PODosłonami.pl

Hazera 2
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Holenderski eksport roślin ozdobnych w 2020 roku – Polska w czołówce odbiorców

Holenderskie Stowarzyszenie Hurtowych Dostawców Roślin Ozdobnych, VGB podsumowało 2020 rok w odniesieniu do rodzimego eksportu kwiatów ciętych oraz roślin w doniczkach. Statystyki, które opublikowano, pochodzą z instytucji Floridata z Utrechtu, zajmującej się m.in. gromadzeniem i analizą branżowych danych rynkowych. Z przedstawionych liczb wynika, że w ubiegłym roku holenderska sprzedaż zagraniczna wymienionych produktów miała łączną wartość prawie 6 mld euro i spadła o ponad 4% w porównaniu z 2019 r. Rezultat ten jest skutkiem skurczenia się eksportu kwiatów ciętych w następstwie kryzysu koronawirusowego. Jeśli chodzi o wyniki dotyczące poszczególnych rynków, do których trafia towar z Niderlandów, Polska znalazła się na czwartym miejscu, jeśli chodzi o wartość tego eksportu, a także była jednym z niewielu państw-importerów, w których przypadku Holandia zanotowała w ub. r. przyrost sprzedaży w stosunku do poprzedniego roku.

Roze Avalanche-galazkowo_AC

Podsumowano wyniki holenderskiego eksportu roślin ozdobnych w 2020 roku - zanotowano spadek wartości sprzedaży kwiatów ciętych, fot. A. Cecot

Kwiaty cięte w dół, rośliny w doniczkach – w górę

Dane, które zwięźle opisują holenderski eksport roślin ozdobnych w 2020 roku, przedstawili w połowie stycznia Matthijs Mesken z VGB oraz Wesley van den Berg, menedżer z fundacji Floridata. Statystyki i komentarze zaprezentowali na kanale informacyjnym Flora Flits dotyczącym aktualnych wiadomości rynkowych z branży roślin ozdobnych, prowadzonym przez VGB. W odcinku pt. „Roczne dane za 2020 r. i wpływ kryzysu koronawirusowego” podsumowali okres handlu, którego większa część przypadła na czas pandemii.

Spadek wartości holenderskiego eksportu wyniósł dokładnie 4,18%, a ogólna wartość tej sprzedaży zamknęła się w 2020 roku kwotą 5,975 mld €. Na kwiaty cięte przypadło ok. 3,53 mld € (-7,85% w stosunku do 2019 r.), a na rośliny ozdobne w doniczkach (termin ten obejmuje też rośliny balkonowo-rabatowe oraz część roślin ogrodowych) – ok. 2,45 mld €. W odniesieniu do tej drugiej kategorii produktów zanotowano wzrost, o 1,59%, co przekłada się na kwotę + 38 mln €.

Redukcja w przypadku kwiatów ciętych wyniosła natomiast ok. 300 mln €, co zbliżyło ubiegłoroczny wynik finansowy do poziomu sprzed dwóch lat i zmniejszyło opłacalność działalności eksportowej.

Polska wśród najważniejszych importerów roślin ozdobnych

Przeanalizowano także holenderski eksport roślin ozdobnych w 2020 roku pod względem rynków odbiorców. Stawkę 10 największych importerów tych produktów otwierają, jak zwykle: Niemcy (1,603 mld €), Wielka Brytania (880 mln €) i Francja (757 mln €).

Na czwartej pozycji uplasowała się Polska – wartość holenderskiego eksportu do naszego kraju wyniosła w ub. r. 284 mln € i okazała się o 3,4% większa niż w 2019 r. Na pozostałych miejscach w rankingu dziesięciu najważniejszych odbiorców roślin ozdobnych z Niderlandów znalazły się: Belgia, Włochy, Szwajcaria, Rosja, Szwecja, Dania.

W 2020 roku Holendrzy odnotowali przyrost eksportu tylko w przypadku trzech z listy ww. dziesięciu krajów – oprócz Polski, były to Dania (+16,9%) i Wielka Brytania (+2,9%).

Jeśli chodzi o sektor handlu detalicznego mający największy udział w obrotach produktami, które pochodziły z holenderskiego eksportu, to na pierwszym miejscu – wziąwszy pod uwagę wszystkie kraje – są supermarkety (32% wartości kwiatów i roślin wyeksportowanych z Niderlandów). Warto dodać, że wyraźnie mniejszy procent odnotowano w przypadku centrów ogrodniczych i marketów budowlano-ogrodniczych (stanowią jedną kategorię) – 14%, a także kwiaciarń – 8%.

Fluktuacje i niepewność

Komentatorzy podkreślili, że na wyniki eksportowe w 2020 r., zwłaszcza wiosną i pod koniec roku, zasadniczy wpływ miały lockdowny związane z pandemią koronawirusową (w różny sposób realizowane w poszczególnych krajach – np. z zamknięciem kwiaciarń lub centrów ogrodniczych bądź bez takich ograniczeń). Wpływy z zagranicznej sprzedaży roślin ozdobnych były więc bardzo nierównomierne w ciągu roku i trudne do przewidzenia. W sumie jednak 2020 r. okazał się nie najgorszy dla holenderskich eksporterów tych produktów.

Dla holenderskich dostawców, oprócz covidu duże znaczenie ma również brexit i związane z nim utrudnienia, w tym wzrost kosztów dostaw do Wielkiej Brytanii. Matthijs Mesken podkreślił, że obecnie niepewność przedstawicieli branży w największym stopniu wiąże się właśnie z brexitem oraz zagrożeniem ze strony nowej mutacji koronawirusa, który grozi kolejnymi lockdownami lub przedłużaniem dotychczasowych. Wyraził zarazem nadzieję, iż sytuacja w 2021 roku stopniowo się poprawi dzięki szczepionkom, a jeśli chodzi o bliższą perspektywę – dzięki walentynkom, które zwykle generują wysokie obroty w handlu kwiaciarskim.

O stowarzyszeniu VGB

Holenderskie Stowarzyszenie Hurtowych Dostawców Roślin Ozdobnych, VGB (De Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten) to organizacja, która reprezentuje ok. 75% wartości holenderskiego eksportu kwiatów i roślin w doniczkach, kierowanego z Holandii do 116 krajów świata.

Członkami VGB są: eksporterzy, importerzy, pośrednicy w handlu hurtowym, giełdowi brokerzy, właściciele hurtowni roślin ozdobnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

TSW 2021
Florensis Poinsecja
Plantacja pomidorów zaatakowana przez rak bakteryjny

Na co chorują pomidory – wyniki badań w Klinice Chorób Roślin

Klinika Chorób Roślin w Poznaniu prowadzi badania diagnostyczne patogenów roślin: wirusów, bakterii, fitoplazm oraz grzybów i organizmów grzybopodobnych. Podczas Konferencji Ochrony Roślin – 61 Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin pracownicy Kliniki przedstawili wyniki prowadzonych w [...]

HortiAdNet