ochrona roślin - uprawa, rozsada, nawożenie pomidorów, ogórków, papryki i innych warzyw - Strona 3 z 41 - Pod Osłonami

PODosłonami.pl

Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Kategoria: ochrona roślin

" Terminarz oceny zdrowotności roślin 2021" powstał w wyniku współpracy Związku Szkółkarzy Polskich i Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Terminarz oceny zdrowotności roślin – pomoc przy „paszportyzacji”, kompendium wiadomości, dobry wzór

Właśnie ukazał się drukiem „ Terminarz oceny zdrowotności roślin 2021”, praktyczne narzędzie pomocne producentom przy wykonywaniu tzw. lustracji – czynności niezbędnej do wystawiania paszportów roślin, które warunkują wprowadzanie roślin do obrotu. Wydawnictwo jest odpowiedzią na [...]

Objawy żerowania pordzewiacza pomidorowego na roślinie pomidora (fot. H. Ratajkiewicz)

Pordzewiacz pomidorowy – coraz częstszy szkodnik w uprawach pod osłonami

Pordzewiacz pomidorowy (Aculops lycopersici) jest szpecielem (Eriophyoidea) i należy do roztoczy (Acarida). Pierwsza wzmianka w literaturze ukazała się 80 lat temu w Australii. Mimo, że początkowo występował lokalnie, bardzo szybko się rozprzestrzeniał i pod [...]

Objawy czarnej zgnilizny zawiązków i pędów roślin dyniowatych (fot. M. Domoń)

Przyszłość upraw pod osłonami i aktualne problemy w uprawach ogórków

Takie między innymi tematy towarzyszyły szkoleniu on-line zorganizowanemu 10 lutego przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brzesku. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele firm Fertyga oraz Rol-Spec, wśród uczestników nie [...]

Przykrywanie gleby po zastosowaniu preparatu Basamid.

Gleba wolna od patogenów, szkodników i nasion chwastów

Gleba powinna być odkażana co kilka lat, szczególnie w przypadku intensywnej produkcji roślin na tym samym podłożu. Odkażanie pozwala usunąć z gleby szkodliwe grzyby i organizmy grzybopodobne, a także niektóre gatunki bakterii i wirusy. Zabieg [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
Syngenta pelargonia
Na zakupy z Pod Osłonami
Zieleń to Życie 28
Promocje, okazje...
HortiAdNet