PODosłonami.pl

Cultilene2020_lipiec
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Fundacja im. Joanny Krause

Fundację im. Joanny Krause ustanowił w tym roku Wiesław Szczepiński – spadkobierca uczonej, fundator, który pełni jednocześnie rolę Prezesa Zarządu Fundacji. Intencją fundacji jest nagradzanie tych następców dr inż. Joanny Krause, którzy przyczynią się do postępu badań nad roślinami ozdobnymi. Realizacja tego celu będzie polegała m.in. na fundowaniu corocznie nagrody pieniężnej za najlepszą, zrealizowaną na Wydziale Ogrodnictwa UP w Poznaniu pracę magisterską z zakresu roślin ozdobnych.

Joanna Krause

Dr Joanna Krause, fot. Fundacja im. Joanny Krause

Nagroda za pracę magisterską

Do nagrody mogą być zgłaszane wyróżniające się prace magisterskie dotyczące hodowli i uprawy ozdobnych roślin zielnych (szczególnie roślin cebulowych) zrealizowane nie tylko w Katedrze Roślin Ozdobnych, ale także w innych Katedrach Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pracę może zgłosić opiekun lub inna osoba za zgodą opiekuna do 31 lipca danego roku. Wniosek o nagrodę powinien uwzględniać ocenę merytoryczną pracy i zaangażowania studenta w jej przygotowanie i realizację. Do oceny powinna być przedstawiona praca magisterska po egzaminie magisterskim wraz z kopiami jej recenzji. Zgłoszone do nagrody prace będą podlegały dwuetapowej ocenie. Pierwsza, wstępna, zostanie wykonana przez pracowników Katedry Roślin Ozdobnych – członków Rady Programowej Fundacji. Wyłonione maksymalnie 3 prace trafią do Superrecenzenta, wybranego spośród członków Rady. Na posiedzeniu Rady Programowej Fundacji Superrecenzent przedstawi swoją opinię, a Rada dokona wyboru laureata.

Za przebieg postępowania związanego z przyznaniem nagrody odpowiada przewodniczący Rady Programowej Fundacji. Nagroda będzie wręczana podczas posiedzenia Senatu UP lub na posiedzeniu Rady Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Opiekun pracy, a także gospodarstwo, w którym była ona zrealizowana, zostaną wyróżnieni dyplomem.

W danym roku, jeśli żadna praca nie spełni warunków, nagroda nie będzie przyznana.

Rada Programowa Fundacji

W jej składzie znajdują się:

Przewodniczący: dr hab. Stanisława Szczepaniak (Katedra Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu)

Członkowie: dr hab. Beata Janowska (Katedra Roślin Ozdobnych UP w Poznaniu)

Mgr Bogdan Królik (Stowarzyszenie Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych)

Dr hab. Agnieszka Krzymińska (Katedra Roślin Ozdobnych UP w Poznaniu)

Dr hab. Anna Lisiecka (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa)

Mgr inż. Tomasz Michalik (firma Vitroflora )

Dr hab. Jadwiga Treder , prof. nadzw. (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)

Dr inż. Anita Schroeter-Zakrzewska (Katedra Roślin Ozdobnych UP w Poznaniu)

O patronce

Osoba dr inż. Joanny Krause pozostaje bardzo ważna dla wielu pokoleń polskich studentów ogrodnictwa oraz ogrodników praktyków i hobbystów. Rzadko zdarza się, że tematyka badawcza rozpoczęta na początku drogi zawodowej naukowca staje się pasją oraz miłością i trwa do końca jego życia, jak było to w przypadku dr Joanny Krause, która zmarła w 2014 r.

 

 

Borówkobranie to zaproszenie konsumentów na plantacje

Borówkobranie czyli czas na borówkę!

24 lipca na Plantacji Borówki B&K Wasiak w Jastrzębiej Starej koło Grójca odbyło się uroczyste wręczenia tytułu „Najlepszego owocu świata 2020 według dietetyków”. Nieprzypadkowo wybrano czas i miejsce uroczystości – plantacja państwa Wasiaków jest pierwszą, [...]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ZtZ 2020
HortiAdNet