PODosłonami.pl

Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Nowy fungicyd pod osłony i w pole

W ramach Forum Doradców Warzywniczych, działającego przy firmie Bayer CropScience, od 30 września do 3 października zorganizowano wyjazd szkoleniowy do dwóch centrów doświadczalnych tej firmy znajdujących się w Etten-Leur w Holandii oraz Roosdaal w Belgii. Jednym z punktów programu była wizyta w firmie Nunhems, która od 2002 roku należy do koncernu Bayer CropScience.

Większość doświadczeń prezentowanych w stacjach doświadczalnych koncentrowała się na efektach stosowania w uprawie warzyw najnowszych fungicydów z grupy Luna, które firma wprowadziła do upraw w krajach Zachodniej Europy. Preparat Luna® Privilege (fluopyram 500 g/l) w krajach Beneluksu rekomendowany jest do stosowania m.in. w uprawie pomidorów rosnących w szklarniach w podłożach inertnych. Produkt ten w uprawach szklarniowych polecany jest do podawania poprzez linie kroplujące, tylko raz w sezonie, jako jeden z pierwszych zbiegów zabezpieczających uprawę pomidora przede porażeniem przez szarą pleśń i grzyby z rodzaju Cladosporium. Okres karencji jest bardzo krótki, wynosi tylko 1 dzień, możliwe są 2 metody aplikacji: przez fertygację lub jako zabieg nalistny. Jak informował Rik Geerinck z Bayer CropScience z Belgii większa liczba aplikacji tego preparatu może doprowadzić stosunkowo szybko do uodpornienia się sprawcy szarej pleśni. Dlatego właśnie zaleca się go stosować tylko jedne raz w sezonie. Fluopyram zawarty w preparacie zapewnia długotrwałą ochronę, a zabieg powinien mieć charakter prewencyjny lub być wykonany na etapie pierwszych infekcji. W Holandii preparat ten ma szerokie zastosowanie i rekomendowany jest do zwalczania takich patogenów, jak: Podosphaera leucotricha, Sphaerotheca spp, Oidium citrulli, Uncinula necator, Botrytis fuckeliana, Sclerotinia i Stromatinia gladioli.

Jak informował Peter Adriaansen menadżer techniczny z zakresu ochrony warzyw i roślin ozdobnych, który był naszym przewodnikiem po stacji w Etten-Leur, interesujące wyniki uzyskiwano także w uprawie sałaty, do ochrony której od tego roku zarejestrowany jest w Holandii kolejny preparat – Luna® Sensation 500 SC. Patogenami na zwalczanie których zwracano uwagę były: Bremia lactucae (sprawca mączniaka rzekomego), Botrytis cinerea (sprawca szarej pleśni) oraz Sclerotinia sclerotiorum (sprawca zgnilizny twardzikowej). W kontroli bez ochrony, przy sztucznym zainfekowaniu sałaty zgnilizną twardzikową porażenie roślin sięgało ponad 60%. Najlepsze efekty w ochronie dawało dwukrotne zastosowanie preparatu Luna® Sensation w połączeniu z preparatem zawierającym mankozeb, skuteczność tej kombinacji była lepsza, niż użycie środków zawierających azoksystrobinę czy iprodion.

Według P. Adriaansena, ciekawym produktem do ochrony warzyw lub owoców w okresie poprzedzającym zbiór może być nowy preparat biologiczny – Serenade ASO, który zawiera szczepy bakterii Bacillus subtilis. Preparat ten zastosowany po wcześniejszej ochronie przed patogenami grzybowymi pozwala do końca uprawy utrzymać dobrą zdrowotność roślin. W razie potrzeby można go stosować między zbiorami.

Do ochrony sałaty przed szkodnikami polecano zoocyd Movento 100 SC, który ma długi czas zabezpiecza roślin przed mszycami i innymi szkodnikami ssącymi. Jak informował Mirosław Korzeniowski z firmy Bayer CropScince, preparat ten jest również zarejestrowany w Polsce m.in. do ochrony sałaty uprawianej pod osłonami.

UWAGA. Przedstawione w materiale informacje dotyczącą Belgii i Holandii oraz zarejestrowanych tam lub będących w trakcie rejestracji fungicydów i zoocydów. Część z opisanych w materiale preparatów nie jest jeszcze zarejestrowana w Polsce lub nie ma tak szerokiej rejestracji. Dlatego każdorazowo przez zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z informacją na etykiecie – instrukcji stosowania, która mówi o możliwości zastosowania danego preparatu w Polsce.

HortiAdNet