Nowy zakład biotechnologiczny firrmy Intermag w Olkuszu

PODosłonami.pl

De Ruiter baner 2
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Nowy zakład biotechnologiczny w Małopolsce

Firma Intermag otworzyła nowy zakład przeznaczony do produkcji nowoczesnych preparatów mikrobiologicznych. Inwestycja ta została zrealizowana w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Bioreaktory do namnażanie mikroorganizmów mają różną pojemność, Intermag

Bioreaktory do namnażania mikroorganizmów mają różną pojemność

Nowoczesny zakład biotechnologiczny

W Olkuszu powstał nowy zakład produkcji biotechnologicznej. Na powierzchni ok. 1200 m2 znajdują się nowoczesne pracownie produkcyjne wyposażone m.in. w: instalację służącą do namnażania mikroorganizmów, zestaw urządzeń do produkcji preparatów mikrobiologicznych (w formie sypkiej i płynnej), niezbędną infrastrukturę techniczną oraz laboratorium kontroli jakości wytwarzanych biopreparatów. Nowy zakład zaliczyć można do najnowocześniejszych na świecie.

Rozwiązania budowlane oraz techniczne charakteryzują się podwyższonymi standardami higienicznymi, analogicznymi do stosowanych w przemyśle spożywczym oraz farmaceutycznym. Mają one na celu wyeliminowanie ryzyka skażenia produktów obcymi mikroorganizmami. Również media technologiczne odpowiadają dodatkowym wymaganiom jakościowym.

W ramach zautomatyzowanej instalacji technologicznej, służącej do namnażania mikroorganizmów, zostały zainstalowane 3 bioreaktory o różnej pojemności, komplet zbiorników formulacyjno-magazynowych oraz wirówka procesowa. Automatyczny system kontroli procesu pozwala na zapewnienie optymalnych warunków wzrostu, w tym stopnia natlenienia hodowli, odpowiedniej temperatury oraz pH, tak aby uzyskać jak najwyższy poziom namnożenia mikroorganizmów. Instalacja została zaopatrzona w odpowiednie systemy mycia i sterylizacji.

Preparaty mikrobiologiczne w różnych formulacjach

Ważnym elementem nowo otwartego zakładu jest instalacja do formułowania biopreparatów, czyli finalnych produktów (w formie sypkiej i płynnej) zawierających namnożone mikroorganizmy. Do wytwarzania produktów płynnych przeznaczone są zbiorniki formulacyjne o różnych pojemnościach połączone z linią do konfekcjonowania. Do produkcji biopreparatów w formie sypkiej wykorzystywane są specjalistyczne urządzenia, takie jak: liofilizator, mieszalnik oraz suszarnia fluidalna. Instalacja pozwala na produkcję różnorodnej gamy innowacyjnych preparatów o bardzo wysoko skoncentrowanej zawartości mikroorganizmów naniesionych na neutralne podłoża, a także produktów zawierających mikroorganizmy w połączeniu z nawozami.

Kontrolę procesu oraz jakości produktów końcowych zapewnia utworzone w tej samej lokalizacji, w pełni wyposażone i funkcjonalne, laboratorium mikrobiologiczne, w którym w warunkach sterylnych prowadzi się analizy ilościowe i jakościowe wyhodowanych mikroorganizmów. Pełna kontrola procesów na każdym etapie produkcji zapewnia najwyższą jakość otrzymywanych biopreparatów. W nowym zakładzie rozpoczęto już produkcję płynnych biopreparatów z serii Bactim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dzień Pomidora w miejscowości Wijewo

9 września br w Gospodarstwie Ogrodniczym pana Piotra Johna w miejscowości Wijewo odbyło się spotkanie poświęcone odmianom i ochronie pomidora w uprawie w tunelach foliowych. Organizatorami wydarzenia były firmy Hazera Poland, Koppert oraz Sativex. Zaprezentowano [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
Syngenta pelargonia
HortiAdNet