PODosłonami.pl

Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

„Klimatyczne” szkolenie

Przedsiębiorstwo Netafim oferuje na polskim rynku urządzenia nawadniające do szklarni i systemy komputerowego sterowania klimatem z firmy Priva. Timo Tarkiainen, specjalista z tej firmy, 25 lipca spotkał się z producentami korzystającymi w swoich obiektach szklarniowych z komputerów klimatycznych firmy Priva. Inicjatorem i organizatorem szkolenia był przedstawiciel Netafimu z południa Polski – Adam Witkowski, a w jego realizacji pomogli mu koledzy z firmy – Mariusz Marchwica i Krzysztof Prokopowicz.

Jak informowano, na przestrzeni lat oprogramowanie było rozszerzane o nowe moduły, co wynikało z potrzeb zgłaszanych przez ogrodników. Oprogramowanie zmieniane jest co 3 lata, natomiast komputery pracują około 15 lat. Obecnie na rynku funkcjonują dwa systemy komputerowe Privy: Integro i Connex. Od 2012 roku nowe wersje programowe będą opracowywane tylko dla oprogramowania Connex (w 2012 r wprowadzono Connex 903), natomiast Integro (nawet najnowocześniejsza wersja 730) nie będzie uaktualniane. Rozwój oprogramowania to poszerzanie istniejących funkcji, a także wprowadzanie nowych. Zmiany prowadzą do wymiernych oszczędności. Nowe funkcje programowe pozwalają dokładniej kontrolować temperaturę w obiektach, lepiej zarządzać energią, sprawniej sterować nawadnianiem. Nowe czujniki (elektroniczne puszki pomiarowe) dokonując dokładnego pomiaru parametrów klimatu sprawiają, że skraca się czas reakcji na zmianę parametru klimatycznego, pomiar stężenia dwutlenku węgla dokonywany jest blisko rośliny, a cyfrowa komunikacja ułatwia szybką reakcję systemu na wykonany pomiar.

Podczas spotkania omawiano także m.in. strategię nawadniania z wykorzystaniem programu Priva Integro. Producenci mogą ustalić zarówno warunki startowe, jak i czas nawadniania, a także minimalny i maksymalny czas spoczynku. Warunki startowe ustala się w zależności od sumy energii promieniowania (wartość mierzona w J/m2). W słoneczny dzień zadaną wartość uzyskuje się znacznie szybciej, niż w dzień pochmurny. Ilość określonych parametrów startowych może być większa – można określić np. także bezpieczny spadek wilgotności w macie uprawowej, pomiar przelewu. Wszystkie te czynniki są ze sobą powiązane. Jeśli przelew jest za niski, należy obniżyć wartość sumy radiacji, przy której zaczynamy podlewanie (lub odwrotnie – przy zbyt wysokim przelewie zwiększamy tę wartość). Konieczna jest znajomość wszystkich zależności.

Nawadnianie w uprawie szklarniowej prowadzone jest według następującego, ogólnego schematu: gdy zaistnieją warunki do rozpoczęcia nawadniania – np. zliczona zostanie odpowiednia, zadana przez producenta, suma radiacji, temperatura, wilgotność) program startowy „wydaje komendę” do przypisanych mu grup zaworowych, a te z kolei otwierają odpowiednie zawory. W każdym obiekcie może funkcjonować kilka programów startowych z przypisanymi im grupami zaworowymi, a te z kolei decydują o otwarciu bądź zamknięciu przypisanych im zaworów.

HortiAdNet