PODosłonami.pl

Seminis_3Seminis_3

Identyfikacja i wykrywanie patogenów z rodzaju Alternaria spp. w uprawie malin

Z roku na rok na plantacjach malin wzrasta presja patogenów grzybowych, zarówno tych powszechnie znanych, jak i nowych, dotychczas niewykrywanych na roślinach. W trakcie 63. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin ‒ PIB w Poznaniu Karolina Felczak-Konarska z Fertico Sp. z o.o. (Instytut Agronomiczny Fertico) zaprezentowała poster „Identyfikacja i wykrywanie nowych patogenów grzybowych z rodzaju Alternaria spp. w uprawie malin w sezonie 2022”.

Czytaj dalej...

Objawy alternariozy na liściach i pędach maliny (fot. Karolina Felczak-Konarska)

Grzyby Alternaria spp. w uprawie malin

W  sezonie 2022 na plantacjach malin uprawianych w  Polsce obserwowano niepokojące objawy plamistości liści. Jednym z  najczęściej identyfikowanych sprawców tych infekcji były grzyby z rodzaju Alternaria spp. Identyfikowano dwa gatunki na malinach, tj. Alternaria alternata oraz Alternaria tenuissima. Te dwa patogeny są dość trudne do identyfikacji morfologicznej ze względu na bardzo podobną budowę zarodników i grzybni.

Objawy na liściach i pędach widoczne były w postaci okrągłych lub nieregularnych brązowych lub szarych plam z czerwonawą obwódką. Niekiedy też porażone liście całkowicie żółkły, w dalszej konsekwencji zamierały, obserwowano także nekrozy na pędach. Warunki pogodowe, jakie wystąpiły w tym sezonie, wpłynęły na intensywny rozwój tych patogenów na plantacjach. Około 50% prób materiału roślinnego malin z objawami plamistości liści, jaki został przebadany w  laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico wykazały obecność grzybów z rodzaju Alternaria spp.

Ze względu na podobne objawy, jakie powodują obydwa gatunki na roślinach, diagnostyka jest dość problematyczna. Obecnie w  procesie diagnostycznym wykorzystywane są techniki molekularne oparte na metodach PCR.

Źródło: Materiały 63. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin ‒ PIB w Poznaniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

FLORENSIS_10 (XII 2023)
ICL Osmocote
TSWTSW
HortiAdNetHortiAdNet