PODosłonami.pl

De Ruiter - Hakumaru 2
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Projekt FITOEKSPORT

Ma on za zadanie zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego. Jest realizowany przy wsparciu kapitałowym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, uwzględniający wszystkie wyzwania rozwojowe wskazane w rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Projekt przede wszystkim ma za zadanie zwiększyć konkurencyjność krajowych produktów roślinnych na rynkach zagranicznych. Umożliwi to dalszy eksport polskiej żywności do naszych partnerów oraz wkraczanie na nowe rynki zbytu. Będzie to możliwe za sprawą szybszego reagowania na zmiany zachodzące na zagranicznych rynkach i wymaganiach jakościowych dotyczących importowanych produktów żywnościowych. W ramach precyzyjnego dostosowania się do wymagań zagranicznych klientów usprawnieniu ulegną w naszym kraju kontrole realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), z zastosowaniem nowoczesnych metod inspekcji, lustracji upraw i badań laboratoryjnych.

Odbiorcy wyników projektu:

bezpośrednio – PIORiN (GIORiN oraz szesnaście wojewódzkich inspektoratów),

pośrednio – podmioty gospodarcze: producenci rolni, dystrybutorzy i eksporterzy.

Projekt FITOEXPORT jest realizowany przez Konsorcjum w składzie:

  1. Główny Inspektorat Ochron Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Warszawie
  2. Uniwersytet Warszawski
  3. Instytut Lotnictwa
  4. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
  5. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Liderem projektu jest Główny Inspektorat Ochron Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Warszawie, a kierownikiem projektu Janina Butrymowicz.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Syngenta _ Maluno
HortiAdNet