PODosłonami.pl

Cultilene2020_lipiec
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Eksperci z Enza Zaden i Intermag radzą jak uniknąć uwiądów papryki

Największym problemem producentów papryki w tunelach stały się choroby odglebowe, powodujące więdnięcie i zamieranie roślin.

Uwiądy roślin powodowane przez patogeny znajdujące się w glebie mogą całkowicie zniszczyć plantację papryki

Uwiądy roślin powodowane przez patogeny znajdujące się w glebie mogą całkowicie zniszczyć plantację papryki

Objawy więdnięcia mogą być powodowane przez kilka gatunków patogenów infekujące korzenie, wiązki przewodzące i dolną część łodygi:

– grzyby atakujące wiązki przewodzące: Verticillium, Fusarium, powodujące więdnięcie i zamieranie roślin w okresie lata

– zgorzele podstawy pędu powodujące zamieranie dolnej części łodygi we wczesnej fazie rozwoju, mogą być powodowane przez: Didymella lycopersici, Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici, Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum, Phytophtora spp.

– choroby systemu korzeniowego: Pyrenochaeta lycopersici, Colletotrichum spp.

Wspólnymi cechami łączącymi te choroby jest źródło infekcji – gleba, ograniczenie transportu wody do liści objawiające się więdnięciem i brak lub bardzo małe możliwości zwalczania w okresie wzrostu roślin. Chemiczna dezynfekcja gleby w krótkim okresie czasu  daje dobre efekty, powoduje jednak wyniszczenie wszystkich mikroorganizmów glebowych i powrót problemów z chorobami w jeszcze większej skali. Najprostszy element zapobiegający nagromadzeniu się patogenów w glebie – płodozmian – w uprawie pod osłonami jest trudny do zastosowania. Istnieją jednak skuteczne sposoby ograniczania szkodliwości chorób odglebowych bez stosowania dezynfekcji gleby. Jest to połączenie agrotechniki, właściwego doboru odmian i stosowania preparatów mikrobiologicznych.

Mocny organizm zawsze lepiej się broni przed infekcją. Pierwszy element ograniczania chorób to dobór stanowiska, powinna to być gleba łatwo nagrzewająca się wiosną. Przed sadzeniem konieczne jest doprowadzenie pH do właściwego poziomu oraz zbalansowane nawożenie. Istotne jest przygotowanie rozsady dobrze odżywionej, niewybiegniętej, z rozbudowanym systemem korzeniowym. Każdego roku wiosna jest inna i postępowanie z roślinami musimy dopasować do aktualnych warunków. Szczególną uwagę należy zwracać na podlewanie, zwłaszcza na cięższych glebach. Woda ze studni głębinowej ma niską temperaturę, łatwo jest o przechłodzenie korzeni i większą podatność na choroby. Rzadsze podlewanie w tym okresie stymuluje rozwój silnego systemu korzeniowego.

Niemniej ważnym zabiegiem przy przygotowaniu rozsady papryki, jest zaszczepienie jej systemu korzeniowego pożytecznymi mikroorganizmami. Szczepionki takie (BACTIM RADINET), wzbogacają substrat w pożyteczne mikroorganizmy oraz dostarczają do podłoża grzyby nawiązujące symbiozę z systemem korzeniowym roślin. Efektem współpracy grzybów i roślin papryki jest rozsada lepiej przygotowana do podjęcia wzrostu po posadzeniu do tunelu. Rośliny te także mają większą biomasę systemu korzeniowego i są odporniejsze na atak patogenów odglebowych.

Z prawej system korzeniowy papryki Dragoney podlewanej BACTIM RADINET, z lewej system korzeniowy rośliny nietraktowanej

Z prawej system korzeniowy papryki Dragoney podlewanej BACTIM RADINET, z lewej system korzeniowy rośliny nietraktowanej

W przypadku papryki nie ma odmian całkowicie odpornych na patogeny odglebowe, występują jednak bardzo duże różnice w tolerancji na występowanie chorób. W ostatnim okresie pojawiły się dwie nowe odmiany, które można uprawiać w warunkach dużego zagrożenia chorobami.

Banckers jest odmianą, która wykazuje szczególnie wysoką tolerancję na uprawę w tunelach na mocno zainfekowanych glebach. Bardzo silny system korzeniowy pozwala na uprawę w obiektach, gdzie w poprzednich latach stopień porażenia roślin był bardzo wysoki. Na Banckersie ilość wypadów była znikoma. Wykazuje ona także dobrą tolerancję na korkowatość korzeni (objawy tej choroby przez producentów są określane jako „więdnięcie południowe”). Odmiana Banckers zalecana jest do zbioru owoców zielonych, daje duże owoce, o grubej ściance. Dzięki wysokiemu wigorowi roślin, dobremu wiązaniu, ciężkim owocom Banckers plonuje niezawodnie.

Odmiana Banckers jest przeznaczona do zbioru "na zielono"

Odmiana Banckers jest przeznaczona do zbioru „na zielono”

Nową odmianą do zbioru czerwonych owoców z dobrą tolerancją na choroby odglebowe jest Dragoney. Jest to wczesna, bardzo plenna odmiana. Wytwarza owoce zwykle 4-komorowe, wyrównane przez cały okres zbiorów, z grubą ścianką i ciemnoczerwonym kolorem. Podczas upałów dobrze zachowują trwałość i są niepodatne na objawy „cukrzenia”. Z kilkuletnich obserwacji wynika, że w warunkach produkcyjnych wyróżniała się małą ilością wypadów roślin powodowanych przez grzyby Verticilium i Fusarium.

Dragoney wytwarza ciężkie owoce typu blok o głębokiej czerwieni

Dragoney wytwarza ciężkie owoce typu blok o głębokiej czerwieni

Dla pełnego wykorzystania potencjału mikroorganizmów w uprawie papryki możemy aplikować je także po posadzeniu roślin do tuneli i później poprzez system nawadniania kroplowego. Idealnie nadaje się do tego biopreparat BACTIM FERTIMAX, który stosujemy w dawce 1 kg/ha powierzchni tunelu po przyjęciu się rozsady, i później, co 2 tygodnie w dawce 125 g/ha powierzchni tunelu.

BACTIM RADINET to biopreparat w formie proszku, szczególnie polecany do podlewania rozsad roślin z wyjątkiem warzyw kapustowatych.

BACTIM RADINET zawiera konsorcjum grzybów mikoryzowych, bakterii i grzybów ryzosferowych oraz promieniowców silnie stymulujących wzrost i rozwój roślin oraz zwiększających bioróżnorodność substratów oraz gleby.

 • skraca czas produkcji rozsady
 • pobudza wzrost i rozwój systemu korzeniowego
 • ogranicza stres przesadzania
 • zapewnia harmonijny wzrost i rozwój roślin po wysadzeniu w pole
 • poprawia zaopatrzenie roślin w wodę i składniki pokarmowe
 • zwiększa odporność roślin na stresy abiotyczne i biotyczne
 • poprawia jakość warzyw i owoców
 • odbudowuje bioróżnorodność gleby i podłoży, szczególnie po zabiegach odkażania chemicznego

BACTIM FERTIMAX

Biopreparat w formie proszku przeznaczony do podlewania i fertygacji roślin w uprawie pod osłonami, zawierający inokulum bakterii z rodzaju Bacillus i Pseudomonas oraz grzybów glebowych z rodzaju Trichoderma i Gliocladium. Szybkie zasiedlanie gleby oraz systemu korzeniowego przez mikroorganizmy zawarte w BACTIM FERTIMAX ogranicza możliwość wystąpienia wielu chorób powodowanych przez patogeny glebowe.

 • zwiększa masę, zasięg oraz zdrowotność systemu korzeniowego
 • stymuluje wzrost i rozwój roślin
 • intensyfikuje proces fotosyntezy
 • poprawia zawiązywanie pąków kwiatowych
 • zwiększa masę i jakość owoców
Z prawej system korzeniowy papryki Dragoney po zastosowaniu preparatów BACTIM RADINET i BACTIM FERTIMAX-obserwacja w chwili likwidacji plantacji jesienią

Z prawej system korzeniowy papryki Dragoney po zastosowaniu preparatów BACTIM RADINET i BACTIM FERTIMAX – obserwacja w chwili likwidacji plantacji jesienią

Ograniczanie szkodliwości uwiądów papryki jest możliwe już w 3 krokach:

 1. Prawidłowy wybór odmiany o dużym wigorze i wyższej tolerancji na choroby więdnięcia: Dragoney, Banckers
 2. Odpowiednie przygotowanie rozsady, zaszczepienie systemu korzeniowego pożytecznymi mikroorganizmami – BACTIM RADINET
 3. Bezpośrednie ograniczenie szkodliwości chorób odglebowych – fertygacja papryki po posadzeniu na miejsce stałe, biopreparat BACTIM FERTIMAX

 

Więcej informacji na temat odmian papryki Enza Zaden i nawozach firmy Intermag można również znaleźć tutaj: https://www.podoslonami.pl/28637-2/

Fachowych wiadomości udzielą również eksperci:

Bernard Zioło (Enza Zaden) – 605 347 767

Jan Wcisło (Intermag) – 664 917 084

1 komentarz do “Eksperci z Enza Zaden i Intermag radzą jak uniknąć uwiądów papryki

 1. / Odpowiedź

  Cena spora ale zdjęcie korzeni rozwiewa wszelkie wątpliwości, czy warto

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ZtZ 2020
HortiAdNet