PODosłonami.pl

Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Nowe nawozy na nowy sezon

Podczas konferencji prasowej firmy Intermag zorganizowanej 17 października jej prezes, Hubert Kardasz, zapowiedział wprowadzenie nowych, innowacyjnych nawozów. Jak podkreślano podczas konferencji Intermag – obchodzący w tym roku jubileusz 25-lecia – jest liderem na rynku nawozów dolistnych dla ogrodnictwa. Stale również umacnia się jego pozycja na rynkach międzynarodowych.

Konferencję prasową połączono ze zwiedzaniem najnowszych inwestycji przedsiębiorstwa Intermag – hali produkcji i konfekcjonowania nawozów sypkich w Osieku oraz nowego kompleksu w Olkuszu, gdzie uruchamiana jest m.in. produkcja dodatków prozdrowotnych dla zwierząt. Jak informował Adam Węglarz, wiceprezes zarządu w firmie Intermag, nowo wybudowana hala pozwala w ciągu dnia produkować 30 ton gotowych nawozów.

Dzięki zastosowanym tutaj specjalnym systemom oczyszczania powietrza oraz filtrom, produkcja i mieszanie nawozów gwarantuje nie tylko ich wysoką jakość, ale jest również bezpieczne dla zatrudnionych osób oraz środowiska naturalnego – informował Adam Węglarz.

Ten nowoczesny obiekt udało się w dużej części sfinansować dzięki środkom unijnym. Jak informował Hubert Kardasz, prezes firmy Intermag, ich przedsiębiorstwo od wielu lat stara się wykorzystywać środki unijne na dofinansowanie realizowanych inwestycji. Dzięki temu udało się w ostatnim czasie udoskonalić technologię produkcji, a także opracować kilka innowacyjnych na skalę krajową, a może nawet światową produktów do nawożenia upraw ogrodniczych i rolniczych. Na te cele w ostatnich latach pozyskano prawie 8 mln złotych. Firma na stałe współpracuje z praktycznie wszystkimi polskimi ośrodkami naukowymi oraz instytutami badawczymi, dzięki czemu z jednej strony wspomaga polską naukę, a z drugiej strony może korzystać z jej osiągnięć i je komercjalizować.

Chcemy być rozpoznawalnym dostawcą agroinnowacyjnych produktów dla rolnictwa, na całym świecie. Obchodzony w tym roku jubileusz 25-lecia powstania naszej firmy, która jest najdłużej funkcjonującym polskim prywatnym przedsiębiorstwem nawozowym, doskonale pokazuje jak, dzięki zaangażowaniu całego zespołu, można osiągać sukcesy w produkcji nawozów. Nasza firma od samego początku swojego istnienia nie zanotowała roku ze stratą, a wręcz przeciwnie co roku mamy najczęściej dwucyfrowy wzrost obrotów. Wszystko to pokazuje, że nasze produkty cieszą się coraz większym uznaniem klientów w kraju i zagranicą. Zawsze staramy się być o krok przed konkurencją. Dzięki temu możemy zaspokajać potrzeby najbardziej wymagających rolników – mówił H. Kardasz.

Jak informował H. Kardasz, kluczowe cele dla ich firmy na najbliższe dwa lata to, m.in.: 20% roczne tempo wzrostu przychodów, 40% udział unikatowych innowacyjnych produktów w sprzedaży i 60% udział eksportu w sprzedaży. Firma w 2014 roku swoje nawozy będzie dostarczać już do wszystkich krajów UE. Ma także bardzo mocną pozycję na rynkach wschodnich, szczególnie na Ukrainie, gdzie oferuje już 50 rodzajów nawozów dolistnych i zajmuje 5. miejsce wśród dostawców takich nawozów.

Jak informował Piotr Lubaszka , dyrektor ds. sprzedaży w firmie Intermag, oferowane produkty mają już bardzo mocną pozycją na rynku sadowniczym i rolniczym. Coraz lepiej rozpoznawalne są także oferowane przez to przedsiębiorstwo nawozy mineralne do fertygacji, w przypadku których firma opracowała gotowe schematy lub pomaga w układaniu zaleceń nawożeniowych. Dodatkowo typowe programy nawożenia prowadzonego w formie fertygacji można poszerzyć o nawozy dolistne lub biostymulatory, korzystnie wpływające na zdrowotność i plonowanie roślin.

O najnowszych produktach firmy Intermag, które będą wprowadzane na rynek w 2014 roku informował Wiesław Ciecierski, z działu rozwoju firmy. Jednym z bardziej interesujących produktów w ofercie tego przedsiębiorstwa będzie Frostex. Jest to produkt, który będzie służył do ochrony upraw przed wiosennymi przymrozkami. Z kolei Terrastart, to mineralny nawóz startowy, rekomendowany do podawania podczas siewu lub sadzenia roślin. Następcą uprowadzonego dwa lata temu nawozu Silvit, będzie Optysil. Dzięki nowej, udoskonalonej formule produkt ten będzie można mieszać z większością agrochemikaliów. Zawiera on 200 g tlenku krzemu oraz 25 g żelaza (schelatowane przez EDTA), jego pH wynosi 6,5. W opracowaniu tego produktu wprowadzono technologię INT (Innovative Nutrient Transfer), polegającą na wykorzystaniu synergicznego oddziaływania na rośliny między innymi aminokwasów, polisacharydów i kwasów organicznych. Umożliwia to szybkie i efektywne wykorzystanie składników pokarmowych, a ponadto zwiększa odporność roślin na warunki stresowe – mówił W. Ciecierski. Jak informował W. Ciecierski, zastosowanie Optysilu ogranicza wpływ na rośliny stresu abiotycznego: dzięki temu zwiększa się tolerancja roślin na niską temperaturę, następuje ograniczenie transpiracji w okresie suszy, dochodzi do intensyfikacji fotosyntezy w warunkach słabego światła, ograniczony jest wpływ niedoboru P poprzez regulowanie jego pobierania oraz zmniejsza się wpływ wysokiego zasolenia gleby na wzrost roślin. Zmniejsza się także wpływ stresu biotycznego na rośliny – ograniczone są uszkodzenia powodowane przez szkodniki, ściany komórkowe roślin stają się bardziej odporne na enzymy produkowane przez patogeny).

Optysil testowano m.in. w uprawie pomidorów odmiany Emotion F1 w szklarni, w uprawie w wełnie mineralnej. Dodatek tego produktu do pożywki wpłynął na zwiększenie plonu i poprawę jego jakości. Stwierdzono także pozytywny wpływ tego produktu na wartość odżywczą owoców. W kombinacji, z zastosowaniem Optysilu stwierdzono w owocach obniżenie zawartości azotu, przy równoczesnym wzroście zawartości fosforu, magnezu, żelaza i cynku.

HortiAdNet