Europejski komisarz ds. rolnictwa zapewnia o pracach nad wsparciem UE dla branży

PODosłonami.pl

AGROSIMEX
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Europejski komisarz ds. rolnictwa zapewnia o pracach nad wsparciem UE dla branży

Sektor roślin ozdobnych został wyjątkowo ciężko dotknięty przez pandemię COVID- 19, o czym piszemy regularnie od 2. dekady marca. Sytuacja się wciąż pogarsza, ze względu na restrykcje wprowadzone przez państwa europejskie (i nie tylko), konieczne dla zahamowania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Kryzys dotyczy zwłaszcza kwiatów ciętych oraz roślin sezonowych sprzedawanych wiosną. Jednakże również branża szkółkarska (drzewa, krzewy, byliny, pnącza) zmaga się z narastającymi problemami, które spowodowała epidemia. Ze swoimi obawami zwrócił się do Komisji Europejskiej Związek Szkółkarzy Polskich, apelując o działania mające na celu finansowe wsparcie tej branży w okresie załamania się rynku, gdy generuje on większość rocznych obrotów. Poniżej publikujemy odpowiedź Europejskiego Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusza Wojciechowskiego, zawierającą informacje, które są interesujące dla uczestników całego sektora roślin ozdobnych, a także innych działów rolnictwa. Jest to tłumaczenie angielskojęzycznej wersji pisma, które nadeszło z Brukseli do ZSzP.

Komisja Europesjka, ZSzP

Bruksela, 08.04. 2020 r.

 

Pan Wojciech Wróblewski

Prezes Związku Szkółkarzy Polskich

Al. Jana Pawła II 80 lok. 71

00-175 Warszawa

 

Szanowny Panie Wróblewski,

 

Dziękuję za Pana wiadomość e-mailową z dnia 24 marca, w której podzielił się Pan z nami swoimi obawami dotyczącymi sytuacji gospodarczej w sektorze ogrodniczym w Polsce, a w szczególności sytuacją w branży szkółkarskiej, która jest konsekwencją wybuchu epidemii COVID-19.

Przede wszystkim chciałbym Pana zapewnić, że Komisja w pełni rozumie Pańskie obawy w tej bezprecedensowo trudnej sytuacji.  Wszyscy mamy świadomość sezonowego charakteru branży szkółkarskiej, dla której szczyt produkcji przypada na marzec, kwiecień oraz maj, kiedy to  w Europie sprzedaje się większą część produktów szkółkarskich.

Obecnie państwa członkowskie (UE) oraz Komisja (Europejska) prowadzą wzmożone prace oraz podejmują istotne wysiłki, aby opanować sytuację. Komisja wnosi w to swój wkład, mając na celu zapewnienie ciągłości w efektywnym funkcjonowaniu łańcucha dostaw żywności oraz to, aby międzynarodowy przepływ towarów, środków transportu i pracowników nadal odbywał się w sposób płynny. Chciałbym, aby Pan zwrócił uwagę na to, jak działa ogólna strona internetowa Komisji w zakresie reagowania na koronawirusa, gdzie codziennie zamieszczane są aktualne informacje.

W dniu 25 marca prezydencja chorwacka w Radzie Unii Europejskiej zorganizowała również wideokonferencję na wysokim szczeblu, z ministrami rolnictwa i rybołówstwa.    Na tym ważnym spotkaniu Pańskie obawy związane z bezprecedensową sytuacją, która dotknęła branżę szkółkarską wraz z rynkiem kwiaciarskim, były jednym z omawianych problemów.

Oprócz powyższego, moje służby zajmują się obecnie analizą wszelkich pytań otrzymywanych od Państw Członkowskich oraz przedstawicieli interesariuszy, w celu opracowania wyczerpujących odpowiedzi oraz podjęcia konkretnych środków, aby pomóc producentom zwycięsko przejść przez ten krytyczny okres. Odpowiedzi te wyjaśnią możliwości, które już dzisiaj są dostępne dla państw członkowskich podczas wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej, oraz odpowiedzą na inne ewentualne potrzeby w zakresie zachowania elastyczności.

JANUSZ WOJCIECHOWSKI

CZŁONEK KOMISJI EUROPEJSKIEJ DS. ROLNICTWA

Rue de la Loi, 200

B-1049 Bruksela

Tel. +32-2 295 02 20

Janusz.WOJCIECH0WSKI@ec.europa.eu

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Konferencje TSW 2021 Online

Jeszcze miesiąc temu organizatorzy targów TSW byli przekonani, że imprezę tę będzie można zorganizować w tradycyjnej formule. Niestety z powodu nasilenia się epidemii covid-19 i związanych z tym restrykcji nie będzie to możliwe. Wszyscy [...]

FLORENSIS_Dianthus
ICL promocja Peters
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
Top Plants
Bayer_Fitter_29cAdvertisement
Syngenta bratki
HortiWizja_najnowszy odcinek 36
HortiAdNet