduje, że mówimy o podłożu mineralno-organicznym lub nawet organicznym. Sorpcja w podłożu organicznym powoduje, że nawożenie i podlewanie roślin jest odmienne, niż w inertnym. Największym problemem w praktyce okazuje się kontrola poziomu fosforu (P) oraz wapnia (Ca).

Używane podłoże nie powinno być przeznaczane do kolejnej uprawy

Używane podłoże nie powinno być przeznaczane do kolejnej uprawy

Nowe podłoże – wolne od patogenów

Technologia uprawy w wełnie skalnej przyczyniła się do wyeliminowania w praktyce niektórych chorób uprawianych roślin, np. korkowatości korzeni.  Wiele innych patogenicznych grzybów i innych organizmów glebowych (Pythium spp., Phytophthora spp., Fusarium oxysporum, itd.) oraz bakterii, wirusów i nicieni nadal występuje w uprawach hydroponicznych. Warto podkreślić, że mimo wspomnianych zagrożeń, zdrowotność systemu korzeniowego w kulturach bezglebowych jest zdecydowanie lepsza niż w uprawie tradycyjnej. (C. Ślusarski, Hasło Ogrodnicze 2/2001).

Przy ponownym wykorzystywaniu podłoża z wełny skalnej musimy mieć świadomość, że podczas pierwszej uprawy mogło dojść do skolonizowania podłoża patogenami z rodzajów Phytophthora i Pythium lub Fusarium, które dobrze się rozwijają się w środowisku hydroponicznym.

Czy dezynfekcja podłoża jest skuteczna?

Wydaje się, że nie ma w praktyce taniej i w pełni skutecznej metody dezynfekcji używanych mat. Nigdy nie mamy pełnej gwarancji „czystości” używanego wcześniej podłoża. Podobne ryzyko dotyczy szkodników, które mogą zimować w matach. Nie ma niezbitych dowodów, że przędziorek, skośnik lub np. miniarka wybierają maty i kostki jako miejsce na przetrwanie okresu między uprawami, ale należy zawsze brać to pod uwagę.

Stare podłoże – zniszczona struktura, niewyrównana uprawa

Podczas przygotowywania szklarni do kolejnego sezonu maty narażone są na kontakt z detergentami, środkiem dezynfekującym, ale przede wszystkim są często poruszane i przenoszone. Te zabiegi w połączeniu z naturalnym przesychaniem podłoża powodują, że rozkład wilgotności i zasolenia w matach zostaje całkowicie zrujnowany.

W normalnych warunkach już od pierwszego zalewania mat i później przez cały okres produkcji ogrodnik tworzy i utrzymuje odpowiednie warunki wodno-powietrzne w strefie korzeniowej. To dlatego tyle uwagi poświęcamy strategii podlewania i odświeżenia podłoża. Zależy nam na równomiernym rozłożeniu wilgoci (WC) i zawartości soli mineralnych (EC) w całej objętości podłoża. Równie ważne jest, żeby we wszystkich matach wspomniane parametry były takie same, co jest gwarancją wyrównanej produkcji. W drugim cyklu uprawy wyrównanie WC i EC w macie oraz pomiędzy matami jest właściwie niemożliwe. To jest zdecydowanie główna wada wykorzystywania po raz drugi tego samego podłoża z wełny skalnej.

'Santosh Violet' - wielkokwiatowa odmiana chryzantemy doniczkowej; uprawa w gospodarstwie pp. Niemczewskich, II dekada października br., fot. A. Cecot

Chryzantemy – sprzedaż na ostatniej prostej

W rodzinnym gospodarstwie „Ogród Niemczewskich” w podkrakowskich Zielonkach kończy się sprzedaż doniczkowych chryzantem, które co roku są produkowane w sezonie letnio-jesiennym, po roślinach balkonowo-rabatowych, i trafiają w większości do marketów. Chryzantemy z tego gospodarstwa [...]

1 komentarz do “Dlaczego podłoża uprawowe z wełny kamiennej są jednosezonowe?

  1. Mirek
    / Odpowiedź

    Co po roku? Można w końcu zaorać na polu, czy trzeba nadal wozić do lasu?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Netafim
HortiAdNet