Ochona biologiczna plantacji pomidorów szkarniowych, ochrona przed wirusem PepMV, ochrona warzyw szklarniowych

PODosłonami.pl

Seminis Britanos 2

Ochrona biologiczna, nawożenie, biostymulacja w uprawie warzyw szklarniowych

Wiele aktualnych tematów z zakresu uprawy i ochrony warzyw szklarniowych poruszano podczas potkania zorganizowanego W Tłokini Kościelnej. Inicjatorem i głównym organizatorem spotkania była firma Lidia Horti-Logistic reprezentowana przez jej współwłaściciela Krzysztofa Gimlę. Współorganizatorami były firmy Arysta LifeScience, Azelis, Enza Zaden oraz Koppert Polska.

Czytaj dalej...
Organizatorem i prowadzącym seminarium w Tłokini Kościelnej był Krzysztof Gimla z firmy Lidia Horti-Logistic

Organizatorem i prowadzącym seminarium w Tłokini Kościelnej był Krzysztof Gimla z firmy Lidia Horti-Logistic

Ważne w uprawie ogórków

Zagadnienia dotyczące uprawy ogórków omówił Piotr Pietrzak z firmy Enza Zaden. Zwracał uwagę, by dostosowywać temperaturę, wilgotność i stężenie CO2 do warunków świetlnych. Przy dobrym nasłonecznieniu i utrzymywaniu optymalnej temperatury w obiekcie (24-26℃) odpowiednia jest wilgotność w zakresie 80-90%. Przy małej ilości naturalnego światła wskazane jest obniżanie wilgotności (65-80%). Utrzymywanie wysokiej wilgotności przy słabym nasłonecznieniu mnie jest dobre, gdyż skutkuje słabym pobieraniem składników pokarmowych przez rośliny. Stężenie CO2 według specjalisty z firmy Enza Zaden powinno być utrzymywane na poziomie 600-800 ppm, przestrzegał przed podawaniem zbyt wysokich stężeń tego gazu, gdyż w słoneczne dni może to powodować poparzenia liści, przypominające nieco objawy niedoboru azotu.

Nawożenie i biostymulacja

Jak zadbać o dobrze odżywione i zdrowe rośliny w uprawach pod osłonami przekonywał Mieczysław Głaczkowski, reprezentujący firmę Azelis Poland. Polecał znane na rynku nawozowe mieszanki makroelementowe z serii Pioner NPK (Żółty, Czerwony, Szary) oraz mieszankę mikroelementową Pioner Mikro Plus. Omówił również rolę jaką w uprawach szklarniowych spełniają biostymulatory – produkty wzmacniające i poprawiające naturalną odporność roślin. Wymieniał środek Stimplex – organiczny biostymulator otrzymywany z glonów morskich Ascophyllum nodosum. Stanowi on mieszankę komponentów bioaktywnych zawierających mikroelementy, aminokwasy i naturalne środki chelatujące z aktywatorami stymulującymi produkcję auksyn i cytokin w roślinie. SilicaPower to nawóz krzemowy z 3% zawartością kwasu ortokrzemowego, stymulujący naturalne mechanizmy obronne przed infekcjami grzybowymi, a także wzmacniający ściany komórkowe. Kwas ortokrzemowy spowalnia utratę turgoru roślin w wyniku stresu osmotycznego. Krzem wpływa na zwiększenie wchłaniania wapnia i obniżenie stresu związanego z wysokim EC. SalicylPure to biostymulator zawierający ekstrakt z kory wierzby. Jak informował M. Głaczkowski produkt ten w połączeniu z Argentum (nawóz EU na bazie mocznika, zawierający nanosrebro), podawany zapobiegawczo może chronić uprawy przed infekcjami bakteryjnymi (Clavibacter michiganensis) i wirusowymi, powodowanymi m.in. przez Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) czy wirus mozaiki ogórka (CMV). Wykładowca podkreślał, że we współczesnej ochronie roślin powszechne staje się łączenie metod biologicznych i chemicznych. Preparat Prestop, biofungicyd, idealnie nadaje się do stosowania w zintegrowanej ochronie roślin. Zawiera on szczep J1446 grzybów Gliocladium catenulatum i jest stosowany do zwalczania pasożytniczych zgorzeli siewek oraz chorób korzeni (powodowanych przez patogeny w rodzajów Pythium, Fusarium, Phytophthora, Rhizoctonia), a także szarej pleśni oraz czarnej zgnilizny zawiązków i pędów dyniowatych, wywoływanej przez grzyby z rodzaju Didymella.

Ochrona biologiczna

Firma Arysta LifeScience do ochrony roślin przed gąsienicami motyli polecała biologiczny środek Dipel WG, o żołądkowym działaniu na szkodniki. Zawiera on bakterie Bacillus thuringiensis var. kurstaki szczep ABTS 351. Po spożyciu środka gąsienice przestają żerować, a następnie giną po upływie 24-72 godzin. Młode gąsienice są bardziej wrażliwe na działanie środka niż starsze.

Firmę Koppert reprezentowały Maria Lis i Sabina Łukaszewicz. W prezentacji zwracały uwagę na zagrożenie upraw pomidorów ze strony wirusa mozaiki pepino (PepMV). Wyodrębniono cztery genotypy wirusa: peruwiański (LP), amerykański 1 (US1/CH1), chilijski 2 (CH2) oraz europejski (EU). W Polsce występują dwa ostatnie z wymienionych genotypów. PepMV powoduje mozaikowate zmiany na liściach i owocach, może też powodować spękanie owoców (pomidory z zabliźnionymi, otwartymi spękaniami komór nasiennych). Wirus ten rozprzestrzenia się mechanicznie (PepMV nie jest przenoszony przez trzmiele), jest trwały – w soku roślinnym przetrzymywanym w temperaturze pokojowej może być aktywny nawet przez 11 miesięcy!

Sposobem na zapobieganie stratom wywołanym na plantacjach pomidorów przez PepMV jest szczepienie roślin łagodnymi jego izolatami, co zabezpiecza je przed zainfekowaniem agresywnymi formami (jest to tzw. ochrona krzyżowa). Koppert oferuje szczepionkę pod nazwą V10, w której składa wchodzą dwa łagodne izolaty wirusa mozaiki pepino (VX1 i VC1). Jak przekazano podczas spotkania już kilka tygodni po szczepieniu rośliny są zabezpieczone przed szczepem europejskim (PepMV EU), peruwiańskim (PepMV LP) i chilijskim 2 (PepMV CH2), tłumione są także objawy wirusa amerykańskiego 1 (PepMV US1/CH1). Kolejne tematy omawiane przez przedstawicielki firmy Koppert to pozytywne działanie na rośliny grzyba Trichoderma harzianum T 22 (produkty Trianum P i Trianum G). Po wprowadzeniu do podłoża Trichoderma zasiedla je, uniemożliwiając rozwój grzybów patogenicznych (m.in. Fusarium, Pythium, Rhizoctonia), ponieważ konkuruje o miejsce i pożywienie (wydzieliny korzeniowe), a także rozkłada komórki innych grzybów. Ponadto wpływa korzystnie na rozwój korzeni i całych roślin – wydziela substancje stymulujące ich wzrost i ułatwia pobieranie z podłoża składników trudno przyswajalnych.

Inne produkty omawiane podczas prezentacji firmy Koppert to biologiczne insektycydy zawierające bakterie Bacillus thuringiensis var. kurstaki szczep ABTS 351 (środek DiPel, oferowany również przez Arystę) oraz Bacillus thuringiensis var. aizawai szczep ABTS 1857 (XenTari). Produkty te polecane są do zwalczania gąsienic szkodliwych motyli.

Innym sposobem zwalczania szkodników, m.in. groźnego szkodnika pomidorów – skośnika pomidorowego (Tuta absoluta) jest użycie lamp owadobójczych CRI 308R Professional, sprawdzonych w warunkach produkcyjnych w szklarniowej uprawie pomidorów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Efektywne nawożenie sałaty i rzodkiewki

W trakcie wiosennego szkolenia zorganizowanego w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego omówiono szereg zagadnień istotnych w uprawie sałaty i rzodkiewki. Jeden z bloków tematycznych poświęcony był nawożeniu. Przedstawiciele firm Yara, Bio Agris oraz Timac Agro Polska omówili [...]

Florensis_Dianthus
BIOCONT
Syngenta Poinsettia_33
HortiAdNet