Termiczna lub chemiczna dezynfekcja gleby, kiedy i jak przeprowadzić zabieg.

PODosłonami.pl

OSRAM - FLUENCE - czerwiec

Dezynfekcja gleby

Intensywna uprawa roślin warzywnych w gruncie w tunelach foliowych sprzyja nagromadzaniu się agrofagów w postaci nasion chwastów, szkodników i patogenów glebowych. Problem dotyczy przede wszystkim tych obszarów, w których od lat uprawia się te same gatunki bez uwzględnienia dobrych praktyk rolniczych. W takich sytuacjach wskazana jest dezynfekcja gleby.

Czytaj dalej...

Przed rozpoczęciem nowego sezonu w tunelach intensywnie wykorzystywanych pod uprawę warzyw czy roślin jagodowych, warto przeprowadzić dezynfekcję gleby

Gdy presja ze strony agrofagów jest wysoka wielkość uzyskiwanego plonu może w wielu przypadkach zostać obniżona poniżej progu opłacalności produkcji. W takich przypadkach uprawy wymagają ciągłej ochrony w okresie wegetacji, niestety z czasem patogeny mogą się uodparniać na stosowane środki ochrony. Przed nowym sezonem warto pomyśleć o odkażaniu gleby i pozbyciu się problemu już u samego źródła. Glebę można odkażać jesienią lub wczesną wiosną.

Przed zabiegiem poleca się odpowiednio przygotować glebę, dobrze ją przekopać i napowietrzyć, tak aby czynniki odkażające mogły łatwo penetrować poszczególne warstwy. Koniecznie należy również pozbyć się resztek roślinnych, stanowiących siedlisko np. patogenów i larw szkodników.

Termiczne odkażanie gleby

Na małych areałach odkażanie można przeprowadzić poprzez parowanie gleby (za pomocą pary wodnej) w wysokiej temperaturze ok. 90-100°C przez 20-30 minut. W tym przypadku często do tego celu wykorzystuje się folię termoodporną, pod którą wprowadza się parę za pomocą węża parowego.

Chemiczna dezynfekcja gleby

Inną metodą jest odkażanie za pomocą substancji chemicznych. Do tego celu zarejestrowane są dwa środki: Nemasol 510 SL zawierający metam sodowy (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) oraz Basamid zawierający dazomet (związek z grupy tiodazyn).

Pierwszy z nich jest zarejestrowany do ochrony mateczników truskawek (w tym z zastosowaniem tymczasowych tuneli foliowych) oraz ich plantacji towarowych w uprawie pod osłonami (wyłącznie w szklarni z nieprzepuszczalną utwardzoną posadzką). Według etykiety powinien być stosowany minimum 3 tygodnie przed uprawą, na glebę wilgotną (min. 60% polowej pojemności wodnej) i w temperaturze powyżej 10°C, nie częściej niż co trzy lata.  Zalecane jest jego użycie poprzez nawadnianie kropelkowe. Przed planowanym założeniem plantacji należy wykonać test rzeżuchowy, aby upewnić się, że pozostałości chemiczne nie stanowią już niebezpieczeństwa dla roślin uprawnych.

Drugi preparat w formie granulatu należy wymieszać z glebą na głębokość ok. 20 cm, a następnie stanowisko zwałować, nawodnić i przykryć folią, aby ograniczyć uwalnianie szkodliwych związków pochodnych do atmosfery i utrzymać pożądaną wysoką wilgotność gleby. Preparat jest zarejestrowany do odkażania pod uprawę szerokiej gamy roślin warzywnych, sadowniczych (w tym jagodowych) i ozdobnych.

Trzeba pamiętać, że zabieg odkażania (fumigacji) może przeprowadzić jedynie wykwalifikowana kadra posiadająca stosowne uprawnienia.

Co po odkażaniu?

Po zabiegu dezynfekcji gleby aby odnowić w niej życie mikrobiologiczne dobrze jest zastosować preparaty zawierające żywe organizmy np. grzyby mikoryzowe, saprofityczne, promieniowce, bakterie ryzosferowe, etc. Taka introdukcja pozwoli na szybsze zasiedlenie gleby pożyteczną mikrobiotą i ograniczenie namnożenia czynników chorobotwórczych poprzez konkurencję o tzw. niszę ekologiczną. Ponadto rośliny na takim stanowisku staną się bardziej tolerancyjne na niekorzystne czynniki biotyczne i abiotyczne w wyniku np. lepszego wykorzystania składników pokarmowych, stymulacji wytwarzania fitohormonów oraz mechanizmów obronnych.  W tym celu dobrze sprawdzi się m.in. aplikacja preparatów Bactim Starter i RhizoVital 42.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Antraknoza maliny i jeżyny

Antraknoza jest jedną z najgroźniejszych chorób grzybowych maliny i jeżyny. Objawy występują na wszystkich nadziemnych częściach rośliny. Najbardziej szkodliwe jest porażenie pędów, które w wyniki infekcji mogą całkowicie zamierać. W efekcie wystąpienia choroby dochodzi [...]

Florensis_Dianthus
TSW 23
HortiAdNet