PODosłonami.pl

Cultilene2020_lipiec
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Konferencja w SGGW w Warszawie

W drugiej połowie września podczas V zjazdu Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych odbyła się konferencja naukowa pt. Miejsce ogrodnictwa we współczesnym życiu człowieka i ochronie środowiska. Jej tematyka obejmowała wszystkie gałęzie ogrodnictwa. Nie zabrakło również zagadnień poświęconych uprawom w tunelach i szklarniach. Sponsorami wydarzenia były m.in. firmy UPL oraz Intermag.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konferencji, fot. P. Bucki

Sesja referatowa

Gospodarka o obiegu zamkniętym w ogrodnictwie pod osłonami była tematem wystąpienia dr hab. Andrzeja Klasy z UWM w Olsztynie. Promowane przez wspólnoty europejskie i organizacje ponadnarodowe działania prowadzące do zeroemisyjnej produkcji powinny obejmować nie tylko funkcjonowanie systemów przemysłowych, ale również być wprowadzane do sektorów gospodarki żywnościowej. Najszybciej rozwijająca się gałąź produkcji żywności również powinna zmierzać w tym kierunku. Są ku temu podstawy, ponieważ odbywa się ona na niewielkiej powierzchni wraz z oszczędną gospodarką wodną i niską emisją gazów cieplarnianych. Jednym z problemów w aspekcie ochrony środowiska w uprawie pod osłonami jest zagospodarowanie mat z wełny mineralnej po zakończonej produkcji. To dobre dla rozwoju korzeni podłoże po zakończeniu uprawy staje się trudnym do utylizacji odpadem. Wykładowca wskazał, że w Holandii regulacje prawne, w wyniku których nakładano wysokie kary na ogrodników za składowanie tych odpadów, sprawiły, że producenci mat odbierali je i ponownie przetwarzali. Zdaniem wykładowcy alternatywnym rozwiązaniem może być m.in. wykorzystanie biowęgla. Nie jest źródłem składników pokarmowych, ale ma dobre właściwości fizyczne i strukturę do retencji wody. Mogą w nim bez problemów namnażać się korzystne dla roślin mikroorganizmy. Może być produkowany niemal z każdej masy organicznej. Prelegent przybliżył również problem sznurków polipropylenowych do podwiązywania roślin, tworzywo to niestety jest podatne na rozkładanie się na świetle, w wyniku czego powstaje tzw. mikroplastik. Rozwiązaniem może być wykorzystanie do podwiązywania pędów sznurków z polilaktydu, o zbliżonych właściwościach fizycznych, w pełni biodegradowalnych. Jak wskazał są one już produkowane komercyjnie, lecz droższe od standardowego PP.

Prelekcję na temat produkcji żywności pod osłonami w obiegu zamkniętym wygłosił dr hab. Andrzej Klasa, fot. P. Bucki

Sesja posterowa

W tej części zaprezentowane zostały m.in. wyniki badań prowadzonych przez pracowników UR w Krakowie w nieogrzewanych tunelach foliowych z wykorzystaniem roślin okrywowych, badano ich wpływ na właściwości gleby oraz plon warzyw dyniowatych. Po uprawie melonów gleba, na której wcześniej rosły rzodkiew oleista i kapusta pastewna zawierała więcej makroagregatów (korzystnych dla roślin) w stosunku do kontroli. Również w innym tunelu zarówno po skoszeniu roślin okrywowych (brukwi i rzepy) jak i po uprawie dyni (odm. Uchiki Kuri) gleba charakteryzowała się najwyższą wodoodpornością. Oba gatunki z plonu głównego wydały jednak większe owoce z wyższą zawartością cukrów niż w obiekcie kontrolnym. Korzystny efekt następczy roślin okrywowych był widoczny dopiero po zmineralizowaniu wprowadzonej biomasy.

W dwóch ośrodkach naukowych z centralnej Polski badano wpływ doświetlania i nawożenia polifosforanami mieszańcowego pomidora malinowego Tomimaru Muchoo w uprawie szklarniowej. Uzyskano wyższy plon z obiektów doświetlanych lampami ledowymi, niezależnie od rodzaju suplementowanego widma (czerwonego, niebieskiego), w porównaniu do doświetlanych standardowymi lampami sodowymi. W wyniku nawożenia fosforem w formie polifosforanów (w postaci Antibloc Mineral firmy Yara) przy 30% ich udziale w plonie zwiększał się udział owoców dużych, wielkości BBB. Ponadto stwierdzono mniej owoców z objawami suchej zgnilizny owoców. Pracownicy Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW badali również oddziaływanie tej formy nawożenia fosforem na wzrost, plonowanie i jakość papryki w uprawie hydroponicznej. W doświadczeniu znalazły się cztery odmiany papryki typu blok i dulce italiano. Zastosowanie polifosforanów w uprawie papryki w wełnie mineralnej wpłynęło korzystnie na zawartość wapnia w roślinie, skutkowało to mniejszym udziałem plonu niehandlowego. Owoce z roślin nawożonych tą postacią fosforu, szczególnie odmiany Kaptur (Seminis) i Palermo RZ (Rijk Zwaan), charakteryzowały się wyższą zawartością ekstraktu niż z obiektów nawożonych ortofosforanami.

Tymczasem w trakcie sesji posterowej… fot. P. Bucki

Nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu badali możliwość wykorzystania podłoża po uprawie boczniaka jako alternatywy dla torfu w bezglebowej uprawie truskawki odmian Amandine, Darselect i Daroyal. Spośród nich największą średnią masą owoców charakteryzowała się odmiana Darselect. Truskawki uprawiane na podłożu przerośniętym grzybnią wydały większy plon wczesny, ogólny i handlowy w porównaniu z roślinami produkowanymi w standardowym substracie torfowym.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ZtZ 2020
HortiAdNet