PODosłonami.pl

De Ruiter_2_2023De Ruiter_2_2023

Czy wiesz jak zapobiegać chorobom odglebowym?

W artykule „Czy wiesz skąd biorą się choroby odglebowe?” przybliżyłem potencjalne źródła i przyczyny występowania chorób odglebowych. Są to złożone problemy, jednak warto się w nie zagłębiać chcąc prowadzić uprawę w sposób efektywny. W tym wpisie przybliżę tematykę znaczenia wczesnej diagnozy przyczyn występowania chorób odglebowych i ich eliminacji lub ograniczenia wpływu na produkcję.

Czytaj dalej...

fot. pixabay

Do zwalczania sprawców chorób odglebowych można podejść na dwa sposoby: przed oraz po założeniu plantacji.

Działania przed założeniem plantacji

Zdecydowanie łatwiej będzie podjąć walkę z patogenami wywołującymi choroby odglebowe, gdy dowiemy się o nich przed posadzeniem roślin. Obecnie są dostępne narzędzia badawcze, które pozwalają na wczesne wykrywanie sprawców chorób odglebowych metodami genetycznymi, z prób gleby. Co nam to daje? Sprawdzamy zdrowotność naszej gleby przed założeniem plantacji.

Wiele patogenów ma szerokie spektrum roślin żywicielskich (np. Rhizoctonia  spp.) przez co mogą one bytować w glebie w miejscach, gdzie nigdy nie były uprawiane rośliny jagodowe. Przy potwierdzeniu obecności patogenów wywołujących choroby odglebowe mamy możliwość wykonania fumigacji gleby lub wyboru innego stanowiska pod naszą uprawę. Fumigację można wykonać z zastosowaniem preparatów chemicznych (metam sodu,  basamid, dazomet, kwas podchlorawy) lub metodą termiczną. Wybór sposobu odkażania podłoża powinien być ściśle związany ze spektrum patogenów, z jakimi się zmagamy oraz warunkami panującymi podczas aplikacji. Zapewnienie najbardziej korzystnych warunków do działania środków sprawia, że fumigacja będzie skuteczniejsza.

Postępowanie po posadzeniu roślin

Uporanie się z chorobami odglebowymi po nasadzeniach roślin bywa trudne. Wynika to z faktu fitotoksyczności środków konwencjonalnych, jakie możemy zastosować w tym zakresie. Pozostaje zastosować produkty biologiczne zawierające, np. Trichoderma spp. Bacillus spp. czy Pythium oligandrum. Ważne jest aby dobierać środki biologiczne w sposób celowany. Często tylko konkretne gatunki z rodzaju Bacillus czy Trichoderma są aktywne przeciwko danej grupie patogenów. Nie zapomnijmy również wprowadzić do gleby grzybów mikoryzowych, np. Glomus spp.

Dużo zaletą środków biologicznych jest ich długotrwała obecność w glebie, przez co efekt działania jest również długofalowy.

Łączenie metod ochrony

Najbardziej efektywna metoda walki z patogenami odglebowymi to połączenie wymienionych powyżej sposobów ochrony. Wykonując fumigację pozbywamy się znacznej ilości mikrobiomu glebowego zarówno patogennego, jak i pożytecznego. Po zakończeniu działania środków odkażających należy ufortyfikować glebę w pożyteczne mikroorganizmy, które zasiedlą spustoszoną niszę ekologiczną, jaką jest gleba po odkażaniu. Ich szybka i efektywna kolonizacja w glebie będzie hamowała rozwój patogenów glebowych, nawet jeśli nie zostały usunięte w 100%. Bioróżnorodny mikrobiom wspomoże także rośliny we wzroście i wigorze.

Kompleksowe spojrzenie na choroby odglebowe – od badań, aż po podjęcia odpowiednich działań – jest jedyną właściwą drogą do eliminacji i marginalizacji wpływu tego typu patogenów na nasze uprawy.

Nexbio - Czy wiesz jak zapobiegać chorobom odglebowym?

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

FLORENSIS_10 (2023)
ICL Osmocote
Prestop 17Prestop 17
HortiAdNetHortiAdNet