PODosłonami.pl

Ochrona biologiczna

Ochronę roślin powinno prowadzić się zgodnie z zasadami Integrowanej Produkcji (IP),  które w pierwszej kolejności do zwalczania agrofagów zalecają wykorzystanie metod niechemicznych. Ochrona biologiczna jest powszechnie stosowana w uprawach warzyw, roślin jagodowych i ozdobnych pod osłonami. Polega na wykorzystaniu naturalnych wrogów, tj. mikroorganizmów (wirusów, bakterii, grzybów) oraz makroorganizmów (nicienie, pożyteczne owady i roztocze) do ograniczenia populacji sprawców chorób i szkodników w uprawach roślin. Do biologicznej ochrony można stosować także produkty zawierające wyciągi roślinne. Preparaty biologiczne, w odróżnieniu od chemicznych środków ochrony roślin, nie zwalczają całkowicie populacji organizmów szkodliwych, tylko je ograniczają i utrzymują na niskim poziomie. Biopreparaty należy stosować zapobiegawczo. Biofungicydy i bioinsektycydy są bezpieczne dla człowieka, naturalnych wrogów agrofagów, owadów zapylających, nie wymagają zachowywania okresu karencji i prewencji, brak po nich szkodliwych pozostałości. Ochrona biologiczna wymaga jednak kompleksowej wiedzy z zakresu biologii agrofagów oraz organizmów pożytecznych.

Zwalczanie szkodników

W tunelowych i szklarniowych uprawach na szeroką skalę stosowana jest ochrona biologiczna przed szkodnikami. Do tego celu wykorzystywane są makroorganizmy (nicienie, pożyteczne owady i roztocze), które są naturalnymi wrogami szkodników. Ochrona biologiczna przed szkodnikami może być prowadzona także za pomocą bioinsektycydów zawierających pożyteczne bakterie i grzyby. Skuteczne są też preparaty na bazie naturalnych wyciągów z roślin. Więcej praktycznych informacji znajduje się w naszych artykułach.

Zwalczanie chorób

W uprawach pod osłonami ochrona biologiczna przed chorobami prowadzona jest przy wykorzystaniu biofungicydów. W skład tego typu preparatów wchodzą pożyteczne bakterie, grzyby, drożdże. Ochrona biologiczna przed chorobami za pomocą mikroorganizmów pozwala na ograniczenie sprawców wielu groźnych chorób powodujących duże straty w uprawach. W naszych artykułach znajdują się wskazówki na temat wykorzystania biofungicydów w praktyce.

Ochrona biologiczna warzyw

W uprawach pod osłonami (w tunelach i szklarniach) ochrona biologiczna warzyw jest stosowana powszechnie przeciwko agrofagom. Do profilaktyki chorób wykorzystywane są biofungicydy zawierające pożyteczne mikroorganizmy. Ochrona biologiczna warzyw na szeroką skalę stosowana jest w zwalczaniu szkodników. Do tego celu wykorzystywani są ich naturalni wrogowie, tj. makro- i mikroorganizmy, a także wyciągi roślinne. Zalecenia dotyczące ochrony biologicznej warzyw pod osłonami znajdują się w naszych artykułach.

Ochrona biologiczna roślin jagodowych

W tunelach i szklarniach, w których uprawiane są owoce miękkie, ochrona biologiczna roślin jagodowych stosowana jest przeciwko różnym agrofagom. Do profilaktyki chorób wykorzystywane są biofungicydy zawierające pożyteczne mikroorganizmy. Coraz większą popularnością cieszy się ochrona biologiczna roślin jagodowych przed szkodnikami. Do tego celu wykorzystywani są ich naturalni wrogowie, tj. makro- i mikroorganizmy, a także wyciągi roślinne. Więcej informacji na temat ochrony biologicznej roślin jagodowych pod osłonami znajduje są w naszych artykułach.

Ochrona biologiczna roślin ozdobnych

W uprawach róż, chryzantem, poinsecji i innych gatunków uprawianych pod osłonami ochrona biologiczna stosowana jest przede wszystkim przeciwko szkodnikom. Dobroczynne owady, roztocze i nicienie zapobiegają wyrządzaniu szkód powodowanych przez wiele groźnych gatunków (np. wciornastki, przędziorki, mączliki). Więcej informacji na temat ochrony biologicznej roślin ozdobnych pod osłonami znajduje są w naszych artykułach.

Integrowana ochrona roślin

W uprawach pod osłonami do ochrony plantacji można stosować biopreparaty i chemiczne środki ochrony roślin. Łączenie metod ochrony określane jest jako integrowana ochrona roślin. Do zwalczania agrofagów w pierwszej kolejności powinna być wykorzystywana ochrona biologiczna. Gdy preparaty naturalne nie są już skuteczne, do ochrony uprawy włączane są selektywne środki ochrony roślin. W artykułach na naszym portalu znajdują się przykłady i wskazówki stosowania integrowanej ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami.

Pożyteczne bakterie

Ochrona biologiczna może być prowadzona z pomocą preparatów zawierających pożyteczne bakterie. Mogą być one stosowane do ochrony zarówno przed szkodnikami, jak i chorobami. Bioinsektycydy zawierające bakterie Bacillus thuringiensis polecane są do zwalczania m.in. gąsienic uszkadzających liście. Biofungicydy zawierające bakterie Bacillus amyloliquefaciens są skuteczne w biologicznej ochronie roślin m.in. przed szarą pleśnią.  Więcej informacji na temat wykorzystania pożytecznych bakterii znajduje się w naszych artykułach.

Pożyteczne grzyby

W ochronie biologicznej na szeroką skalę mogą być stosowane biopreparaty zawierające pożyteczne grzyby. Do walki ze szkodnikami polecane są bioinsektycydy zawierające, np. gatunki Beauveria spp., Isaria fumosorosea, Metarhizium spp. Ochrona biologiczna przed chorobami może być prowadzona preparatami mającymi w swoim składzie pożyteczne grzyby m.in. Gliocladium catenulatum, Coniothyrium minitans, Pythium oligandrum, Trichoderma spp. Informacje dotyczące preparatów na bazie pożytecznych grzybów do zwalczania agrofagów znajdziecie Państwo w naszych tekstach.

Pożyteczne nicienie

Pożyteczne nicienie (Heterorhabditis bacteriophora, Steinernema feltiae, Steinernema carpocapsae, Steinernema kraussei) stosowane są do biologicznej ochrony przed szkodnikami upraw pod osłonami. Ochrona biologiczna z wykorzystaniem tych pożytecznych makroorganizmów może być prowadzona w zwalczaniu np. gąsienic uszkadzających liście, wciornastków, szkodników glebowych (opuchlaków, pędraków), ślimaków. Szczegółowe zalecenia dotyczące stosowania biopreparatów znajdują się w naszych artykułach.

Pożyteczne makroorganizmy

Ochrona biologiczna przed szkodnikami w uprawach pod osłonami prowadzona jest na szeroka skalę z wykorzystaniem naturalnych wrogów szkodników. Zaleczane są do nich pożyteczne makroorganizmy. W tej grupie znajdują się owady: drapieżne pluskwiaki (np. Macrolophus pygmaeus), roztocze (np. Phytoseiulus persimilis), błonkówki pasożytnicze (np. Encarsia formosa), drapieżne sieciarki (np. Chrysoperla carnea), drapieżna chrząszcze (biedronki). Do pożytecznych makroorganizmów zaliczane są także nicienie. Zalecenia dotyczące praktycznego stosowania preparatów zawierających pożyteczne makroorganizmy znajdują się w naszych artykułach.

Skierniewice - rekrutacja
HortiNet_wyszukiwarka
ZTZ barter
HortiAdNetHortiAdNet