Problemy w uprawach ogóków pod osłonami, choroby grzybowe, bakteryjne i wirusowe

PODosłonami.pl

De Ruiter baner 2
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Przyszłość upraw pod osłonami i aktualne problemy w uprawach ogórków

Takie między innymi tematy towarzyszyły szkoleniu on-line zorganizowanemu 10 lutego przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brzesku. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele firm Fertyga oraz Rol-Spec, wśród uczestników nie zabrakło również osób ze świata nauki. W artykule przedstawiam zagadnienia związane z uprawą warzyw pod osłonami. Technicznym rozwiązaniom zaprezentowanym podczas szkolenia poświęcony będzie odrębny artykuł.

Objawy czarnej zgnilizny zawiązków i pędów roślin dyniowatych (fot. M. Domoń)

Objawy czarnej zgnilizny zawiązków i pędów roślin dyniowatych (fot. M. Domoń)

Przyszłość upraw pod osłonami

Szkolenie prowadził kierownik PZDR w Brzesku, Andrzej Gmiąt. Zwrócił on uwagę na  zmieniający się klimat powodujący nasilające się problemy w uprawach w otwartym gruncie. W związku z takimi trudnościami w uprawach polowych można się spodziewać rosnącego znaczenia upraw pod osłonami, w których kontroli podlegają niemal wszystkie parametry środowiska. Ponadto wycofywanie kolejnych substancji czynnych środków ochrony roślin i polityka minimalizacji pozostałości substancji aktywnych ś.o.r. w żywności pochodzenia roślinnego sprzyja rozwojowi ochrony biologicznej. Ta z kolei jest powszechnie stosowana z bardzo dobrym skutkiem właśnie w uprawach pod osłonami.

Warunki świetlne na początku uprawy ogórka

Te zagadnienia przybliżył uczestnikom szkolenia Piotr Zawada, z firmy Rol-Spec, zajmującej się m.in. doradztwem w uprawach szklarniowych (w tym ochroną biologiczną) i dystrybuowaniem nasion firm Nong Woo Bio, Novisem oraz Cora Seeds.

Zdaniem specjalisty początkowy okres uprawy ogórka w tym roku zdecydowanie nie należał do łatwych z powodu pochmurnej pogody i niedostatecznej dla roślin ilości światła. W początkowej, wegetatywnej fazie rozwoju ogórek potrzebuje ok. 60 J/cm2 – światła docierającego do roślin. Duży wpływ na ilość światła docierającego do roślin ma czystość szyb szklarni. Ich zabrudzenie może znacznie ograniczyć przepuszczalność promieni słonecznych. W okresie kwitnienia ogórka znacznie zwiększa się zapotrzebowanie roślin na światło (minimum 150 J/cm2). Szczególnie przy wczesnych nasadzeniach zapewnienie ogórkom odpowiedniej ilości światła nie jest łatwe. Trzeba „walczyć” o każdy dżul światła, ponieważ na początku roku kąt padania światła jest bardzo ostry, a to powoduje wysoki procent odbicia lub rozproszenia promieni słonecznych. Zapotrzebowanie roślin ogórka na światło wraz z szybkim przyrostem owoców wzrasta ponad dwukrotnie. Jest ono tym większe im więcej owoców znajduje się na roślinach.

Temperatura powietrza w uprawie ogórka powinna być utrzymywana na stosunkowo wysokim poziomie (do wiązania owoców), około 22-24°C w dzień pochmurny (następnie w nocy 20°C) i 24-26°C w dzień słoneczny (w nocy 22°C). Pozwoli to na tworzenie długich międzywęźli, a co za tym idzie lepszy dostęp światła do rośliny, przyczynia się także do lepszego przewiewu plantacji i utrudnia rozwój chorób. Optymalny zakres temperatury zależy nie tylko od fazy rozwojowej roślin, ale w dużej mierze również od warunków świetlnych panujących na zewnątrz.

Według wykładowcy w uprawach szklarniowych często popełnianym błędem jest zbyt wczesne otwieranie kurtyn rano, co wiąże się z szokiem termicznym dla rośliny (następuje uderzenie zimnego powietrza). W wyniku tego roślina tworzy krótsze międzywęźla.

Choroby ogórków

Doradca przestrzegał producentów przed stosowaniem niedozwolonych środków produkcji ogrodniczej. Jego zdaniem trzeba również uważać na preparaty, w których dozwolona substancja aktywna może w wyniku rozkładu być źródłem substancji niedopuszczalnych w produktach żywnościowych. Użycie chemicznych środków do ochrony roślin ogórka powinno być poprzedzone właściwym rozpoznaniem choroby, a niestety są one często błędnie identyfikowane przez producentów. Jednym z wymienionych przykładów jest mylenie objawów bakteryjnej kanciastej plamistości ogórka i mączniaka rzekomego. W przypadku pierwszej choroby zainfekowana tkanka wykrusza się, natomiast w przebiegu drugiej choroby widoczne są grafitowe konidia na spodniej stronie liści, lecz struktura powierzchni liści zostaje zachowana.

Dużo uwagi pan Piotr poświęcił coraz częstszemu zagrożeniu w uprawie ogórka pod osłonami ze strony czarnej zgnilizny zawiązków i pędów dyniowatych, powodowanej przez grzyby Didymella bryoniae (syn. Mycosphaerella melonis). Grzyb ten atakuje również owoce, dając objawy dyskwalifikujące plon (wewnętrzne gnicie). Niestety są one widoczne często dopiero po kilku dniach po zbiorze – zwłaszcza gdy owoce ogórka pozostają w workach foliowych z perforacją, w warunkach wysokiej wilgotności powietrza.

Przedstawiciel firmy Rol-spec wśród chorób wirusowych za największe obecnie zagrożenie na plantacjach ogórków wskazał wirus zielonej mozaiki ogórka – Cucumber green mottle mosaic virus. Jego rozwojowi sprzyja okres wysokiej temperatury i dobrego nasłonecznienia. Może powodować duże straty na plantacji. Porażone owoce stają się niehandlowe z powodu występujących przebarwień. Odmiany ogórków popularne w uprawie w Małopolsce wiążące owoce o długości 22-24 cm niestety mają mniejszą odporność na ten wirus niż odmiany o długich owocach, tzw. wężowych. Za najczęstszy powód rozprzestrzeniania się wirusów uznaje się niedostateczną dezynfekcję pomieszczeń uprawnych po zakończonej uprawie. Czynniki chorobotwórcze potrafią przetrwać na materii organicznej.

       ***

Szkolenie miało na celu podniesienie wiedzy nt. możliwości wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz przedstawienie przykładów błędów uprawowych, którym można zapobiec poprzez prawidłową agrotechnikę w produkcji pod osłonami.

Czytaj też:

Holenderscy ogrodnicy znaleźli rozwiązanie przeciwko wirusowi zielonej mozaiki ogórka (CGMMV)

Wykład nt. chorób ogórka w uprawie pod osłonami – cz. I

Wykład nt. chorób ogórka w uprawie pod osłonami – cz. II

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dzień Pomidora w miejscowości Wijewo

9 września br w Gospodarstwie Ogrodniczym pana Piotra Johna w miejscowości Wijewo odbyło się spotkanie poświęcone odmianom i ochronie pomidora w uprawie w tunelach foliowych. Organizatorami wydarzenia były firmy Hazera Poland, Koppert oraz Sativex. Zaprezentowano [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
Syngenta pelargonia
HortiAdNet