PODosłonami.pl

Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Koncept: higiena i dezynfekcja

Najbardziej niedocenianym aspektem cyklu produkcji pomidora jest higiena i dezynfekcja w obiektach szklarniowych. Nieprzestrzeganie protokołu higieny powoduje ryzyko wystąpienia chorób, które mogą doprowadzić do likwidacji upraw. Utylizacja zakażonych roślin, dezynfekcja szklarni oraz założenie nowej uprawy kosztuje około 1 milion złotych na hektar.

Trzema najważniejszymi źródłami infekcji w szklarniach są: obiekt (materiały z jakich jest wybudowana szklarnia), wyposażenie szklarni wykorzystywane przy prowadzeniu upraw oraz ludzie. Poszczególne gospodarstwa różnią się od siebie, ale posiadają te same problemy, dlatego przygotowaliśmy szereg skutecznych rozwiązań, mających na celu zmniejszenie ryzyka występowania patogenów. Specjaliści z Royal Brinkman przygotowali kompleksowy Koncept Higieny i Dezynfekcji, w którym zawarte są informacje na temat prawidłowego przestrzegania higieny w obiektach szklarniowych. W skład konceptu wchodzą trzy podstawowe obszary działania: wiedza, produkty do dezynfekcji i higieny oraz metody aplikacji które mają nam pomóc w prawidłowym dbaniu o porządek a zarazem zabezpieczeniu upraw.

Obiekty szklarniowe

Obiekty szklarniowe zbudowane są w większości z materiałów, które sprawiają wrażenie łatwych w myciu i dezynfekcji. Niestety, wbrew pozorom, tak nie jest. Wyróżniamy trzy najważniejsze grupy materiałów, na które musimy zwrócić szczególną uwagę podczas dbania o higienę: powierzchnie płaskie, rynny uprawowe, oraz elementy wyposażenia, takie jak konstrukcje podtrzymujące uprawy. Problemem jest to, że w większości są to miejsca trudno dostępne. Popularne preparaty do dezynfekcji nanosi się w formie roztworów wodnych, a co za tym idzie – mają małą przyczepność (np. do szklanych powierzchni) i spływają z nich bardzo szybko. Nie sprzyja to dobrej dezynfekcji, gdyż im krótszy czas działania preparatu na daną powierzchnię, tym niższa skuteczność zabiegu. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest większa staranność przy wykonywaniu zabiegów dezynfekcji, ale wiąże się to z większymi kosztami, nakładem pracy i czasu, jaki jest potrzebny na wykonanie tego zabiegu, a także zużyciem większej ilości środka. W takiej sytuacji najskuteczniejszym rozwiązaniem jest środek Menno Florades. Jest to preparat stworzony w oparciu o kwas benzoesowy, który jest substancją naturalnie występującą w środowisku. Jest to jedyny w Polsce środek do dezynfekcji zarejestrowany jako środek ochrony roślin. Charakteryzuje się długim czasem działania, posiada szerokie spektrum działania. W odpowiedni dobranym stężeniu zwalcza wirusy bakterie, grzyby i wiroidy w tym wirusy z rodziny Tobamo (np. wirus pepino). Dodatkowo, jest bezpieczny dla osób wykonujących zabieg i środowiska. Jego skuteczność wynika z tego, że nanoszony jest w formie piany, która długo się utrzymuje nawet na powierzchniach płaskich (pełzająca piana). Przejawia dużą penetrację dezynfekowanych powierzchni. Każdy z pękających pęcherzyków piany uwalnia świeżą porcję substancji czynnej, która działa dezynfekująco.

Dezynfekcja powierzchni szklarni metodą pianowania

Sprzęt używany podczas uprawy

Kolejną grupą, na którą musimy zwracać szczególną uwagę, jest sprzęt wykorzystywany w trakcie pielęgnacji upraw. Większość z nas dezynfekuje wykorzystywany w ogrodnictwie sprzęt kilka razy do roku, co w sytuacji zagrożenia chorobami wirusowymi może być niewystarczające. Najczęściej w tym celu używany jest podchloryn sodu i woda utleniona. Preparaty te nie zapewniają wystarczającej dezynfekcji. Charakteryzują się małą skutecznością działania; głównie zwalczają bakterie i grzyby, nie usuwają wirusów. Oddziałują negatywnie na dezynfekowany sprzęt, powodując korozję i niszczenie, co generuje większe koszty i zwiększa nakłady na utrzymanie produkcji. Dodatkowo, środki te mogą negatywnie oddziaływać na rośliny i ludzi przeprowadzających zabieg dezynfekcji. W tym przypadku rozwiązaniem jest również preparat Menno Florades, który szybko i skutecznie dezynfekuje trudnodostępne powierzchnie, nie stwarzając przy tym zagrożenia dla sprzętu i pracowników.

Czynnik ludzki

Trzecim i najważniejszym źródłem chorób i wirusów jest czynnik ludzki. Mała świadomość pracowników o zagrożeniu, jakie stanowią dla uprawy, skutkują rozprzestrzenianiem patogenów. Rozwiązaniem w tej sytuacji jest uczulenie i uświadomienie pracowników na małe niuanse, których wyeliminowanie może ochronić nasze uprawy przed chorobą. Uświadomienie pracownikom, że prawidłowe dbanie o higienę osobistą (zmiana odzieży i obuwia), dokładne mycie rąk oraz dezynfekcja przed i w trakcie pracy z roślinami, może w dużym stopniu zmniejszyć ryzyko infekcji. Wszystkie te procedury zawarte są w Koncepcie Higiena i Dezynfekcja.

Dezynfekcja i higiena pracowników jest integralnym czynnikiem fitosanitarnym

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu higieny i dezynfekcji pracowników, przygotowaliśmy całą gamę produktów i sprzętu, który ma na celu ułatwienie przestrzegania protokołu higieny w gospodarstwie ogrodniczym. Nasi specjaliści są wstanie zaprojektować cały ciąg higieny i dezynfekcji. W tym konieczne jest umieszczenie w obiekcie odpowiednich barier fizyko-chemicznych (Flexxomaty i stacje do dezynfekcji), mających na celu zmuszenie pracownika do przestrzegania odpowiedniego poziomu higieny i dezynfekcji.

Flexxomata – mechanizm ułatwiający utrzymanie wysokiego poziomu higieny i dezynfecji wśród pracowników obiektu szklarniowego

Prawidłowe wykonanie czynności mycia rąk jest bardzo ważne, ale również istotne znaczenie ma preparat używany do tej czynności. Większość mydeł wykorzystywanych w tym celu nie spełnia podstawowych oczekiwań. Dlatego też produktami, które mogą zapewnić nam odpowiedni poziom dezynfekcji, są mydła Menno H i Enno Rapid, które podobnie jak Menno Florades powstały na bazie kwasu benzoesowego. Charakteryzują się one szerokim spektrum zwalczanych patogenów. Mydło Menno H jest przeznaczone do dezynfekcji na mokro, i zawiera substancję lepiącą, która zmusza pracownika do dłuższego mycia rąk, a co za tym idzie – do dokładniejszej dezynfekcji. Preparat Enno Rapid natomiast służy do dezynfekcji na sucho i nie wymaga zmywania. Zalecany jest do dezynfekcji rąk przy użyciu stacji dezynfekcyjnych, jak również w trakcie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych przy użyciu zraszaczy do dłoni (butelka na wyposażeniu pracownika). Obydwa preparaty są bezpieczne dla środowiska i osób ich używających (posiadają rejestrację jako kosmetyk).

Będąc świadomymi zagrożeń, mając wiedzę oraz wykorzystując odpowiedni sprzęt i preparaty do dezynfekcji, jesteśmy w stanie przenieść dezynfekcję i higienę w gospodarstwach ogrodniczych na wyższy poziom.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

HortiAdNet