Ogórki brodawkowe w bezglebowej uprawie w tunelach foliowych

PODosłonami.pl

De Ruiter baner 2
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Ogórki brodawkowe bezglebowo

W okolicach Sandomierza, znanych w warzywniczym świecie przez wiele lat z uprawy pomidorów w tunelach i przy palikach, w ostatnich latach sporo się zmieniło. Liczba gospodarstw zajmujących się produkcją warzyw w tunelach spadła, a wielu z tych, którzy pozostali przy niej zajmuje się obecnie uprawą bardzo ogórków brodawkowych (tzw. „na małosolne”). Coraz częściej są one uprawiane w technologii bezglebowej, co rozwiązuje problemy z patogenami odglebowymi, a także dzięki regularnemu, kontrolowanemu dostarczaniu roślinom składników pokarmowych pozwala uzyskać wysoki, dobrej jakości plon.

Ogórek Bjorn

Ogórki brodawkowe w podłożu kokosowym…

W gospodarstwie Waldemara Guza w Mściowie powierzchnia uprawy pod osłonami wynosi około 1,5 ha. Wchodzą w nią starsze, niskie tunele własnej konstrukcji oraz nowe, wysokie (około 5,3 m w szczycie) obiekty zblokowane o podwójnych, „pompowanych” ścianach, ograniczających straty ciepła. Konstrukcja najnowszych obiektów pochodzi z lokalnej firmy, obiekt jest pokryty podwójną folią Berrylane HD z firmy Farmer.

Pan Waldemar sezon pod osłonami zaczyna wiosną od uprawy sałaty masłowej (odmiany Torpedo i Omega) w pierścieniach wypełnionych podłożem. Zbiory sałaty trwały od 20 marca do 10 kwietnia. Później w tunelach posadzono ogórki brodawkowe, ich rozsada została wyprodukowana w firmie Rozsadnik w Bogucicach. Ogórki brodawkowe są w tym gospodarstwie uprawiane na powierzchni 0,5 ha na matach kokosowych z firm Grow Concept oraz Ceres. Powrót do uprawy w matach kokosowych (po kilku latach przerwy i próbach uprawy w wełnie mineralnej i w tradycyjnym podłoży organicznym z obornika i słomy) uprościł uprawę. Odizolowanie roślin od gleby w tunelach zapobiega ich porażeniom przez patogeny odglebowe, mineralne żywienie roślin jest w uprawie bezglebowej kontrolowane w większym zakresie niż w uprawie w glebie, co pozwala uzyskać dobry plon. Uprawa w matach ułożonych na folii ściółkującej eliminuje też problem zachwaszczenia tunelu. Zagospodarowanie kokosu po uprawie nie stanowi problemu, podłoże to ulega naturalnej biodegradacji.

Ogórki brodawkowe – odmiany

W uprawie w Mściowie kolejny raz znajduje się odmiana SV4097CV. Po raz pierwszy w tym sezonie uprawiany jest ogórek Bjӧrn (fot. 7). Odmiana ta bardzo dobrze związywała owoce, ogórki równomiernie dorastały, były kształtne, ciemnozielone. Ich zbiory prowadzono codziennie. Smak ogórków obu odmian jest zdaniem ogrodnika dobry, na co poza cechami odmianowymi wpływa też zbilansowane nawożenie i dobre zaopatrzenie roślin w makro- i mikroelementy – pożywki są sporządzane z pojedynczych nawozów makroelementowych, mikroelementy wprowadza się w postaci mieszanki Tradecorp AZ Bentley.

…i w wełnie mineralnej

W gospodarstwie prowadzonym przez Łukasza Zimnickiego ogórki uprawiane są obecnie na powierzchni około 1 ha w tunelach o wysokości około 3,4 m w szczytach, oraz pokrytych podwójną, pompowaną folią wysokich obiektach zblokowanych o wysokości 6 m w szczycie (tunele te wybudowały firmy Agro-Sur i Farmer). Uprawa jest w nich prowadzona podobnie jak w szklarniach – na wiszących rynnach, zamontowano również kurtynę energooszczędną, co pozwala ograniczyć straty ciepła w miesiącach zimowych, na początku uprawy.

Uprawa jest prowadzona w technologii bezglebowej, w wełnie mineralnej MaXXima z firmy Cultilene oraz Prestige z firmy Grodan, o wysokości 10 cm. Rośliny są zasilane pożywkami opracowanymi na podstawie zaleceń holenderskich, dokładne ilości składników są określane na podstawie wyników analizy wody używanej do sporządzania pożywek i okresowo wykonywanej analizy przelewu z mat.

W tym sezonie w tunelach wysokich w Gierlachowie wiosną uprawiane były ogórki brodawkowe odmiany Kybria. Jej rozsadę, wyprodukowaną przez Mularskich, posadzono w tunelach zblokowanych 25 stycznia. W niższych tunelach rośnie ta sama odmiana, a także ogórek SV3056CV. Na wiosenne (20 marca) i letnie nasadzenia pan Łukasz sam przygotowuje rozsadę ogórków. Plonowanie najwcześniej posadzonych ogórków rozpoczęło się pod koniec lutego, te z niższych tuneli, obsadzanych z marcu zaczęto zbierać 3 tygodnie po posadzeniu.

Na początku czerwca rozpoczynano już likwidację uprawy z najwcześniejszych, styczniowych nasadzeń, uprawę w niższych tunelach kontynuowano do początku lipca.

W uprawie wykorzystywane są integrowane metody ochrony. Na początku uprawy rośliny są polewane środkiem Previcur Energy 840 SL, a później w podłoże wprowadza się pożyteczne grzyby Trichoderma harzianum, które konkurują o siedlisko z patogenami. Podłoże podlano także zawiesiną drożdży browarniczych, ten zabieg ma także pozytywnie wpłynąć na zdrowotność plantacji, także dzięki konkurencji z patogenami.

Organizmy pożyteczne do zwalczania szkodników zaczęto introdukować  2 tygodnie po posadzeniu ogórków, były wśród nich Amblyseius cucumeris i Phytoseiulus persimilis. W razie konieczności wspomagająco, gdy pojawią się ogniska szkodników, wykonywany jest miejscowo zabieg środkiem Floramite.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Technologia „Zero pozostałości” – ochrona przed chorobami

Zwalczanie chorób w technologii „Zero pozostałości” oparte jest przede wszystkim o produkty biologiczne. Zabiegi należy wykonywać prewencyjnie, przed wystąpieniem chorób. Dzięki temu rośliny będą odporniejsze na atak patogenów. W trakcie warsztatów Berry Tech 2021 w [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
Syngenta pelargonia
HortiAdNet