PODosłonami.pl

Hazera 2
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Konsumpcja warzyw i owoców w listopadzie 2020 roku

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH opracował „Zalecenia zdrowego żywienia”. W naszej diecie warzywa i owoce powinny stanowić połowę tego co jemy. W listopadzie ten warunek spełniło 18% Polaków. Co piąty badany (22%) jadł tylko jeden posiłek składający się w co najmniej połowie z warzyw i owoców. Jedna trzecia Polaków (31%) w ogóle nie je takich posiłków. 2% badanych nie je warzyw i owoców wcale, 7% tylko w jednym, a 17% w dwóch posiłkach (mniej niż zalecenia). W listopadzie aż 19% Polaków odżywiało się bardzo źle, czyli warzyw i owoców jadło bardzo mało lub wcale. Większość Polaków (63%) je mało owoców i warzyw – najwyżej kilka rodzajów częściej lub więcej rodzajów, ale rzadko.

W ramach realizowanych przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw „Narodowych badań konsumpcji warzyw i owoców” poznaliśmy najpopularniejsze gatunki listopada. W listopadzie ponownie jabłka cieszyły się największą popularnością pośród wszystkich owoców. Spożywało je 90% Polaków, w tym przynajmniej 4-5 razy w ostatnim tygodniu 28%. Na drugim miejscu znalazły się banany (69%), a na trzecim pomarańcze (51%). Codziennie pierwszy z tych owoców spożywało jedynie 2% badanych, natomiast pomarańcze 1%. Inne owoce okazały się mniej popularne, np. gruszki w tygodniu poprzedzającym badanie jadło 42% respondentów, a śliwki 33%. W porównaniu do października spadła popularność połowy owoców. Interpretując powyższe wyniki należy pamiętać, że respondenci byli proszeni o uwzględnienie w swoich odpowiedziach także przetworów, czy soków – zwraca uwagę Agata Zadrożna, ekspert Kantar.

Top trzy wśród warzyw to ziemniaki (97%), pomidory (93%) oraz cebula (89%). Przy czym odpowiednio 17%, 9% i 5% respondentów spożywało je codziennie. W listopadzie na stołach Polaków pojawiały się także marchew (88%), ogórki (81%), kapusta (67%) oraz papryka (63%). Marchew codziennie jadło 6% respondentów, ogórki 2%, kapustę mniej niż co setny, natomiast paprykę 1%. Rzadziej jedzone są kalafior (52%), pieczarki (52%), buraki ćwikłowe (51%) oraz brokuły (42%). Spadło spożycie ziemniaków, pomidorów i ogórków, natomiast wzrost odnotowały marchew, kapusta, pieczarki oraz brokuły.

Warzywa i owoce posiłkach

Dietetycy zalecają, aby warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę tego, co zjadamy w ciągu dnia. Polacy najczęściej jedli je podczas trzech (22%) lub czterech (21%) posiłków w ciągu dnia. 2% badanych w dniu poprzedzającym badanie nie jadło warzyw i owoców wcale, 7% w jednym, a 17% w dwóch posiłkach. 36% badanych jadło warzywa i owoce w 4-5 posiłkach, a 16% w każdym z 6 posiłków w ciągu dnia (wliczając przekąski między posiłkami).

Zdecydowanie mniej optymistyczne są dane obrazujące w ilu posiłkach w ciągu dnia owoce i warzywa stanowią co najmniej połowę. 31% Polaków nie je takich posiłków. Co piąty Polak (22%) jadł jeden posiłek składający się w co najmniej połowie z warzyw i owoców Jedynie 4% badanych przyznało, że warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę wszystkich z sześciu jedzonych w ciągu dnia posiłków. 13% Polaków jadło co najmniej połowę warzyw i owoców podczas 4-5 posiłków w ciągu dnia. Podczas interpretowania powyższych wyników należy oczywiście pamiętać, że nie wszyscy Polacy jedzą w ciągu dnia 5 czy 6 posiłków.

Spożywanie warzyw i owoców w podczas poszczególnych posiłków

Polacy najczęściej jedzą warzywa i owoce na obiad – 92% osób, które w ogóle jadły ten posiłek. 76% respondentów deklaruje, że jadło warzywa i owoce na śniadanie, natomiast na kolację 69% badanych. Na drugie śniadanie warzywa i owoce spożywało 60% badanych, na przekąskę natomiast, 56% badanych. Najmniej Polaków jadło warzywa i owoce na podwieczorek – 53%.

Wskaźnik „Wczoraj na talerzu”

„Wczoraj na talerzu” jest to syntetyczny wskaźnik obrazujący sposób odżywiania się badanych. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która poprzedniego dnia nie jadła warzyw i owoców w ogóle) do 100 pkt. (dla osoby, w której wszystkich posiłkach warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę). Na podstawie deklaracji dotyczących posiłków z dnia poprzedzającego badanie widoczne jest, że jedynie 18% Polaków odżywiało się zgodnie z zaleceniami dietetyków, jeśli chodzi o spożywanie właściwej ilości warzyw i owoców. Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” przyjmuje w ich przypadku bardzo wysoki poziom. Natomiast 28% badanych odżywiało się nieco gorzej, ale warzywa i owoce na ogół są składnikiem ich posiłków, a w części jest ich co najmniej połowa.

Zbyt ubogą dietę w warzywa i owoce ma 54% Polaków, przy czym u 35% jednak pojawiały się one w przynajmniej połowie posiłków (choć za mało). 19% badanych jadło bardzo mało warzyw i owoców, a czasem nie jadło ich wcale (o 5 pkt. proc. więcej niż w październiku).  W porównaniu z październikiem o 6 pkt. proc. wzrósł odsetek osób ze wskaźnikiem niskim, o 3 z bardzo wysokim, natomiast spadek odnotowały odsetki osób cechujących się wysokim wskaźnikiem o 4 pkt. proc. oraz średnim – o 5 pkt. proc. Przeciętna wartość wskaźnika wynosiła 45,4 pkt., czyli była na średnim poziomie. Wartość wskaźnika w porównaniu do października spadłą o 0,8 pkt. proc.

Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców

Dla jedynie 6% badanych Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców przyjmuje wysoką wartość. Ponad połowa Polaków (63%, aż o 9 pkt. proc. mniej niż w październiku) je bardzo mało owoców i warzyw – najwyżej kilka rodzajów częściej lub więcej rodzajów, ale rzadko. Kobiety częściej spożywają warzywa i owoce niż mężczyźni. Przeciętna wartość Wskaźnika konsumpcji warzyw i owoców w czerwcu wynosiła 25 pkt., czyli była na niskim poziomie. W porównaniu z październikiem wartość wskaźnika wzrosła o 0,5 pkt. proc. Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców to syntetyczny wskaźnik obrazujący wielkość spożycia badanych warzyw i owoców. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która każde z wymienionych warzyw i owoców jadła codziennie).

Wskaźnik różnorodności (spożycia warzyw i owoców)

Dieta Polaków, jeśli chodzi o jedzenie wymienionych w badaniu warzyw i owoców, charakteryzuje się przeciętną różnorodnością. Najwięcej, bo 63% respondentów spożywało w tygodniu poprzedzającym badanie od 8 do 14 różnych warzyw i owoców. Jedynie co piąty badany (22%), spożywa bardziej różnorodne posiłki. 15% respondentów je mało różnorodne posiłki. Przeciętna wartość różnorodności w czerwcu wynosiła 52,8 pkt., czyli była na średnim poziomie. W porównaniu do października wartość wskaźnika zmalała o 0,5 pkt. Wskaźnik różnorodności (spożycia warzyw i owoców) to syntetyczny wskaźnik obrazujący różnorodność spożycia badanych warzyw i owoców. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która jadła każde z wymienionych warzyw i owoców).

***

„Narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców” realizowane są przez KANTAR dla Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Projekt realizowany jest we współpracy z agencją INSPIRE smarter branding. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Projekt otrzymał patronat honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

TSW 2021
Pracownicy firmy Bayer Crop Science podczas internetowej konferencji prasowej poświęconej nowym strategiom i nowym produktom firmy

W stronę produkcji zrównoważonej

Konferencja firmy Bayer poświęcona strategii zrównoważonego rozwoju i nowościom produktowym odbyła się 21 stycznia. Miała formę spotkania online. Najwięcej z przedstawionych nowości w ofercie firmy Bayer Crop Science przeznaczonych jest do ochrony upraw zbóż i [...]

HortiAdNet