Mączniak rzekomy sałaty (Bremia lacucae), w Europie stwierdzono 37. rasę patogenu (BL: 37EU).

PODosłonami.pl

Hezera 2 grudzien
Agro-Sorb 2020

Mączniak rzekomy sałaty – w Europie określono 37. rasę (Bl: 37EU)

Mączniak rzekomy sałaty jest dużym zagrożeniem w jej uprawach. Choroba powodowana jest przez organizm Bremia lactucae, zaliczany do typu grzybopodobnych lęgniowców). Atakuje rośliny zarówno w uprawach polowych, jak i pod osłonami. Na początku czerwca międzynarodowa organizacja zajmująca się oceną zagrożenia upraw mączniakiem rzekomym (International Bremia Evaluation Board – IBEB) potwierdziła obecność w Europie nowej rasy, którą określono symbolem Bl: 37EU.

Mączniak rzekomy sałaty (Researchgate, CC BY 4.0)

Mączniak rzekomy sałaty w centrum uwagi organizacji IBEB

International Bremia Evaluation Board to międzynarodowa, wspólna inicjatywa holenderskich, francuskich oraz amerykańskich firm i organizacji związanych z branżą hodowlano-nasienną oraz z sektorem produkcji materiałów wyjściowych (rozsad i sadzonek). W jej działania zaangażowane są m.in. holenderska instytucja Plantum NL, Naktuinbouw (holenderska inspekcja ogrodnicza), niezależna francuska organizacji GEVES/SNES (związana z oceną materiału nasiennego) oraz kalifornijski Uniwersytet Davisa (UC Davis). IBEB jest finansowany przez firmy zajmujące się badaniami nad Bremia lactucae w Europie, prowadzone są one m.in. przez firmy hodowlano-nasienne Bejo Zaden, Enza Zaden, Gautier Semences, BASF Vegetable Seeds, Rijk Zwaan, Bayer, Syngenta oraz Vilmorin.

Celem działania IBEB jest identyfikowanie nowych ras Bremia lactucae, które stanowią poważne zagrożenia dla upraw sałaty w Ameryce Północnej i Europie, nadawanie nazw i promocja ustandaryzowanego nazewnictwa ras w branży ogrodniczej. Rasy są identyfikowane i otrzymują nazwy od regionalnych komitetów IBEB, odrębnie dla każdego kontynentu – w Ameryce obecne rasy są oznaczane numerami poniżej 10 i przyrostkiem US, w Europie otrzymują numery powyżej 15 (rasy Bl: 1-15EU nie mają obecnie większego znaczenia w uprawach w Europie) i przyrostek EU.

Mączniak rzekomy sałaty – patogen o dużej zmienności

W ramach działalności organizacji IBEB w latach 2019 i 2020 badano ponad 500 izolatów Bremia lactucae. Większość z nich to lokalne warianty, jednak jeden z nich był stwierdzany wielokrotnie – początkowo w kilku lokalizacjach we Francji, a ostatnio także w Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech. Nie stwierdzano go jeszcze w północnoeuropejskich rejonach produkcji sałaty, jednak specjaliści spodziewają się, że będzie on rozprzestrzeniać się latem i jesienią także w innych lokalizacjach w Europie. Europejski komitet IBEB (IBEB-EU) zadecydował o uznaniu nowej rasy mączniaka rzekomego sałaty i nadaniu jej nazwy – Bl: 37EU.

Bremia lactucae, sprawca mączniaka rzekomego sałaty, wykazuje bardzo duże zróżnicowanie genetyczne. Nawet w obrębie jednej plantacji sałaty może występować kilka ras patogenu. Komitet IBEB-EU spotkał się w listopadzie 2020 r. aby formalnie rozpocząć proces oceny 500 zgromadzonych izolatów Bremia lactucae pochodzących z europejskich plantacji. Najczęściej stwierdzanymi rasami były niedawno uznane Bl: 34EU,  BL: 35EU oraz Bl: 36EU. Te trzy rasy wykrywano w 20% próbek. Ponad 60% izolatów wykazywało nowe wzory wirulencji. Większość z tych nowych wariantów było izolowanych tyko jednokrotnie lub kilka razy w określonym regionie, co wskazuje, że mają one jedynie lokalne znaczenie. Wariant o jednym, określonym wzorze wirulencji, który znajdowano także w poprzednich latach, okazały się rozprzestrzeniać pandemicznie w coraz większej liczbie lokalizacji. Ten model został stwierdzony w 20% ze zgromadzonych i badanych izolatów. W kwietniu 2021 komitet IBEB-EU podsumowując prowadzone badania poinformował, że wyselekcjonowane typy izolatów dają stałe wyniki testów. Zdecydowano o uznaniu nowej rasy i nadaniu jej nazwy – Bl: 37EU. Ta rasa jest określana jako bardziej wirulentna od poprzedniej (Bl: 36EU) i może przełamywać odporność odmian.

Mączniak rzekomy sałaty – odporność odmian to nie wszystko

Czasami poważne problemy w uprawach wyrządzają izolaty patogenu o lokalnym znaczeniu. Tak duże zróżnicowanie izolatów komplikuje proces oficjalnego nazywania wszystkich nowych, istotnych gospodarczo ras. Tendencja do występowania raczej lokalnych epidemii może wynikać z wprowadzania przez firmy hodowlane coraz większej liczby odmian o szerokim zestawie odporności na mączniaka rzekomego sałaty. Specjaliści z IBEB podkreślają, że pomimo tego, że firmy nasienne oferują odmiany o odpornościach Bl: 16-37EU nie daje to pełnej gwarancji, ze mączniak rzekomy sałaty nie wystąpi na plantacji. Konieczne jest chemiczne zwalczania mączniaka rzekomego sałaty w razie jego wystąpienia oraz przestrzeganie zasad higieny uprawy.

Dobre praktyki higieniczne i ochrona chemiczna przed mączniakiem rzekomym sałaty

Najlepszym rozwiązaniem, pozwalającym ochronić uprawy sałaty przed mączniakiem rzekomym, jest hodowla odpornościowa, która powinna nadążać za rozwojem nowych ras patogenu. Działania dodatkowe, zalecane przez specjalistów z IBEB oraz z firm nasiennych, obejmują m.in. aplikację fungicydów. Szczególnie w gdy rośliny są młode ochrona chemiczna zapewnia dodatkową ochronę odmianom odpornym na większość ras Bremia lactucae, pomaga to zapobiegać rozwojowi nowych ras patogenu.

Dobre praktyki w zakresie higieny uprawy obejmują usuwanie resztek roślinnych oraz roślin zainfekowanych, mycie sprzętu i narzędzi używanych w uprawie. Bardzo ważne jest też stworzenie roślinom optymalnych warunków rozwoju i zapobieganie utrzymywaniu się przez dłuższy czas podwyższonej wilgotności na plantacji. Wszystko to ograniczy występowanie i rozprzestrzenianie się mączniaka na plantacjach sałaty.

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
Syngenta Poinsettia_33
HortiAdNet