PODosłonami.pl

Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Miał węglowy – paliwo przyszłości?

Mimo że ceny węgla kamiennego wciąż rosną, należy podkreślić, iż w stosunku do innych paliw (także drożejących) jest i pozostanie on jeszcze długo najbardziej opłacalnym źródłem energii stosowanym w Polsce. Na rynku pojawia się coraz więcej urządzeń zasilanych tzw. paliwami alternatywnymi, jednakże na szerszą skalę, w gospodarstwach ogrodniczych o dużej powierzchni, miał nadal pozostaje niezastąpiony.


Coraz częściej jednak czynnikiem, który decyduje o przechyleniu szali na rzecz innych źródeł energii cieplnej, jest czynnik ekologiczny. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 20 grudnia 2005 roku, od 1 stycznia 2016 roku wszystkie kotłownie zasilane węglem kamiennym będą musiały spełniać restrykcyjne standardy dotyczące emisji pyłów. Dla kotłowni o mocy nominalnej poniżej 5 MW rozporządzenie określa dopuszczalną emisję pyłów na poziomie nieprzekraczającym 200 mg/m3 spalin, natomiast dla kotłowni o mocy od 5 do 50 MW emisja pyłów nie będzie mogła przekraczać 100 mg/m3. W praktyce może to oznaczać, iż większość istniejących kotłowni miałowych może nie spełniać standardów narzuconych rozporządzeniem. Nie wszyscy jednak wiedzą, iż dzięki zastosowaniu odpowiednich urządzeń odpylających istnieje szansa na to, by spełniać restrykcyjne normy i jednocześnie nadal móc korzystać z kotłowni zasilanych miałem węgla kamiennego.

Powszechnie znanymi i często spotykanymi urządzeniami odpylającymi są tzw. odpylacze wstępne oraz baterie cyklonów. Odpowiednio dobrane urządzenia tego typu pozwalają na osiągniecie emisji pyłów na poziomie poniżej 400 mg/m3 spalin. Taki poziom emisji wystarcza do spełnienia obecnych norm i jednocześnie pozwala na uniknięcie części problemów związanych z używaniem miału (np. efektu brudzenia szklarni), jednakże w kontekście mającego nastąpić zaostrzenia przepisów zastosowanie takiego sposobu odpylania należy traktować jako rozwiązanie doraźne. Stąd też coraz większe jest zainteresowanie innym sposobem oczyszczania spalin – przy użyciu filtrów workowych.

Pełna treść artykułu opublikowana zoatała w pierwszym, pilotowym wydaniu dwumiesieęcznika „Pod Osłonami”. Prenumeratę można zamówić klikając w ten link.
Bezpłatny, numer czasopisma można zamówić na stronie wydawnictwa Hortpress.


Łukasz Budyta -właściciel plantacji pomidorów doświetlanych lampami LED (z lewej) - oraz Michał Szymczak z firmy Signify, z której pochodzą lampy LED

Uprawa pomidora malinowego z pełnym doświetlaniem LED

Firma Signify (poprzednio Philips Lighting) światowy lider branży oświetleniowej, po raz pierwszy w Polsce zainstalowała oprawy LED w szklarniowej uprawie pomidora malinowego Tomimaru Muchoo. To innowacyjne rozwiązanie zostało zastosowane na plantacji o powierzchni 2 hektarów [...]

HortiAdNet