ochrona roślin ozdobnych - uprawa, rozsada, nawożenie pomidorów, ogórków, papryki i innych warzyw - Strona 3 z 15 - Pod Osłonami

PODosłonami.pl

FLUENCE

Kategoria: ochrona roślin ozdobnych

Kontrola - widoczne wycieki bakterii na korzeniach

Choroby bakteryjne w uprawach szklarniowych. Ograniczanie rozwoju chorób w czasie uprawy.

Choroby bakteryjne w uprawach warzyw szklarniowych powodują ogromne straty. W Polsce główne problemy związane są z rakiem bakteryjnym pomidorów wywoływanym przez Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis, bakteryjną cętkowatością pomidora wywoływana przez Pseudomonas syringae pv. tomato, [...]

Firma Koppert prezentuje nowy wizerunek marki, inspirowany naturą

Firma Koppert zaprezentowała w czwartek nowy wizerunek swojej marki. Po blisko 30 latach firma zajmująca się biologicznymi środkami ochrony upraw zmieniła swoje logo i identyfikację wizualną. Nowy wizerunek marki odzwierciedla ambicje firmy Koppert i nawiązuje [...]

Objawy chorobowe po 8 dniach od zainfekowania ran warzyw patogenami – pomidory i ogórki porażone przez F. chlamydosporum

Ograniczenie strat podczas przechowywania warzyw szklarniowych oraz redukcja pozostałości pestycydów

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa straty owoców i warzyw podczas przechowywania wynoszą ponad 3%. Wyniki te, uzależnione są od gatunku oraz stosowanych technologii produkcji. W przypadku warzyw szklarniowych straty podczas przechowywania [...]

Przykrywanie gleby po zastosowaniu preparatu Basamid.

Gleba wolna od patogenów, szkodników i nasion chwastów

Gleba powinna być odkażana co kilka lat, szczególnie w przypadku intensywnej produkcji roślin na tym samym podłożu. Odkażanie pozwala usunąć z gleby szkodliwe grzyby i organizmy grzybopodobne, a także niektóre gatunki bakterii i wirusy. Zabieg [...]

Nowa biostrategia zwalczania agrofagów w uprawach pod osłonami

Ochrona upraw przed szkodliwymi agrofagami to priorytet w uprawach pod osłonami. Ważna jest systematyczna obserwacja oraz natychmiastowa reakcja na pojawiające się szkodniki. Zastosowanie właściwej skutecznej integrowanej ochrony włączając metody biologiczne pomoże uporać się ze [...]

ICL Osmocote
Na zakupy z Pod Osłonami
Promocje, okazje...
HortiAdNetHortiAdNet