PODosłonami.pl

De Ruiter - Hakumaru 2
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Ochrona roślin przed szkodnikami w uprawach pod osłonami przy zastosowaniu preparatu NATURALIS® – bez szkodliwych pozostałości

NATURALIS® to biologiczny insektycyd i akarycyd zawierający występującego w naturalnym środowisku grzyba Beauveria bassiana szczep ATCC 74040, który atakuje i rozwija się na szeregu różnych gatunkach szkodników, w tym na mączlikach, wciornastkach, przędziorkach, drutowcach oraz innych. Grzyb ten w trakcie rozwoju w ciele owadów powoduje ich chorobę a następnie śmierć.

Preparat bezpieczny dla ludzi i środowiska

Działanie preparatu zawierającego patogen owadów jest unikatowe, nie wywołuje efektu fitotoksyczności na roślinach, nie zawiera związków chemicznych i nie jest źródłem niebezpiecznych pozostałości pestycydów w roślinach. Podczas stosowania nie jest wymagane zachowanie okresu karencji. Ponadto jest on bezpieczny dla zapylaczy i większości organizmów pożytecznych. Działa na wiele stadiów rozwojowych szkodników. Podczas przygotowania cieczy do opryskiwania roślin, możliwe jest mieszanie preparatu z insektycydami i nawozami. niektórymi preparatami siarkowymi i miedziowymi. Nie powinien być natomiast mieszany z fungicydami, choć niektóre preparaty na bazie siarki i miedzi są relatywnie bezpieczne i istnieje możliwość łącznego ich stosowania z omawianym preparatem. Niektóre z fungicydów mogą być stosowane po użyciu owadobójczych grzybów, ale należy sprawdzać możliwość takiego stosowania.

NATURALIS® sprawdza się w różnych strategiach ochrony roślin, nie powodujących gromadzenia w roślinach pozostałości środków ochrony. Stosowany jest w biologicznych, ekologicznych i integrowanych metodach ochrony upraw oraz w systemach przeciwdziałania wykształcaniu odporności szkodników na insektycydy.

Preparat NATURALIS® jest produktem gotowym do użycia nie wymaga specjalnego przygotowania do stosowania a jego formulacja zapewnia optymalne warunki do przeżywania i zachowania wysokiej bioaktywności zawartych w nim mikroorganizmów.

Ze względu na bezpieczne działanie, preparat jest cennym narzędziem do zwalczania wielu gatunków szkodników w uprawach gatunków sadowniczych, warzyw i roślin ozdobnych pod osłonami, bez powodowania gromadzenia niepożądanych pozostałości.

Preparat NATURALIS® nie zawiera żadnych syntetycznych substancji czynnych i pomocniczych, dlatego jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt gospodarskich i środowiska.

Działanie preparatu

Preparat NATURALIS® działa na roślinie powierzchniowo, a kontaktowo w stosunku do szkodników. Zarodniki grzyba Beauveria bassiana w trakcie opryskiwania są nanoszone na powierzchnię roślin oraz znajdujące się na nich owady. Po zetknięciu z powierzchnią ciała owadów zarodniki zaczynają kiełkować. Powstające strzępki przerastają oskórek ciała owada i wnikają do jego wnętrza. Tam grzybnia rozrasta się uszkadzając organy, co prowadzi do śmierć szkodnika. W sprzyjających warunkach wysokiej wilgotności i temperatury na powierzchni ciał porażonych owadów może rozwijać się grzybnia zewnętrzna, na której pojawiają się zarodniki gotowe do przeniesienia na ciało kolejnego szkodnika.

Grzyb owadobójczy zawarty w preparacie NATURALIS® wykazują aktywność w temperaturze od 10 do 35°C. Jednak optymalne warunki do rozwoju i skutecznego działania to wysoka wilgotności oraz temperatura od 20 do 27°C. Najwyższa wilgotność – nawet do 100%, obserwowana jest tuż przy powierzchni liścia oraz pod nim (ok. 1 – 2 mm od blaszki), czyli w miejscu najliczniejszego występowania szkodników. Miejsca te są również najbardziej sprzyjającymi do rozwoju i skutecznego działania grzyba Beauveria bassiana.

Wykonanie zabiegów ochrony

W uprawach pod osłonami, panująca tam wyższa temperatura sprzyja występowaniu i szybkiemu rozwojowi szkodników. Dlatego preparat NATURALIS® należy stosować natychmiast po zauważeniu pierwszych szkodników lub tuż przed ich spodziewanym pojawieniem się w uprawie.

NATURALIS® można aplikować za pomocna dowolnego opryskiwacza zabiegiem drobno lub średnio kroplistym. W przypadku zwalczania drutowców należy opryskiwać wilgotne podłoże z zalecaną na etykiecie ilością cieczy użytkowej.

W zależności od uprawy i zwalczanych szkodników, dawka preparatu waha się od 0,75 – 2 l/ha (etykieta dostępna na stronie www.biocont.pl). Przed użyciem opryskiwacza należy upewnić się, że w opryskiwaczu nie ma pozostałości fungicydów lub czy zbiornik jest czysty.

Należy pamiętać, że NATURALIS® jest środkiem o działaniu kontaktowym, dlatego istotne jest  dokładne pokrycie roślin preparatem. Dla polepszenia pokrycia roślin cieczą i poprawy skuteczność zabiegu, zalecane jest stosowanie wraz z adiuwantem WETCIT™. Najlepszą porą do wykonania zabiegu jest wieczór lub wczesny, pochmurny poranek. W zależności od nasilenia szkodników oraz warunków należy powtarzać zabiegi ochronne 2-3-krotnie w odstępach 5-7 dniowych

Więcej informacji na temat preparatu oraz etykieta na stronie www.biocont.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Syngenta _ Maluno
HortiAdNet