Optymalizacja nawożenia i dobór właściwego podłoża do uprawy papryki

PODosłonami.pl

Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Papryka na pierwszym miejscu (cz. III) – nawożenie, podłoża i zrzeszenia producenckie

Część III stanowi uzupełnienie dwóch poprzednich o informacje na temat prawidłowego żywienia roślin papryki i stosowanych podłoży nie tylko do produkcji rozsady. Omówione zostały także główne założenia oraz możliwość dołączenia do Zrzeszenia Producentów Papryki RP.

Schelatowane nawozy mikroelementowe firmy ADOB przedstawił Włodzimierz Prus

Ważna rola chelatów mikroelementowych w nawożeniu papryki

O tym, jak zapobiegać objawom niedoborów składników pokarmowych w uprawie papryki omówił Włodzimierz Prus reprezentujący firmę ADOB. Jak informował jest ona producentem posiadającym patent na biodegradowalny czynnik chelatujący IDHA, którym można schelatować nawozy mikroelementowe dostępne w postaci płynnej bądź stałej. Dostępna formulacja niepylących i łatwo rozpuszczalnych mikrogranul jest polecana do stosowania zarówno doglebowo, dolistnie jak i do fertygacji. Chelaty obniżają twardość wody, a ich połączenia z mikroelementami są trwałe, co stanowi kwestię kluczową w kontekście dostępności dla roślin. Ponadto w standardowej wodzie wodociągowej o pH wynoszącym 7,5 wykorzystywanej m.in. do nawożenia dolistnego nawozy zawierające formy tlenkowe nie rozpuszczają się i tworzą zawiesinę , która nie może być skutecznie pobierana przez liście.

Prelegent podkreślał, że racjonalne nawożenie należy opierać na danych uwzględniających wymagania roślin w odniesieniu do wytworzenia przez nie planowanego plonu oraz zasobności gleby. Nie wolno zapominać o konieczności wykonania w tym zakresie analiz ogrodniczych (a nie rolniczych – ponieważ różnią się one metodami wykonania). Przy wysokiej zawartości wapnia w podłożu i pH powyżej 7,5 w glebie następuje ograniczenie pobierania mikroelementów (oprócz molibdenu) przez korzenie roślin. Częściowe zahamowanie ich funkcji występuje również w temperaturze gleby poniżej 15ᵒC i powyżej 25ᵒC, gdyż system korzeniowy rośliny nie reguluje własnej temperatury, więc jeśli temperatura podłoża wykracza poza warunki niezbędne do reakcji, korzenie przestają zaopatrywać resztę rośliny w dostateczną ilość wody i substancji odżywczych. W sytuacjach krytycznych dobrym rozwiązaniem jest fertygowanie upraw jednak w przypadku, gdy podłoże jest zbyt mocno przesuszone dochodzi do jego zasolenia, co dodatkowo zwiększa utrudnienia w pobieraniu składników. W takich warunkach, aby wegetacja przebiegała właściwie warto zastosować nawożenie dolistne mikroelementami zwłaszcza w fazach krytycznych, gdy zapotrzebowanie na nie jest największe, a system korzeniowy nie jest w stanie nam tego zapewnić w sposób optymalny. Jest ono obarczone dość dużym ryzykiem, gdyż by było ono efektywnie wykonane musi być zapewniona wysoka wilgotność powietrza i temperatura. Temperatura powietrza, przy której powinno wykonywać się zabieg to ok 15-16°C, dopuszczalną granicą jest 25°C.W warunkach niedoboru wody w glebie dokarmiania dolistnego nie stosuje się na zwiędłe rośliny, natomiast wskazane jest przeprowadzenie zabiegu dokarmiania na początku suszy, przy pełnym turgorze roślin.

Firma ADOB ma w ofercie nawozy wieloskładnikowe ADOB®ProFit o wysokiej zawartości NPK wraz z mikroelementami schelatowanymi przez EDTA. Dostępne są 3 wersje produktu ze zróżnicowaną zawartością makroelementów, pozwalającą na dobranie nawozu zgodnie z zapotrzebowaniem na te składników w poszczególnych fazach wzrostu i rozwoju.

O tym jak uchronić się przed niedoborami składników pokarmowych za pomocą specjalistycznych nawozów firmy ADOB mówił Włodzimierz Prus

Papryka, podobnie jak pomidor, pobiera wraz z plonem duże ilości żelaza, które na ogół jest obecne w glebie, lecz w formach niedostępnych dla roślin (fosforan i wodorotlenek żelaza). Na początku okresu wegetacji papryce należy zapewnić w glebie stosunek azotu do potasu równy 1 : 1,3 natomiast w fazie kwitnienia oraz zawiązywania i przyrostu owoców powinien być szerszy tzn. 1 : 1,7. To ważny instrument do regulowania wzrostu wegetatywnego i rozwoju generatywnego papryki. Nadmiar potasu blokuje pobieranie Mg, Ca i B, pierwiastków o dużym znaczeniu w fazie rozwoju owoców. Aby utrzymać konieczną równowagę prelegent proponował nawożenie potasowe doglebowe, w dawkach dzielonych lub w formie fertygacji – o niskim stężeniu roztworu ( 0,1%), podawanego w sposób ciągły. Bardzo ważnym pierwiastkiem w uprawie  papryki jest bor. Jest on pierwiastkiem deficytowym i jego brak w podłożu stanowi poważny problem w kwitnieniu i zawiązywaniu owoców. W ofercie ADOB posiada formę płynną nawozu pod nazwa ADOB Bor. Należy go wstępnie rozcieńczyć i dopiero tak przygotowany roztwór wlewać do zbiornika, aby uniknąć jego wytrącenia w połączeniu z nawozami fosforowymi i magnezowymi. Podobnie należy postępować z większością mikroelementów, które cechuje wysoki ciężar właściwy, zapobiega to ich opadaniu na dno. Na koniec specjalista przypomniał, że objawy niedoboru makroelementów pojawiają się najpierw w dolnej części rośliny, natomiast w części wierzchołkowej – braki mikroelementów.

Jakie są objawy niedoboru mikroskładników:

– bor – deformacja i ciemnieniem stożków wzrostu pędów i korzeni oraz ich zamieranie, ogonki liściowe staja się kruche

– mangan – chloroza marmurkowa na liściach,

– miedź – wygięcie blaszek liściowych górnych liści oraz zahamowanie wzrostu i niebieskozielone zabarwienie liści

– żelazo – chlorotyczne przejaśnienia liści wierzchołkowych, a w skrajnych przypadkach ich nekrozy i dodatkowo osłabienie kwitnienia i owocowania.

Pomimo wysokiego doglebowego nawożenia wapniem w tunelach często można zaobserwować objawy jego niewystarczającej ilości w owocach, w postaci suchej zgnilizny wierzchołków owoców, na tych plamach często rozwijają się grzyby . Powodem niedostatecznego pobierania tego składnika z gleby może być m.in. stres wodny i wysokie zasolenie. W tym przypadku dobrym rozwiązaniem może być dokarmianie pozakorzeniowe wapniem. Przedstawiciel firmy przypomniał, że w portfolio firmy od roku znajduje się nawóz wapniowy z biodegradowalnym czynnikiem chelatującym IDHA (ADOB Ca IDHA) umożliwiającym szybkie zaopatrzenie roślin w łatwo przyswajalny i bezpieczny wapń działanie w okresie przedwczesnego zagrożenia np. podczas suszy. Zabiegów nawożenia dolistnego  nie wolno przeprowadzać przy gorącej i słonecznej pogodzie, gdyż może to wywołać poparzenia roślin.

Zaczyna się od podłoża

Joanna Firla z fińskiej firmy Novarbo należącej do grupy Biolan przybliżyła uczestnikom spotkania ofertę podłoży na bazie torfu. Jest on wydobywany przez ich firmę na łącznej powierzchni ok. 400 ha w Estonii i Finlandii. Pozyskiwany jest z torfowisk wysokich, które powstają w warunkach beztlenowych, gdy następuje przewaga opadów nad odpływem, oraz przy występowaniu określonych mikroorganizmów. Substancja organiczna złożona głównie z mchu torfowca i charakterystycznych roślin dla tego siedliska ubogiego w składniki pokarmowe ulega wówczas torfieniu, zamiast mineralizacji. W wyniku tych procesów powstaje sterylny torf, stanowiący bazę do produkcji substratów. W celu jego pozyskania metodą frezowania wierzchniej warstwy pole torfowe uprzednio jest oczyszczane i meliorowane przez okres 3 lat. Najwyższą jakością charakteryzuje się torf wysoki o jasnej barwie (im jaśniejszy tym ma wyższą kwasowość i jest bardziej sterylny). Zawiera dużą ilość kwasów fulwowych i huminowych, odpowiadających za „odporność podłoża” na patogeny. Torfy wysokie jasne mają niski stopień rozkładu i dobre właściwości fizyczne, m.in. wysoki wskaźnik porowatości. W ofercie firmy Novarbo znajduje się torf w big-bagach po 6 m3 i w balotach po 300 dm3, złożony w 100% z jasnego torfu, natomiast w workach 70-litrowych jest oferowana mieszanka 50/50 torfu brunatnego i jasnego, gotowa do bezpośredniego wykorzystania. Joanna Firla przypomniała, że torf jasny należy przed użyciem rozluźnić i zwilżyć, co pozwala na lepsze przyjmowanie przez niego wody na początku uprawy. Cały balot poleca się przelać używając 15-20 litrów wody. W związku z najbliższym sezonem przedstawicielka proponowała do produkcji rozsady frakcje torfu 0,6-0,10 mm. Substraty tej firmy mają pH w zakresie 5,8-6,3 i wilgotność zbliżoną do optymalnej dla roślin (50-65%) oraz zawierają dodatek nawozu MultiMix z firmy Haifa, o zawartości NPK odpowiednio 12 : 14 : 24. Jego zawartość w balotach kształtuje się na poziomie 1 kg/m3, a w przypadku worków – 1,2 kg/m3. W ostatnich latach firma poczyniła inwestycje w nowe rozwiązania jakimi są prasowane maty do upraw np. ogórka i pomidora. Ich bazę stanowi torf, a także darń mchowa, którą można pozyskiwać stosunkowo często (jest w naturalnym środowisku odtwarzana co kilkanaście lat). Może to stanowić dobrą alternatywę dla kurczących się zasobów torfu na całym świecie.

Wysokiej klasy substraty torfowe firmy Novarbo i nowe technologie uprawowe przedstawiła Joanna Firla

Od pewnego czasu firma wdraża również technologie Vertical Farming tzw. farm wertykalnych, polegających na produkcji warzyw i ziół w całkowicie zamkniętych pomieszczeniach przy użyciu oświetlenia LED. Wysoce prawdopodobne, że sprawdzą się one szczególnie w dużych aglomeracjach, najwięcej powstaje ich w wielkich metropoliach w Azji, gdzie jest największe zagęszczenie ludności.

Producenci papryki razem!

Marek Pankowski, członek zarządu Zrzeszenia Producentów Papryki RP. Namawiał producentów do wstąpienia w szeregi zrzeszenia. Powodem do zrzeszania się może być m.in. rozpoczęcie rozmów z koncernami na temat poszerzenia palety ś.o.r. dostępnych do ochrony papryki. Chcąc zarejestrować nowe pestycydy nawet te, które są powszechnie użytkowane, ale niestety nie zarejestrowane do upraw papryki, można złożyć wniosek poprzez zrzeszenie. Jednak by było ono poważnie potraktowane musi być reprezentowane przez większą liczbę producentów niż dotychczas. W minionym sezonie paprykę traktowaną preparatami dopuszczonymi do stosowania można było sprzedawać drożej w punktach skupu. Handlowcy będą zwracać coraz większą uwagę, na to, by trafiające do nich warzywa były wolne od pozostałości środków niezarejestrowanych w Polsce do ochrony danego gatunku. Wskazał, że dołączenie do zrzeszenia jest korzystne dla całego „paprykowego” regionu.

Postulaty głoszone przez Zrzeszenie Producentów Papryki RP przedstawił Marek Pankowski

Beata Dąbrowska z przedsiębiorstwa Agro-Paprix zaapelowała do producentów papryki by rozmawiali wspólnie o rozwiązaniach, które są dostępne na naszym rynku. Aby przeciwdziałać różnicom w technologiach stosowanych w Polsce i na świecie zachęcała do odwiedzania targów i uczestnictwa w innych wydarzeniach związanych z sektorem „paprykowym”.

Beata Dąbrowska reprezentująca Agro-Paprix zwróciła uwagę na zalety wynikające z uczestniczenia producentów w targach branżowych

Na zakończenie części oficjalnej rozlosowano wśród uczestników nagrody na przyszły sezon.

Losowanie nagród odbyło się jak zwykle w miłej atmosferze (fot. 1-5 P. Bucki)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Siewki pomidorów we wczesnej fazie wzrostu

Lato – produkcja rozsady pomidorów do upraw doświetlanych

W Europie Zachodniej w ostatnich latach mocno rozwinęły się uprawy pomidorów doświetlanych. W Holandii na ponad 60% ogólnej powierzchni szklarni zimą prowadzone są uprawy doświetlane. Przy powiększaniu skali produkcji doświetlanej terminy uprawy i sadzenia [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
Syngenta pelargonia
HortiAdNet