PODosłonami.pl

Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Nowe narzędzie wspomagające zarządzanie uprawą

Wśród nowinek technicznych bieżącego roku duże zainteresowanie polskich ogrodników wzbudziła Trutina firmy Gremon Systems. Trutina to urządzenie pomiarowe (zestaw czujników i rejestrator) oraz aplikacja internetowa, która przetwarza pozyskane dane a następnie przedstawia je np. w sposób graficzny.

Produkt występuje w kilku wariantach, dla różnych typów upraw: Trutina Hydro – dla upraw hydroponicznych, Trutina Soli – dla upraw w glebie, Trutina Platform – dla upraw pojemnikowych. Jest także Trutina Light – wyposażona w piranometr (czujnik promieniowania świetlnego) i Trutina Hybrid – współpracująca z komputerem klimatycznym. Podstawą działania omawianego systemu jest pomiar masy. W przypadku upraw hydroponicznych pomiary dokonywane są co 5 sekund, z dokładnością do 1 g. W zestawie znajdują się czujniki o maksymalnej zdolności ważenia: do 10 kg – stosowane do pomiaru masy rośliny, do 25 kg – do pomiaru masy rośliny lub monitorowania dawek pożywki, a także do 100 kg – do pomiaru łącznej masy rośliny, podłoża i rynny. Pomiary standardowo prowadzone są na czterech roślinach. János Lóczi – jeden z 4 udziałowców Gremon Systems – uważa, że to w zupełności wystarczy, aby wnioskować o wpływie warunków uprawy na produktywność roślin. Pozyskane dane liczbowe przy pomocy łącza internetowego trafiają do aplikacji, w której poddane zostają analizie matematycznej, a wyniki przedstawiane są w formie panelu informacyjnego lub wykresów. Użytkownik może przeglądać pozyskane i przetworzone informacje w komputerze lub smartfonie już w dwie minuty po pomiarze. On sam decyduje, jakie wykresy zestawi ze sobą na jednej planszy, co ułatwia analizowanie informacji pod różnym kątem. Jak mówili przedstawiciele firmy na spotkaniu z polskimi ogrodnikami na wykresach – poza zmianami masy rynny i rośliny – można śledzić m.in. przebieg transpiracji, zmiany biomasy, wielkość dawek pożywki, częstotliwość jej podawania, wielkość przelewu, zawartości wody w podłożu, czy radiację. Podkreślali, że na ich podstawie można precyzyjniej zarządzać fertygacją oraz wzrostem i rozwojem roślin.

Szereg praktycznych wskazówek przekazał Antonio Alba Rodriquez, hiszpański doradca i specjalista Gremon Systems, który prowadzi uprawy pomidorów w oparciu o system Trutina i strategię nawadniania Gremon. Jego zdaniem ukierunkowanie wzrostu i rozwoju rośliny w stronę bardziej wegetatywną lub generatywną możliwe jest za pomocą sterowania klimatem w szklarni, strategią nawadniania, czy regulowaniem wartości EC w macie. Na przykładzie uprawy pomidora typu cherry wskazał zależność pomiędzy transpiracją a biomasą. Na wykresach  pokazał najpierw jak ograniczenie transpiracji sprzyjało wzrostowi biomasy rośliny, a następnie – wykorzystując opcję dodania kolejnych wykresów do planszy – pokazał jak zmiany w fertygacji ograniczyły analizowaną wcześniej transpirację.

Wyniki pomiarów i niektórych kalkulacji matematycznych, w tym bilans energetyczny rośliny przedstawiane są nie w postaci wykresów, ale w formie raportu. Na spotkaniu z polskimi producentami János Lóczi poinformował, że bilans ten powinien być dodatni. Jego zdaniem ujemny bilans energetyczny jest wynikiem zbyt późnego podania ostatniej dawki pożywki. Dane prezentowane w raporcie mają m.in. służyć do wyznaczenia czasu ostatniego podlewania. Specjaliści z Gremon Systems zdają sobie sprawę z różnic genetycznych występujących nawet pomiędzy odmianami tego samego gatunku, a także z tego, że uprawy szklarniowe prowadzone są w różnych strefach klimatycznych. Podkreślają więc, że Trutina to produkt, który cały czas jest rozwijany.

Łukasz Budyta -właściciel plantacji pomidorów doświetlanych lampami LED (z lewej) - oraz Michał Szymczak z firmy Signify, z której pochodzą lampy LED

Uprawa pomidora malinowego z pełnym doświetlaniem LED

Firma Signify (poprzednio Philips Lighting) światowy lider branży oświetleniowej, po raz pierwszy w Polsce zainstalowała oprawy LED w szklarniowej uprawie pomidora malinowego Tomimaru Muchoo. To innowacyjne rozwiązanie zostało zastosowane na plantacji o powierzchni 2 hektarów [...]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

HortiAdNet